Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 2
15. apriili 2011
Atuuttut

Inatsisartuni Naalakkersuisunilu il.il. ilaasortat aningaasarsiaqartitaanerat il.il. pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisaat (Atorfimmut atatillugu ineqartinneqarneq, angalanernut aningaasartuutit, ilaasortaajunnaarnersiutit, sulinngiffeqarnerit allatullu peqataannginnerit kiisalu ataatsimiititalianut aalajangiisartunullu (nævninut) ilaasortat aningaasarsiaqartitaanerat pillugit malittarisassanik allannguineq)

§ 1

Inatsisartuni Naalakkersuisunilu il.il. ilaasortat aningaasarsiaqartitaanerat il.il. pillugit Inatsisartut inatsisaanni nr. 22-mi 18. december 2003-meersumi, inatsisartut inatsisaatigut nr. 1, 27. marts 2006-imeersukkut aamma inatsisartut inatsisaatigut nr. 8, 1. juni 2006-imeersukkut allanngortinneqartumi, makku allannguutigitinneqarput:


1.
§ 1, imm. 1, oqaaseqatigiit aappaat ima oqaasertaqassaaq:
”Aningaasarsiat naatsorsorneqartassapput Kalaallit Nunaanni ilinniagartuut kattuffiata ASG-p tjenestemandit akissarsiaasa il.il. iluarsineqarnerannut isumaqatigiissutai qaqugukkulluunniit atuuttut tunngavigalugit.”

2. § 2, imm. 4-mi oqaaseqatigiit aappaattut ilanngunneqarpoq:
“Najuutinnginnermi Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussani kommuninilu tjenestemandinut malittarisassassat  qaqugukkulluunniit atuuttut malillugit akiliunneqarluni angalasoqarsinnaatitaavoq.

3. § 3. imm. 2-mi oqaaseqatigiit aappaattut nutaatut ilanngunneqassaaq:
“Angerlarsimaffik qimallugu piffissami sivisunerusumi sulinermut il.il. ilanngaassisoqartassanngilaq.”

4. § 6, imm. 1 ima oqaasertaqassaaq:
”Inatsisartut siulittaasuat, Naalakkersuisut siulittaasuat Naalakkersuisunullu ilaasortat aningaasarsiat § 1, imm. 1-imi taaneqartut saniatigut ukiumut aningaasarsiaqartinneqassapput akissaateqarfiit 38-ianni, nalinginnaasumik tapisiat ilanngullugit, akissarsianut naapertuuttunik. Aningaasarsiat naatsorsorneqartassapput Kalaallit Nunaanni ilinniagartuut kattuffiata ASG-p tjenestemandit akissarsiaasa il.il. iluarsineqarnerannut isumaqatigiissutai qaqugukkulluunniit atuuttut tunngavigalugit.”

5. § 6, imm. 5 ima oqaasertaqassaaq:
”Imm. 5.  Inatsisartut siulittaasuat Naalakkersuisullu siulittaasuat ineqartinneqassapput. Siulittaasut ineqartinneqarnerminnut akiliuteqartassanngillat, ukiumulli attartornerup kr. 48.000-inik nalilerneqarnera tunngavigalugu akileraartinneqartassallutik. Namminersorlutik Oqartussat inissianik ingerlatsinermut aningaasartuutit akilertassavaat. Inissianut atatillugu ingerlatsinermut aningaasartuutit isertitat akileraaruteqaataasussat naatsorsorneqarneranni ilaatinneqartassanngillat.”

6. § 6-imi imm. 6-itut ilanngunneqassaaq:
"Imm. 6.  Naalakkersuisunut ilaasortat sinnerinut atorfimmut atasumik ineqartitsisoqassaaq. Naalakkersuisunut ilaasortat inissiani Namminersorlutik Oqartussanit sulisorisanut inissiatut innersuunneqartartuni ineqarnermut akiliutip naatsorsorneqartarnerinut malittarisassat qaqugukkulluunniit atuuttut malillugit inissiamut pineqartumut ineqarnermut akiliutissap naatsorsorneqartup 60 %-ianik ineqarnermut akiliuteqartassapput.”

7. § 6-imi imm. 7-itut ilanngunneqassaaq:
Imm. 7.  Procentip imm. 6-imi taaneqartup aamma sulisorisanut inissiamut ineqarnermut akiliutip tamakkiisup assigiinngissutaat inuit pineqartut isertitaasa akileraaruteqaataasussat naatsorsorneqarneranni ilaatinneqassanngillat.”

8. § 6-imiimm. 6 imm. 8-nngortussaq ima oqaasertalerneqassaaq:
Imm. 8.  Inissiat imm. 5 aamma imm. 6 malillugit atugassiissutigineqartut atorfiup qimanneqarneranut atatillugu qimanneqartassapput. Inissiat pineqartut nutserfigineqarnerinut qimanneqarnerinillu atatillugu aningaasartuutit Namminersorlutik Oqartussanit matussuserneqartassapput.”

Imm. 7 taamaalilluni imm. 9-ngussaaq.

9. § 6-imi imm. 10-11-tut nutaatut ilanngunneqassapput:
”Imm. 10. Napparsimaneq aamma qanigisap toquneranut napparsimarulunneranulluunniit atatillugu najuutinnginneq pissutissaqavilluni peqataannginnertut isigineqassaaq. Najuutinnginnermi Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussani kommuninilu tjenestemandinut malittarisassassat qaqugukkulluunniit atuuttut malillugit akiliunneqarluni angalasoqarsinnaatitaavoq.
Imm. 11
.  Naartunermut, erninermut meeravissiartaarnermulluunniit atatillugu sulinngiffeqarneq pissutissaqavilluni peqataannginnertut isigineqassaaq.”

10. § 8, imm. 2 ima oqaasertaqassaaq:
Imm. 2.  Nerisaqarnermut ineqarnermullu aningaasartuutit kingusinnerusukkut Nunatta Karsianit akilerneqartussanngorlugit akiligassaq malillugu matussuserneqartassapput. Taamaattoq Inatsisartut siulittaasuata, Naalakkersuisut siulittaasuata kiisalu Naalakkersuisunut ilaasortat akiligassaq malillugu matussusiinissamut taarsiullugu sulinermut atatillugu malittarisassat Namminersorlutik Oqartussani tjenestemandinut qaqugukkulluunniit atuuttut malillugit angalanernut atatillugu ajunngitsorsiassaqarnissartik toqqarsinnaavaat. Taamatut toqqaaneq qaammatisiutit ukiuat malillugu ukiumut ataatsimut siumut pituttuisuuvoq.”

11.  Kapitali 3 atorunnaarsinneqarpoq.

12. § 10-mi imm. 10-tut nutaatut ilanngunneqassaaq:
Imm. 10.  Naalakkersuisut siulittaasuattut Naalakkersuisunulluunniit ilaasortatut ilaasortaajunnaarnersiaqaatigaluni Inatsisartunut ilaasortatut ilaasortaajunnaarnersiaqartoqarsinnaanngilaq. Naalakkersuisut siulittaasuattut Naalakkersuisunulluunniit ilaasortatut ataasiinnarmik ilaasortaajunnaarnersiuteqartitsisoqarsinnaavoq. Atuuffinni piffissaq ataatsimut atuuffiusoq tunngavigalugu piffissami qanoq sivisutigisumi ilaasortaajunnaarnersiaqarsinnaaneq naatsorsorneqassaaq.”

13. § 18, imm. 2 ima oqaasertaqassaaq:
”Imm. 2.  Imm. 1, oqaaseqatigiit siulliit naapertorlugit aningaasarsiaqartitsinermut taarsiullugu Inatsisartunut ilaasortaanngitsut ataatsimiititaliani, aalajangiisartuni sinniisoqarfinnilu imm. 1-imi taaneqartuni siulittaasutut ilaasortatulluunniit immikkut artornassusilinnik atuuffeqartut immikkut aningaasarsiassaannik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput”.

14. § 19 ima oqaasertaqassaaq:
”§ 19.  Inatsisartut Siulittaasoqarfiat, naalakkersuisunullu ilaasortat pineqartillugit Naalakkersuisut, Inatsisartunut ilaasortat Naalakkersuisunullu ilaasortat eqqarsaatigalugit Inatsisartut inatsisaat manna malillugu malittarisassanik erseqqinnerusunik aalajangersaasinnaapput.”

15. Inatsisip danskisuuani sumiluunniit ”landstingsmedlemmer” ”medlemmer af Inatsisartut”-ngorlugu allanngortinneqassaaq. Kapitali 1-ip danskisut taaguutaa ”Landstingets medlemmer” allanngortinneqassaaq ”Medlemmer af Inatsisartut”-ngorlugu.

16. Inatsisip danskisuuani sumiluunniit ”Landstinget” ”Inatsisartut”-ngortinneqassaaq, aamma ”Landsstyret” ”Naalakkersuisut”-ngortinneqarluni. § 2, imm. 2-mi ”Kalaallit Nunaanni Inatsisartut” ”Inatsisartut”-ngortinneqassaaq.

17. Inatsisip danskisuuani sumiluunniit ”landstingsmedlem” ”medlem af Inatsisartut”-ngorlugu allanngortinneqassaaq, aamma ”landsstyremedlem” ”medlem af Naalakkersuisut”-ngortinneqarluni. § 4, imm. 4-mi ”landstingsmedlemmet” ”medlemmet af Inatsisartut”-ngortinneqassaaq.

18. Inatsisip danskisuuani sumiluunniit ”Landstingets Formandskab” ”formandskabet for Inatsisartut”-ngortinneqassaaq.

19. Inatsisip danskisuuani sumiluunniit ”landstingets formands” ”Inatsisartutformandens”-ngortinneqassaaq, aamma ”landsstyreformandens” ”Naalakkersuisutformandens”-ngortinneqarluni.

20.  Inatsisip danskisuuani § 1, imm. 4-mi, ”landstingshvervet” ”hvervet i Inatsisartut”-ngortinneqassaaq.

21. Inatsisip danskisuuani § 1, imm. 6-imi, § 5, imm. 3-mi, § 10, imm. 6-imi aamma § 17, imm. 4-mi,”i et landstingsmedlems sted” ”i stedet for et medlem af Inatsisartut”-ngortinneqassaaq. § 5, imm. 1-imi, aamma § 10, imm. 6-imi”i landstingsmedlemmets sted” ”i stedet for et medlem af Inatsisartut”-nngortinneqassaaq.

22. Inatsisip danskisuuani sumiluunniit ”landstingssamling” ”samling”-inngortinneqassaaq, aamma § 3, imm. 2-mi ”Landstingets samlinger” ”samlinger”-ngortinneqassaaq.

23. Inatsisip danskisuuani § 5-ip qulequtaani aamma § 5, imm. 1-imi”Landstingsmedlemmers suppleanter” ”Suppleanter for medlemmer af Inatsisartut”-ngortinneqassaaq. § 10, imm. 6-imi aamma imm. 8-mi sumiiffinni marlunni ”landstingssuppleant” ”suppleant i Inatsisartut”-ngortinneqassaaq.

24. § 8, imm. 1-imi ”i egenskab af Landstingets formand” ”i egenskab af formand for Inatsisartut”-ngortinneqassaaq, § 8, imm. 3-milu ”hvervet som Landstingets formand” ”hvervet som formand for Inatsisartut”-ngortinneqarluni. Inatsimmi sumiiffinni allani tamani ”Landstingets formand” ”formanden for Inatsisartut”-ngortinneqassaaq.

25. § 8, imm. 1 aamma imm. 3-mi”Landsstyreformand” ”formand for Naalakkersuisut”-ngortinneqassaaq. Inatsimmi sumiiffinni allani tamani ”Landsstyreformanden” ”formanden for Naalakkersuisut”-ngortinneqassaaq.

26. Inatsisip danskisuuani tamarmi ”landsstyremedlemmerne” ”medlemmerne af Naalakkersuisut”-ngortinneqassaaq. § 8, imm. 1-imi”landsstyremedlemmernes” ”Naalakkersuisutmedlemmernes”-ngortinneqassaaq.

27. Inatsisip danskisuuani § 8, imm. 4 aamma imm. 5-imi ”landsstyremedlems” ”Naalakkersuisutmedlems”-ngortinneqassaaq, § 11, imm. 1-imilu ”landsstyremedlemmets” ”Naalakkersuisutmedlemmets”-ngortinneqarluni.

28. Inatsisip danskisuuani § 10, imm. 1-imi ”landstings- eller landsstyremedlem” ”medlem af Inatsisartut eller Naalakkersuisut”-ngortinneqassaaq.

29. Inatsisip danskisuuani § 17, imm. 1-imi ”landsstyremedlemmer” ”Naalakkersuisut”-ngortinneqassaaq. Inatsimmi sumiiffinni allani ”landsstyremedlemmer” ”medlemmer af Naalakkersuisut”-ngortinneqassaaq.

30. Inatsisip danskisuuani § 17, imm. 3-mi sumiiffinni marlunni ”af det enkelte landstings- eller landsstyremedlems vederlag” ”af vederlaget til det enkelte medlem af Inatsisartut eller Naalakkersuisut”-ngortinneqassaaq, aamma ”landstings- eller landsstyremedlemmets eget bidrag” ”egetbidraget for det enkelte medlem af Inatsisartut eller Naalakkersuisut”-ngortinneqarluni.

31. Kapitali 7-ip danskisuuata qulequtaani ”Ikke-landstingsmedlemmers” ”Ikke-Inatsisartutmedlemmers”-inngortinneqassaaq. § 18-imi sumiiffinni marlunni ”ikke-landstingsmedlemmer” ”ikke-Inatsisartutmedlemmer”-ngortinneqassaaq. § 18, imm. 1-imi ”Namminersornerullutik Oqartussat” ”Namminersorlutik Oqartussat”-ngortinneqassapput.

 

§ 2

Inatsisartut inatsisaat ulloq 1. juni 2011 atuutilerpoq.
Kalaallit Nunanni Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 15. april 2011
Kuupik Kleist