Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 6
24. marts 2011
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om landets inddeling i sundhedsregioner

I medfør af § 6, stk. 3, i Inatsisartutlov nr. 27 af 18. november 2010 om sundhedsvæsenets styrelse, organisation samt sundhedsfaglige personer og psykologer fastsættes:

 

Landets inddeling i regioner

§ 1.  Landet inddeles i følgende 5 sundhedsregioner:
1)  Sundhedsregion Avannaa. Sygehuset i Ilulissat fungerer som regionssygehus i Sundhedsregion Avannaa.
2)  Sundhedsregion Disko. Sygehuset i Aasiaat fungerer som regionssygehus i Sundhedsregion Disko.
3)  Sundhedsregion Qeqqa. Sundhedscenteret i Sisimiut fungerer som regionssygehus i Sundhedsregion Qeqqa.
4)  Sundhedsregion Sermersooq. Lægeklinikken i Nuuk fungerer som regionssygehus i Sundhedsregion Sermersooq.
5)  Sundhedsregion Kujataa. Sygehuset i Qaqortoq fungerer som regionssygehus i Sundhedsregion Kujataa.
Stk. 2.  Sundhedsregionen Avannaa har sundhedsbetjeningen i følgende byer og bygder: Ilulissat, Ilimanaq, Oqaatsut, Qeqertaq, Saqqaq, Uummannaq, Ikerasak, Illorsuit, Niaqornat, Nuugaatsiaq, Qaarsut, Saattut, Ukkusissat, Upernavik, Aappilattoq, Kangersuatsiaq, Kullorsuaq, Innaarsuit, Naajaat, Nuussuaq, Tasiusaq, Nutaarmiut, Upernavik Kujalleq, Qaanaaq, Qeqertat, Savissivik og Siorapaluk.
Stk. 3.  Sundhedsregionen Disko har sundhedsbetjeningen i følgende byer og bygder: Aasiaat, Akunnaaq, Kitsissuarsuit, Qasigiannguit, Ikamiut, Qeqertarsuaq, Kangerluk, Kangaatsiaq, Attu, Iginniarfik, Ikerasaarsuk og Niaqornaarsuk.
Stk. 4.  Sundhedsregionen Qeqqa har sundhedsbetjeningen i følgende byer og bygder: Sisimiut, Itilleq, Kangerlussuaq, Sarfannguaq, Maniitsoq, Atammik, Napasoq og Kangaamiut.       
Stk. 5.  Sundhedsregionen Sermersooq har sundhedsbetjeningen i følgende byer og bygder: Nuuk, Qeqertarsuatsiaat, Kapisillit, Paamiut, Arsuk, Tasiilaq, Kulusuk, Tiniteqilaaq, Sermiligaaq, Kuummiut, Isortoq, Ittoqqortoormiit og Ivittuut.
Stk. 6.  Sundhedsregionen Kujataa har sundhedsbetjeningen i følgende byer og bygder: Nanortalik, Alluitsup Paa, Tasiusaq, Narsaq Kujalleq (Narsarmijit), Ammassivik, Aappilattoq, Qaqortoq, Qassimiut, Eqalugaarsuit, Saarloq, Narsaq, Igaliku, Narsarsuaq og Qassiarsuk.


Landets inddeling i tandlægedistrikter

§ 2.  For tandlægebetjeningens vedkommende inddeles landet i følgende tandlægedistrikter:
1)  Aasiaat tandlægedistrikt: Chefdistriktstandlægen på Aasiaat Tandklinik har tandplejen i følgende byer og bygder: Aasiaat, Akunnaaq og Kitsissuarsuit.
2)  Ilulissat tandlægedistrikt: Chefdistriktstandlægen på Ilulissat Tandklinik har tandplejen i følgende byer og bygder: Ilulissat, Ilimanaq, Oqaatsut, Qeqertaq og Saqqaq.
3)  Kangaatsiaaq tandlægedistrikt: Chefdistriktstandlægen på Kangaatsiaaq Tandklinik har tandplejen i følgende byer og bygder: Kangaatsiaq, Attu, Iginniarfik, Ikerasaarsuk og Niaqornaarsuk.
4)  Maniitsoq tandlægedistrikt: Chefdistriktstandlægen på Maniitsoq Tandklinik har tandplejen i følgende byer og bygder: Maniitsoq, Atammik, Napasoq og Kangaamiut.
5)  Nanortalik tandlægedistrikt: Chefdistriktstandlægen på Nanortalik Tandklinik har tandplejen i følgende byer og bygder: Nanortalik, Alluitsup Paa, Tasiusaq, Narsaq Kujalleq (Narsarmijit), Ammassivik og Aappilattoq.
6)  Narsaq tandlægedistrikt: Chefdistriktstandlægen på Narsaq Tandklinik har tandplejen i følgende byer og bygder: Narsaq, Igaliku, Narsarsuaq og Qassiarsuk.
7)  Nuuk tandlægedistrikt: Chefdistriktstandlægen på Centraltandklinikken Nuuk har tandplejen i følgende byer og bygder: Nuuk, Qeqertarsuatsiaat og Kapisillit.
8)  Paamiut tandlægedistrikt: Chefdistriktstandlægen på Paamiut Tandklinik har tandplejen i følgende byer og bygder: Paamiut, Arsuk og Ivittuut.
9)  Qaanaaq tandlægedistrikt: Chefdistriktstandlægen på Qaanaaq Tandklinik har tandplejen i følgende byer og bygder: Qaanaaq, Qeqertat, Savissivik og Siorapaluk.
10)  Qaqortoq tandlægedistrikt: Chefdistriktstandlægen på Qaqortoq Tandklinik har tandplejen i følgende byer og bygder: Qaqortoq, Qassimiut, Eqalugaarsuit og Saarloq.
11)  Qasigiannguit tandlægedistrikt: Chefdistriktstandlægen på Qasigiannguit Tandklinik har tandplejen i følgende byer og bygder: Qasigiannguit og Ikamiut.
12)  Qeqertarsuaq tandlægedistrikt: Chefdistriktstandlægen på Qeqertarsuaq Tandklinik har tandplejen i følgende byer og bygder: Qeqertarsuaq og Kangerluk.
13)  Sisimiut tandlægedistrikt: Chefdistriktstandlægen på Sisimiut Tandklinik har tandplejen i følgende byer og bygder: Sisimiut, Itilleq, Kangerlussuaq og Sarfannguaq.
14)  Tasiilaq tandlægedistrikt: Chefdistriktstandlægen på Tasiilaq Tandklinik har tandplejen i følgende byer og bygder: Tasiilaq, Kulusuk, Tiniteqilaaq, Sermiligaaq, Kuummiut, Isortoq og Ittoqqortoormiit.
15)  Upernavik tandlægedistrikt: Chefdistriktstandlægen på Upernavik Tandklinik har tandplejen i følgende byer og bygder: Upernavik, Aappilattoq, Kangersuatsiaq, Kullorsuaq, Innaarsuit, Naajaat, Nuussuaq, Tasiusaq, Nutaarmiut og Upernavik Kujalleq.
16)  Uummannaq tandlægedistrikt: Chefdistriktstandlægen på Uummannaq Tandklinik har tandplejen i følgende byer og bygder: Uummannaq, Ikerasak, Illorsuit, Niaqornat, Nuugaatsiaq, Qaarsut, Saattut og Ukkusissat.


Sundhedsregionernes organisation

§ 3.  Hver sundhedsregion består af et regionssygehus, samt et eller flere sundhedscentre, sygeplejestationer og bygdekonsultationer.

§ 4.  Regionsledelsen består af en ledende regionslæge og en ledende regionssygeplejerske.
Stk. 2.  Regionsledelsen har det overordnede sundhedsfaglige, økonomiske og administrative ansvar for sundhedsregionen.
Stk. 3.  Regionsledelsen referer direkte til Sundhedsledelsen i Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse.
Stk. 4.  Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse ansætter og afskediger regionsledelsen.

§ 5.  Den ledende regionslæge har det overordnede lægefaglige ansvar i sundhedsregionen.
Stk. 2.
  Den ledende regionssygeplejerske har det overordnede sygeplejefaglige ansvar i sundhedsregionen.

§ 6.  Sundhedsregionens budgetlægning finder sted i dialog mellem regionsledelsen og Sundhedsledelsen i Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse.
Stk. 2.  Det endelige budgetmæssige ansvar påhviler den ledende regionslæge og den ledende regionssygeplejerske i fællesskab.

§ 7.  Regionsledelsen bistås omkring økonomi og budgetter af en regionsdriftsleder.
Stk. 2.  Regionsdriftslederen ansættes af regionsledelsen.

§ 8.  Sundhedsledelsen mødes med regionsledelserne i et ledelsesforum minimum 1 gang årligt.
Stk. 2.  I ledelsesforummet drøftes den sundhedsfaglige udvikling, økonomi, rekruttering og fastholdelse af sundhedsfagligt personale og andre forhold af betydning for sundhedsregionerne.


Dronning Ingrids Hospitals landsdækkende funktioner

§ 9.  Dronning Ingrids Hospital er Grønlands landshospital og lokalt sygehus for borgerne i Nuuk.
Stk. 2.  Dronning Ingrids Hospital er som landshospital forpligtet til at:
1)  yde specialiseret sundhedsfaglig assistance til landets regionssygehuse indenfor Dronning Ingrids Hospitals kliniske specialer, herunder blandt andet kirurgi, ortopæd kirurgi, øre-næse-hals, medicin/pædiatri, psykiatri, anæstesi, billeddiagnostik, gynækologi, obstetrik, hospitalsodontologi og dermatologi/venerologi,
2)  sikre, at der er udarbejdet godkendte, standardiserede og ajourførte faglige instrukser og procedurer på landsplan inden for de kliniske specialiserede fagområder,
3)  sikre, at personalet i de enkelte sundhedsregioner får nødvendig undervisning og kompetenceudvikling indenfor de forskellige kliniske specialeområder,
4)  yde biokemisk, radiologisk, teknisk og medicoteknisk assistance til landets regionssygehuse,
5)  supervisere funktioner, sikre efteruddannelse, og yde faglig bistand i forbindelse med rekruttering og ansættelse af fagpersoner indenfor de landsdækkende specialiserede fagområder, f.eks. Landsapoteket, Centrallaboratoriet, den obstetriske ledelse, sundhedsplejen og ergo- & fysioterapi,
6)  sikre, at der sker nødvendig opkvalificering af de på Dronning Ingrids Hospital ansatte nøglepersoner med specialviden,
7)  varetage patientundersøgelser og patientbehandlinger, der ikke ydes på regionssygehusene og sundhedscentrene, og
8)  yde sundhedsfaglig rådgivning til landets regionssygehuse.
Stk. 3.  Med assistance i stk. 2, nr. 1 og nr. 4 menes for eksempel at levere konsulenttjenester, yde rådgivning via telefon, PIPALUK, internet eller lignende, yde konsultation i forbindelse med konsulentrejse til regionssygehus, eller sørge for behandling på Dronning Ingrids Hospital eller i udlandet.


Ikrafttræden

§ 10.  Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 2011.
Stk. 2.  Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1 af 5. februar 2003 om landets inddeling i sundhedsdistrikter.
Grønlands Selvstyre, den 24. marts 2011
Agathe Fontain

/

Ann Birkekær Kjeldsen