Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 24
18. novembari 2010
Atuuttut

Folkehøjskolit pillugit Inatsisartut inatsisaat

Siunertaq nassuiaatillu

 

§ 1.  Folkehøjskolit ilinniartitsinermik nalinginnaasumik peroriartuutaasumik, ilinniartunut neqerooruteqartarput, pingaartitatut nammineq toqqagaq aallaavigalugu tamatigoortumik, nalinginnaasumik demokratiskiusumillu inunnik qaammarsaanissaq siunertaralugu. Folkehøjskolit nalinginnaasumik peroriartuutaasumik atuartitsinerup iluani atuartitsissutit ataasiakkaat imaluunniit atuartitsissutit ataatsimoortut salliutissinnaavaat.
Imm. 2.  Folkehøjskolit ilinniartunik pisinnaatitsilerfiusumik ilinniartitsinermik neqerooruteqarsinnaapput, mernguernartulerinerup pilersitsiffiusumillu sammisaqarnerup iluani, ilinniartut nalinginnaasumik, atuartitsissutinut tunngasutigut inuttullu piginnaasaasa annertusarnissaat siunertaralugu.
Imm. 3.  Folkehøjskolit ilinniartitsineq misilitsinnissaq siunertaralugu ilinniartitsinermik ilaqartoq neqeroorutigisinnaavaat, malittarisassat atuuttut naapertorlugit meeqqat atuarfianni inaarutaasumik naliliinerit ilaannut peqataanissaq, ilinniakkani allani ilinnialissutaasinnaasumik ilinniartinneqarnissaq, inuutissarsiutinik tunngaviusumik ilinniartitsinerup iluani ilinniartinneqarnissaq aamma ilinniarnertuunngorniarfimmi atuartitsissutinik ataasiakkaanik ilinniartinneqarnissaq siunertaralugit. Ilinniartitsinerup ilinniakkami pineqartumi nalinginnaasumik piumasaqaataasut nallersorsinnaassavai.
Imm. 4.  Folkehøjskolit ilinniartitsinermik imm. 3-mi taaneqartumik aallartitsinerat pisassaaq ilinniarfimmik imaluunniit oqartussaasumik nalinginnaasumik ilinniakkamik pineqartumik neqerooruteqartartuusumik suleqatigiinnissamik isumaqatigiissuteqarneq tunngavigalugu. Isumaqatigiissut Naalakkersuisunit akuerineqassaaq.
Imm. 5.  Naalakkersuisut imm. 1 – 4-mi aalajangersakkat pillugit erseqinnerusumik malittarisassaliorsinnaapput.

 

§ 2.  Naalakkersuisut folkehøjskolip siulersuisuisa inassuteqareernerisigut akuerisinnaavaat, folkehøjskolip ilinniartitsinerminik tamarmiusumik ilaanilluunniit ilinniarfinni sumiiffinniluunniit allani kommunalbestyrelsit, suliffeqarfiit ilinniarfiilluunniit allat suleqatigalugit ingerlatsinissaa. Naalakkersuisut tamanna pillugu erseqqinnerusunik malittarisassaliorsinnaapput.


Ilinniartoqalersarneq aamma ilinniarfimmiissimanermut uppernarsaatit

 

§ 3.  Folkehøjskolit ilinniartut folkehøjskolertussatut ilinniartunngortittarpaat. Naalakkersuisut folkehøjskolit oqaaseqaateqareernerisigut ilinniartunik qinnuteqartitsinermi ilinniartunngortitsinermilu periusissat pillugit malittarisassanik aalajangersaasinnaapput, tamatumunnga ilanngullugit ilinniartunngornissamut tulleriiaarinissamullu piumasaqaatit.

 

§ 4.  Ilinniartut § 1, imm. 2-mi aamma 3-mi aalajangersakkat naapertorlugit ilinnialersut, ilinniakkap pineqartup iluani inatsisit qaqugukkulluunniit atuuttut naapertorlugit ilinniartinneqassapput. Naalakkersuisut Folkehøjskolimiinnissap naammassineqarnissaa Namminersorlutik Oqartussanit tapiiffigineqartoq pillugu malittarisassanik aalajangersaasinnaapput.
Imm. 2.  Ilinniartut § 1, imm. 2-mi aamma 3-mi aalajangersakkat naapertorlugit ilinnialersut, ilinniakkap pineqartup iluani misilitsinnissamut pisinnaatitaaffeqarput. Naalakkersuisut tamanna pillugu erseqqinnerusunik aalajangersagaliorsinnaapput.

 

§ 5.  Folkehøjskolit ilinniartunut § 1 naapertorlugu ilinniarnerminnik naammassillugu ingerlatsisimasunut tamanut uppernarsaasiissapput. Naalakkersuisut uppernarsaatit imarisassaat, ilusissaat atuutsilernerilu pillugit erseqqinnerusunik malittarisassaliussapput.


Ilinniartunik ilitsersuineq tapersersuinerlu

 

§ 6.  Folkehøjskolit ilinniartut tapersersorneqarnissaannik, ilitsersorneqarnissaannik siunnersorneqarnissaannillu folkehøjskolimiinnerminnik naammassinninnissaannik siunertaqartumik neqeroorfigissavaat.
Imm. 2.  Folkehøjskolit ilinniartut ataasiakkaarlugit ilinniakkamik inuutissarsiummillu toqqaanissaq pillugu siunnersorneqarlutillu ilitsersorneqarnissaannik neqeroorfigissavaat. Naalakkersuisut ilinniartunik ataasiakkaaraluni siunnersuinissaq ilitsersuinissarlu pillugit erseqqinnerusunik malittarisassaliorsinnaapput.

 

§ 7.  Folkehøjskolit ilinniartunut pisariaqartitsisunut immikkut aaqqissuussatut ilinniartitsinermik neqerooruteqarsinnaapput. Naalakkersuisut tamanna pillugu erseqqinnerusunik malittarisassaliorsinnaapput.


Aqutsisut

 

§ 8.  Folkehøjskolit suliffeqarfittut imminnut pigisutut ingerlanneqarput, qullersaaffigalugillu aqunneqarnerat siulersuisunit 5-7-inik ilaasortaqartunik isumagineqarluni, taakku ilinniarfiup ingerlannera qullersaaffigalugu akisussaaffigaat, tamatumunnga ilanngullugit suliamut aningaasaqarnermullu tunngasutigut ingerlassat aamma ilinniarfiup ingerlassai pillugit aalajangersakkat maleruarneqarnissaat. Siulersuisut aningaasartuutissatut isertitassatullu missingersersuutit akuersissutigisarpaat, tamatumunnga ilanngullugit forstanderip inassuteqareerneratigut aningaasaqarnikkut sillimmatit agguaannerat taakkualu atorneqarnissaannut tunngavissat. Siulersuisut naatsorsuutit atsiussavaat.
Imm. 2.  Siulersuisut toqqarneqassapput malittarisassat, folkehøjskolit ataasiakkaat ileqqoreqqusaanni aalajangersarneqartut naapertorlugit ukiunilu sisamani atuutissallutik.
Imm. 3.  Siulersuisunut ilaasortat ataatsimoorlutik folkehøjskolinik ingerlatsineq, ilinniartitsinernik inerisaaneq, pitsaassutsimik qularnaarineq, aqutsineq, aaqqissugaaneq aningaasaqarnerlu pillugit ilisimasaqartuussapput, aningaasanut missingersuutit naatsorsuutillu nalilernissaat ilanngullugit, taamaattoq tak. § 23, imm. 3. Folkehøjskolit, siulersuisunik toqqaanerup kinguninnguatigut kikkut siulersuisunut toqqagaasimanersut pillugit Naalakkersuisunut ilisimatitsissuteqassapput.
Imm. 4.  Folkehøjskolip forstanderia siulersuisunut allattaavoq, siulersuisullu ataatsimiinnerini taaseqataasinnaatitaanani peqataasarluni.

 

§ 9.  Siulersuisut folkehøjskolip ingerlassaanut piffissamilu ungasinnerusumi ineriartornissaanut tunaartarisassanik aalajangersaassapput. Siulersuisut ingerlassassanut pilersaarutit aalajangersartassavaat, akisussaaffigalugulu taakku siunertamut naapertuuttuunissaat, tak. § 1.
Imm. 2.  Siulersuisut folkehøjskolip forstanderia atorfinitsillugulu soraarsittarpaat. Siulersuisut forstanderip ingerlatsinissaa pillugu erseqqinnerusunik aalajangersagaliorsinnaapput, forstanderilu pisinnaatissinnaallugu, pisinnaatitaaffinnik siulersuisuniittunik isumaginninnissamut.
Imm. 3.  Siulersuisut folkehøjskolip ileqqoreqqusaa aamma siulersuisut ingerlassinerminni suleriaasissaat suliarissavaat.
Imm. 4.  Siulersuisut ilinniartitsineq § 1, imm. 2-mi aamma 3-mi eqqaaneqartoq pillugu ilinniartitsinermut pilersaarusiussapput, Naalakkersuisunit akuerineqartussamik. Tamannali atuutinngilaq Naalakkersuisut ilinniagaq pineqartoq pillugu ilinniartitsinermut pilersaarummik akuersereersimappata. Naalakkersuisut tamanna pillugu malittarisassanik aalajangersaasinnaapput, tamatumunnga ilanngullugit akuersissummik atorunnaarsitsinermut tunngasut.
Imm. 5.  Siulersuisut ataatsimik amerlanernilluunniit ilinniartitsinermut ataatsimiititaliorsinnaapput, tamatumunnga ilanngullugu ilinniartitsinermut ataatsimiititaliaagallartunik pilersitsineq, ilinniakkat suliamut tunngatillugu imarisaat pitsaassutsikkullu qaffasissusiat pillugit siulersuisunut siunnersuinissaq siunertaralugu.

 

§ 10.  Forstanderi ulluinnarni ilinniartitsinikkut aamma perorsaanikkut akisussaasuuvoq, folkehøjskolimilu allaffissornikkut aningaasaqarnikkullu aqutsineq isumagisaralugu. Forstanderip qularnaassavai:
1)  malittarisassat atuuttut naapertorlugit ilinniartitsinerup ingerlanneqarnissaa
2)  pissutsit ilinniartitsinermut tunngasut isumannaatsuunissaat
3)  missingersersuutit siulersuisunit akuersissutigineqartut eqquutsinnissaat
4)  ilinniarfiup allatigut ingerlassaasa siulersuisut aalajangiineri tunaartarisassiaallu naapertorlugit pinissaat.
Imm. 2.  Forstanderi ilinniarfiup ukiumi aggersumi ingerlassassai pillugit pilersaarutissamik (ukiumoortumik pilersaarut) siunnersuusiussaaq.
Imm. 3.  Forstanderip folkehøjskolip sulisui allat atorfinitsillugillu soraarsittarpai, ilinniarfiup pisortai allat ilanngullugit.
Imm. 4.  Forstanderip aningaasartuutissatut isertitassatullu missingersersuut naatsorsuutillu siulersuisunit akuerisassatut inassuteqaatigissavai naatsorsuutillu atsiussallugit.


Folkehøjskolinik akuersineq

 

§ 11.  Folkehøjskolit Inatsisartut inatsisaat manna naapertorlugu tapiiffigineqassagunik Naalakkersuisunit akuerisaassapput tapiissuteqartarnermullu piumasaqaatit piviusunngortissimassallugit, tak. §§ 13-16.
Imm. 2.  Naalakkersuisut folkehøjskolit akuerisinnaavaat:
1)  ileqqoreqqusaat Naalakkersuisunit akuerineqarsimappat
2)  folkehøjskoli ininik naapertuuttunik atortussanillu pisariaqartunik peqarpat.
3) folkehøjskolimi siulersuisut § 8, imm. 3-mi piumasaqaatitut taaneqartut eqqortissavaat.
Imm. 3.  Folkehøjskolip ileqqoreqqusaa makkunannga imaqassaaq:
1)  Suliffeqarfiup imminut pigisup aqqa.
2)  Kommuni suliffeqarfiup imminut pigisup najugaqarfia.
3)  Suliffeqarfiup imminut pigisup siunertaa.
4)  Suliffeqarfiup imminut pigisup pilersinneqarnermini pigisaasa nalillit aamma imminerisamik aningaasaataasa annertussusaat.
5)  Pilersitsisuusumik allanilluunniit immikkut pisinnaatitaaffiliisimanerit imaluunniit iluaqutissaqartitsinerit.
6)  Siulersuisut katitigaanerat amerlassusissaallu, qanoq toqqarneqartarnissaat aamma piffissaq atuuffiat, tak. § 8, imm. 2 aamma 3.
7)  Naatsorsuutit saqqummiunnissaannut malittarisassat.
8)  Sinneqartoorutit qanoq atorneqarnissaat.

 

§ 12.  Naalakkersuisut akuersissut tunuartissinnaavaat, folkehøjskolip § 11, imm. 2-mi piumasaqaatit eqquutsissinnaajunnaarpagit. Naalakkersuisut aammattaaq akuersissummik tunuartitsisinnaapput, folkehøjskolip ilinniartitsinera allatigulluunniit pissutsit § 1-imi aalajangersakkanut erseqqissumik akerliusutut nalilerneqarpata.
Imm. 2.  Imm. 1-imi naggatit aappaat naapertorlugu akuersissummik tunuartitsineq taamaallaat pisinnaavoq iliuusissat sunniuteqannginnerusut misilinneqareersimappata.


Tapiissutit

 

§ 13.  Inatsisartut Aningaasanut Inatsisaanni aalajangersarneqartut iluanni Naalakkersuisut, folkehøjskolinut akuerisaasunut tapiissuteqartassapput piumasaqaatit makkua aallaavigalugit:
1)  Folkehøjskolit pisortaat ilinniartitsisuilu akissaateqartinneqassapput Naalakkersuisut isumaqatigiissuteqarfigisinnaasaasa iluanni atorfiit assingusut pillugit aalajangersakkat naapertorlugit. Atorfininnermi atugassarititaasut allat allakkatigut isumaqatigiissutigineqassapput.
2)  Folkehøjskolip Naalakkersuisunut uppernarsassavaa folkehøjskolip forstanderiata ilinniartitsisuisalu naammaginartumik soraarnerussutisiassaqarnissaasa qularnaarneqarnerat.
3)  Siulersuisut ukiumoortumik nalunaarusiaq, naatsorsuutinik kukkunersiukkanik aamma aningaasartuutissat isertitassallu missingersersuusiornerannik ilaqartoq Naalakkersuisunut nassiutissavaat.
4)  Folkehøjskolip ingerlassassanik pilersaarutai Naalakkersuisunit akuerisaassapput.

 

§ 14.  Ilinniartunut § 1, imm. 1-imi pineqartunut Naalakkersuisut Inatsisartut Aningaasanut Inatsisaanni aalajangersarneqartut iluanni folkehøjskolinut tapiissuteqartassapput,
1)  minnerpaamik sapaatip-akunnerini 36-ni tapiiffigineqarsinnaasumik ilinniartitsisoqarpat,
2)  ilinniartitsineq annerpaamik marloriarluni folkehøjskolernertut aaqqissuussaappat,
3)  folkehøjskolernerit tamarmik minnerpaamik sapaatip-akunnerinik 13-inik sivisussuseqarpata, aamma
4)  tapiiffigineqarsinnaasumik ilinniartitsinermik ingerlatsinerup iluani ukioq naallugu ilinniartut minnerpaamik 20-uppata.
Imm. 2.  § 1, imm. 1 naapertorlugu ukioq naallugu ilinniartoq tassaavoq ukiup ataatsip ingerlanerani sapaatip-akunnerini 36-ni ilinniartorisaq ataaseq.
Imm. 3.  Tapiissutit naatsorsorneqassapput ukioq naallugu ilinniartut sapaatip-akunnerisalu ilinniartitsiffiusut tapiiffigineqarsinnaasut amerlassusaat aallaavigalugit.
Imm. 4.  Naalakkersuisut tapiissutit naatsorsornerat, tunniunneqartarnerat aqutarinerallu pillugit malittarisassanik aalajangersaasinnaapput, tamatumunnga ilanngullugit ukioq naallugu ilinniartut ikinneruneranni sapaatillu-akunnerisa ilinniartitsiffittut naammassisat ikinneruneranni tapiissutit ikilisinneqarsinnaanerat pillugu aalajangersakkat.

 

§ 15.  Ilinniartunut § 1, imm. 2-mi pineqartunut Naalakkersuisut folkehøjskolinut tapiissuteqartassapput, ilinniartitsineq folkehøjskolernertut aaqqissuunneqarpat, minnerpaamik sapaatip-akunnerini 36-ni tapiiffigineqarsinnaasumik ilinniartitsisoqarpat aamma Naalakkersuisut folkehøjskolit ilinniartitsinermut pilersaarusiaat tigusimappatigit, tak. § 9, imm. 4. Tapiissutit ilinniartitsinerup suussusia, imarisai, annertussusia ilinniartullu amerlassusaat naapertorlugit Naalakkersuisunit aalajangerneqassapput.
Imm. 2.  Ilinniartitsinermut pilersaarutit minnerpaamik makku pillugit allaaserisat imarissavaat:
1)  Ilinniartitsinerup siunertaa
2)  Ilinniartitsinerup ilusaa, tamatumunnga ilanngullugit sapaatip-akunnikkaartumik ilinniartitsinerup aamma folkehøjskolimiinnerup sivisussusaat ilinniartitsinermullu naleqqiullugu ilinniartut amerlassusaat,

 

§ 16.  Ilinniartunut § 1, imm. 3-mi pineqartunut tapiisoqassaaq, ilinniartitsineq folkehøjskolernertut aaqqissuunneqarput, ilinniakkamullu pineqartumut ilinniartitsinermut pilersaarut naapertorlugu ingerlanneqarpat, tak. § 9, imm. 4 aamma § 15, imm. 2. Tapiissutit aalajangerneqassapput, ilinniarfimmi il.il. nalinginnaasumik ilinniartitsinermik pineqartumik neqerooruteqartartumi, ilinniakkap ingerlanneqaruni akigiumaagaa assigalugu.
Imm. 2.  Naalakkersuisut folkehøjskolinut taxameteri malillugu tapiissutit naatsorsornissaat, tunniunnissaat aqutarinissaallu pillugit malittarisassanik aalajangersaasinnaapput, taakkununnga ilanngullugit ukioq naallugu ilinniartut ikinneruneranni sapaatillu-akunnerisa ilinniartitsiffittut naammassisat ikinneruneranni tapiissutit ikilisinneqarsinnaanerat pillugu aalajangersakkat.

 

§ 17.  Folkehøjskolit forstanderiisa ilinniartitsisuisalu ilinniartuarnissaat siunertaralugu pikkorissarnernut Naalakkersuisut tapiissuteqarsinnaapput.
Imm. 2.  Forstanderit ilinniartitsisullu ilinniaqqinnerminni piffissap ilaa tamakkiisumilluunniit sulinngiffeqartut akissarsiaqartinnerinut Naalakkersuisut tapiissuteqarsinnaapput.
Imm. 3.  Tapiissutit imm. 1 aamma 2 naapertorlugit tunniunneqartut efterskolimut aningaasartuuteqartuusumut tunniunneqassapput.
Imm. 4.  Naalakkersuisut pissutsit imm. 1-3-mi taaneqartut pillugit erseqqinnerusunik aalajangersagaliorsinnaapput.

 

§ 18.  Folkehøjskolit siunertamik iluanni, Naalakkersuisut tapiissutaasa isertitallu allat ataatsimut isigalugit qanoq atornissaat namminneq aalajangissavaat. Taamaattoq piumasaavoq ilinniartitsineq tapiiffigineqartoq malittarisassat atuuttut ilinniartullu tapiiffigineqartut amerlassusaat naapertorlugit ingerlanneqassasoq.
Imm. 2.  Folkehøjskolit aningaasat atunngisat ukiup naatsorsuuseriffiup tullianut nuussinnaavaat.

 

§ 19.  Naalakkersuisut tapiissutit unitsikkallarsinnaavaat atorunnaarsillugilluunniit, tamatumunngalu ilanngullugu tapiissutaareersimasut uterteqqusinnaallugit, tapiissutisinissamut piumasarineqartut eqquutinneqanngippata aamma ilinniartitsineq ilinniartitsinermut pilersaarut malillugu ingerlanneqanngippat. Tapiissutit utertinnissaat atorunnaarsinnissaalluunniit pillugit Naalakkersuisut malittarisassaliorsinnaapput.


Ilinniagaqarnersiutit

 

§ 20.  Ilinniartut § 1-imi pineqartut tapiiffigineqarsinnaasumillu sivikinnerpaamik sapaatip-akunnerini 13-ini folkehøjskolimiittut ilinniagaqarnersiutit pillugit nalunaarummi malittarisassat naapertorlugit ilinniagaqarnersiaqassapput. Taamaattoq ilinniagaqarnersiaqarneq taamaallaat pisinnaavoq, ilinniartup ilinniarnermi aallartinnerani, unitsitsinerani naammassineranilu angalanerminut akiliunneqarneratut aamma nerisaqarnermut ineqarnermullu akiliutissat ilanngaatereerlugit ikiorsiissutisiatut.
Imm. 2.  Folkehøjskolit akuerisaasut siulersuisuinit inassuteqaateqartoqareerneratigut, Naalakkersuisut folkehøjskolimi sivikinnerpaamik sapaatip-akunnerini 13-inik sivisussuseqartumik ilinniartut, § 1, imm. 1-imi pineqartut, sapaatip-akunneranut akiliutigisartagassaat aalajangertassavaat.
Imm. 3.  Kalaallit Nunaanni Kommuneqarfiit Kattuffiat siunersioreerlugu Naalakkersuisut aalajangertassavaat imm. 2-mi ilinniartup akiliutissaata akuerineqartup ilaa qanoq angitigisoq ilinniartumit namminermit akilerneqartassanersoq aammalu qanoq angitigisoq kommunimit najugaqarfigisaanit akilerneqartassanersoq, ilinniartunut § 1, imm. 1-imi pineqartunut atatillugu.


Nakkutilliineq

 

§ 21.  Naalakkersuisut folkehøjskolinik nakkutilliissapput aammalu paasissutissanik tamanik nakkutilliinissamut atorneqartussanik piniarsinnaallutik. Paasissutissat pisariaqartinneqartunik tunniussinnginnerup nassatarisinnaavaa tapiissutit uninngatinneqarnerat imaluunniit unitsinneqarnerat il.il. aqqutigalugit pineqaatissiisoqarnera.


Misiligaalluni ingerlatsineq

 

§ 22.  Naalakkersuisut Inatsisartut peqqussutaanni aalajangersakkanik saneqqutsisinnaapput Inatsisartut peqqussutaanni pineqartut iluanni misiligaalluni suliaqarnissap siuarsarnissaa pisariaqartinneqarpat.


Atuuttuulersitsinermut, ikaarsaariarnermut atorunnaarsitsinermullu aalajangersakkat

 

§ 23.  Inatsisartut inatsisaat atuutilissaaq 1. januar 2011, ilutigisaanillu atorunnaarsinneqarpoq folkehøjskolit pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 9, 21. maj 2002-meersoq. Malittarisassat Folkehøjskolit pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 9, 21. maj 2002-meersoq naapertorlugu aalajangersarneqartut atuutissapput, malittarisassanik Inatsisartut inatsisaat manna allalluunniit naapertorlugit malittarisassalianik taarserneqarnissamik tungaanut.
Imm. 2.  Folkehøjskolit Inatsisartut peqqussutaat imm. 1-imi taaneqartoq naapertorlugu akuerineqartut akuerisaasutut isigineqarput. Taamaattorli folkehøjskolit siulersuisuisa ileqqoreqqusat kingusinnerpaamik 1. marts 2011-mi Naalakkersuisunit akuerisassanngorlugit nassiutereersimassavaat.
Imm. 3.  Siulersuisut Inatsisartut peqqussutaat imm. 1-imi taaneqartoq naapertorlugu toqqagaasimasut, piffissap toqqagaaffimmik naanissaanut ingerlaannassapput, tamatumalu kingorna siulersuisunit Inatsisartut inatsisaat manna naapertorlugu toqqagaasunit taarserneqassallutik.
Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat, 18. november 2010
Kuupik Kleist

/

Mimi Karlsen