Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 5
4. marts 2011
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke i Qaasuitsup Kommunia

I medfør af § 26, stk. 1, nr. 2, og § 27, stk. 3, i Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke, som ændret ved Landstingslov nr. 3. af 21. maj 2001, fastsættes:

 

Anvendelsesområde

§ 1.  Bekendtgørelsen finder anvendelse for Qaanaaq og bygderne Qeqertat, Savissivik, Siorapaluk, Aappilattoq, Kangersuatsiaq, Kullorsuaq, Innaarsuit, Naajaat, Nuussuaq, Tasiusaq, Nutaarmiut og Upernavik Kujalleq.

 
Hovedindhold

§ 2.  I Qaanaaq samt i bygderne Qeqertat, Savissivik og i Siorapaluk er salg og udskænkning af stærke drikke med alkoholvolumenprocent på 15 eller derover forbudt.

§ 3.  I bygderne Aappilattoq, Kangersuatsiaq, Kullorsuaq, Innaarsuit, Naajaat, Nuussuaq, Tasiusaq, Nutaarmiut og Upernavik Kujalleq kan salg af stærke og svage drikke kun ske efter forudgående bestilling til senere levering. Leveringen skal ske fra Upernavik eller fra en anden by i Grønland. De bestilte drikke leveres enten direkte til kunden eller udleveres gennem butik i bygden.
Stk. 2.  Udlevering af forudbestilte drikke kan kun ske indenfor de i den til enhver tid gældende landstingslov om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke fastsatte salgstider.


Sanktioner

§ 4.  Ved overtrædelse af §§ 2-3 kan der idømmes bøde.


Ikrafttræden

§ 5.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. marts 2011.
Stk. 2.
  Samtidigt ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. juni 2007 om forbud mod salg og udskænkning af stærke drikke med alkoholvolumenprocent på 15 eller derover i Qaanaaq Kommune samt Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 21. marts 2002 om begrænsninger for salg af alkoholholdige drikke i Upernavik kommune.
Grønlands Selvstyre, den 4. marts 2011
Agathe Fontain

/

Ann Birkekær Kjeldsen