Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 18
30. december 2011
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om skatteudligning og fælleskommunal skat i 2012

I medfør af § 41 og § 42, stk. 2, i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 2 af 18. maj 2010, fast­sæt­tes:§ 1.  Til udligning af forskelle i kommunernes skatteprovenu og fordeling af fælleskommunal skat per indbygger ydes der nedennævnte kommuner i 2012 følgende tilskud:

Kommune Kujalleq..................................................................... kr.   91.821.000
Kommuneqarfik Sermersooq......................................................  kr.   44.085.000
Qeqqata Kommunia .................................................................. kr.   90.495.000
Qaasuitsup Kommunia................................................................ kr. 255.588.000

Stk. 2.  Tilskuddene udbetales af landskassen med 1/12 i hver af årets måneder ved tillæg til de respektive måneders bloktilskud.

§ 2.  I 2012 fordeles som fælleskommunal skat kr. 390.000.000 samt regulering, jf. stk. 3, for perioden 1987 til 2007, begge år inklusiv kr. 17.660.000, for 2008 kr. 79.000, for 2009 kr. 12.736.000 og for 2010 kr. 61.514.000, i alt kr. 481.989.000.
Stk. 2.  Den fælleskommunale skat afregnes til landskassen på samme måde som landsskatten.
Stk. 3. 
Såfremt det faktiske provenu af den fælleskommunale skat afviger fra det i stk. 1 fastsatte beløb, indgår afvigelsen i fordelingen af efterfølgende års fordeling af fælleskommunal skat.

§ 3.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2012.Grønlands Selvstyre, den 30. december 2011

Maliina Abelsen

/

Jan H. Lynge-Pedersen