Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 23
18. novembari 2010
Atuuttut

Isiginnaartitsisarfeqarneq pillugu Inatsisartut inatsisaat

Kapitali 1
Siunertaq nassuiaatillu 

 

§ 1.  Inatsisartut inatsisaata siunertaraa inuussutissarsiutigalugu isiginnaartitsinikkut eqqumiitsuliornerup inatsisitigut killiliussivigineqarnissaata qularnaarnissaa, isiginnaartitsisarnermi kulturip siuarsarnissaa, kiisalu inuussutissarsiutigalugu namminerlu kajuminnikkut isiginnaartitsinikkut eqqumiitsuliornerup nuna tamakkerlugu siuarsarlugulu ineriartortinnissaa.

 

§ 2.  Isiginnaartitsinikkut eqqumiitsuliorneq paasineqassaaq tassaasoq eqqumiitsuliornikkut saqqummernerit suugaluartulluunniit.
Imm. 2.  Inuutissarsiutigalugu paasineqassaaq tassaasoq isiginnaartitsisartoq ilinniarsimasoq imaluunniit allatut isiginnaartitsinikkut eqqumiitsuliortoq, kiisalu isiginnaartitsisartoq imaluunniit allatut isiginnaartitsinikkut eqqumiitsuliortoq ukiuni arlaqartuni qaffasissumik eqqumiitsulioriaaseqarluni nammineq peqataanermigut akuerisaasimasoq.
Imm. 3.  Nammineq kajuminnermigut ingerlataqartoq paasineqassaaq tassaasoq, inuk sunngiffimmini isiginnaartitsinikkut eqqumiitsuliornermik ingerlataqartartoq imm. 2-milu pineqartunut ilaanngitsoq.

 

Kapitali 2
Kalaallit Nunaata Isiginnaartitsisarfia

 

§ 3.  Kalaallit Nunaata Isiginnaartitsisarfia tassaavoq pisortat suliffeqarfiutaat nammineertoq.

 

§ 4.  Kalaallit Nunaata Isiginnaartitsisarfia siulersuisunit ataatsimoorlutik isiginnaartitsinermik ingerlataqarnermik annertuumik ilisimasaqartunit aqutsinermillu paasisimasaqarluartunit tallimanik ilaasortaqartumit aqunneqarpoq.
Imm. 2.  Naalakkersuisut inassuteqartoqareerneratigut ilaasortassanik imatut toqqaassapput:
1) ilaasortaq ataaseq KAISKA-mit (Kalaallit Isiginnaartitsisartut Kattuffiat) inassutigineqartoq,
2) ilaasortaq ataaseq KANUKOKA-mit (Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiat) inassutigineqartoq,
3) ilaasortaq ataaseq Kalaallit Atuakkiortut inassutigisaat,
4) ilaasortaq ataaseq namminneq kajuminnermikkut isiginnaartitsisartut kattuffiannit inassutigineqartoq, aamma
5) ilaasortaq ataaseq Kalaallit Nunaata Isiginnaartitsisarfiani sulisunit inassutigineqartoq.
Imm. 3.  Ilaasortat toqqarneqartut akornannit ilaasortaq ataaseq siulersuisut siulittaasuattut Naalakkersuisunit toqqarneqassaaq.
Imm. 4.  Namminneq kajuminnermikkut isiginnaartitsisartut kattuffeqanngippata nammineq kajuminnikkut isiginnaartitsisarnermik ingerlataqarnermik paasisimasaqartumik ilaasortassamik ataatsimik Naalakkersuisut toqqaassapput.
Imm. 5.  Imm. 2, nr. 5-imi ilaasortaq inassutigineqartoq Kalaallit Nunaata Isiginnaartitsisarfiani aalajangersimasumik suliffeqartut akornannit taakkunanngalu qinerneqassaaq.
Imm. 6.  Ilaasortat Kalaallit Nunaanni najugaqartuussapput, 18-inik ukioqalereersimassallutik aammalu Naalakkersuisunut Inatsisartunulluunniit ilaasortaassanatik.
Imm. 7.  Siulersuisut akunnerminni siulittaasup tullianik toqqaassapput.
Imm. 8.  Ilaasortat ukiuni sisamani qaammatisiutit ukiuannik malinniffiusuni atuuttussatut toqqarneqassapput. Taamaallaat ataasiarluni toqqaaqqittoqarsinnaavoq. Siulersuisuni ilaasortaq imaluunniit sinniisussaq peqataalersimasoq siulersuisuni akisussaaffimminik annertuumik sumiginnaasimasoq allatulluunniit siulersuisutut suliamik ingerlataqarnissamut naleqqukkunnaarsimasoq Naalakkersuisunit tunuartinneqarsinnaavoq.
Imm. 9. Naalakkersuisut siulersuisut aningaasarsiassaat aamma siulersuisunut ilaasortat aningaasartuutiminnut taartisiassaat tassunga ilanngullugit ilaatigut angalanernut, nerisaqarnermut aamma Kalaallit Nunaata Isiginnaartitsisarfiani suliaminni najugaqarnerminnut aningaasartuutaat pillugit aalajangersakkanik aalajangersaasinnaapput.

 

§ 5.  Siulersuisut tassaapput Kalaallit Nunaata Isiginnaartitsisarfiani aqutsisut qullersaasut, aamma Kalaallit Nunaata Isiginnaartitsisarfiata ingerlanneqarnera pillugu aalajangersakkat malinneqarnissaannut Naalakkersuisunut qullersaallutik akisussaasut.

 

§ 6.  Isiginnaartitsivimmi pisortap inassuteqareerneratigut, siulersuisut Aningaasanut inatsimmi killiliussat iluanni ukiumut isiginnaartitsissutigineqartussatut pilersaarutit aammalu aningaasatigut missingersuutit aalajangiiffigissavaat.
Imm. 2.  Siulersuisut isiginnaartitsivimmi pisortaq ukiuni sisamani atorfeqartussaq atorfinitsissavaat, atorfeqartitsineq sivitsorneqarsinnaavoq.
Imm. 3.  Siulersuisut suleriaasissartik nammineq aalajangersassavaat.

 

§ 7.  Isiginnaartitsivimmi pisortap Kalaallit Nunaata Isiginnaartitsisarfiata ulluinnarni aqunneqarnera isumagisaraa aamma aningaasatigut missingersuutinut  isiginnaartitsissutigineqartussatullu pilersaarutissanut siunnersuusiortassalluni.
Imm. 2.  Isiginnaartitsivimmi pisortaq Kalaallit Nunaata Isiginnaartitsisarfiani sulisunik allanik atorfinitsitsisartuuvoq.

 

§ 8.  Kalaallit Nunaata Isiginnaartitsisarfia tassaavoq Kalaallit Nunaanni Inuiaqatigiit Isiginnaartitsisarfiat, illuinnaasiunngitsumillu isiginnaartitsinikkut eqqumiitsuliornerup iluani eqqumiitsuliornikkut pitsaassuseqarluartumik isiginnaartitsissutigineqartussanik pilersitsisassalluni. Kalaallit Nunaata Isiginnaartitsisarfiata ingerlatsinera kalaallit kulturiannik ileqquinillu aammattaarli nunanut tamalaanut sammisumik aallaavittut tunngaveqassaaq ilutigisaanillu qanorluunniit ukiulinnut tamanut takutitseriaatsit tamatigoortut isumagissallugit.

 

§ 9.  Kalaallit Nunaata Isiginnaartitsisarfiata pilersitani inunnit amerlasuunit isiginnaartitsisarnikkut takuneqarsinnaasunngortissavai, tassunga ilanngullugit aliikkusersuiniarluni angalasarnerit, radiukkut tv-kkullu aallakaatitsisarnerit, kiisalu immiussanik tuniniaasarnerit.
Imm. 2.  Kalaallit Nunaata Isiginnaartitsisarfiata aliikkusersuiniarluni angalasarnermigut nuna tamakkerniassavaa. Tamatuma saniatigut Kalaallit Nunaata Isiginnaartitsisarfia nunani allani aliikkusersuiniarluni angalasarsinnaavoq.

 

§ 10.  Suliareqquneqartut naammassineqarnissaannut Kalaallit Nunaata Isiginnaartitsisarfianut ukiumoortumik aningaasaliissutit aningaasanut inatsisikkut aalajangersarneqassapput.
Imm. 2.  Aningaasaateqarfinnit aningaasaliinerit allatullu avataanit aningaasaliinerit killilersorneqanngitsumik Kalaallit Nunaata Isiginnaartitsisarfianit atorneqarsinnaapput.
Imm. 3.  Kalaallit Nunaata Isiginnaartitsisarfiata naatsorsuutinut ukioraa ukioq aningaasanut inatsiseqarfiusoq. Missingersuusiortarneq, naatsorsuuserisarneq aamma naatsorsuutinik saqqummiussisarneq pillugit aalajangersakkat Namminersorlutik Oqartussanut sukkulluunniit atuuttut Kalaallit Nunaata Isiginnaartitsisarfiata malissavai.

 

Kapitali 3
Isiginnaartitsisartunik ilinniartitsineq pikkorissaasarnerlu

 

§ 11.  Kalaallit Nunaata Isiginnaartitsisarfiata isiginnaartitsisartutut ilinniagaq aqqutigalugu isiginnaartitsisartussanik ilinniartitsinissaq suliassaraa.
Imm. 2.  Naalakkersuisut Ilinniartitsinermut Siunnersuisoqatigiit, isiginnaartitsisartutut ilinniakkap pitsaasuunissaata qularnaarnissaanik siunertaqartut pilersissavaat. Naalakkersuisut Ilinniartitsinermut Siunnersuisoqatigiit katitigaanerat sulinerallu pillugit malittarisassanik aalajangersaassapput.
Imm. 3.  Kalaallit Nunaata Isiginnaartitsisarfia isumasioreerlugu Naalakkersuisut isiginnaartitsisartunik ilinniartitsineq pillugu erseqqinnerusunik aalajangersaassapput, tamatumunnga ilanngullugit ilinniartussanik akuersisarneq, ilinniartitsineq aamma soraarummeernermut uppernarsaatit. Kalaallit Nunaata Isiginnaartitsiviata Ilinniartitsinermut Siunnersuisoqatigiit tusarniaaffigereerlugit, isiginnaartitsisartutut ilinniarnerup aaqqissugaanerata allaaserinera suliarissavaa, taannalu Naalakkersuisunut akuerisassatut nassiunneqassaaq.

 

§ 12.  Kalaallit Nunaata Isiginnaartitsisarfia kikkunnut tamanut isiginnaartitsinermik ingerlataqartunut soqutigisaqartunulluunniit pikkorissartitsinermik neqerooruteqarsinnaavoq.

 

Kapitali 4
Siunnersuineq

 

§ 13.  Kalaallit Nunaata Isiginnaartitsisarfiata nammineq piumassutsiminnik isiginnaartitsisarfiit, kiisalu sumiiffinni ataasiakkaani isiginnaartitsisarfiit isiginnaartitsisarfinnik ingerlatsinermik isiginnaartitsissutinillu pilersitsinermik siunnersussavai. Qinnuigineqarneq tunngavigalugu Kalaallit Nunaata Isiginnaartitsisarfiata atuarfiit ilinniarfiillu isiginnaartitsivinnik ingerlatsinermik siunnersorsinnaavai.

 

Kapitali 5
Isiginnaartitsinermik ingerlatsivinnut allanut tapiissutit

 

§ 14.  Isiginnaartitsinermik suliaqartunut allanut, tamatumunnga ilanngullugit sumiiffinni ataasiakkaani eqqumiitsuliornikkut isiginnaartitsinermik suliaqartunut tapiissutit kulturikkut sunngiffimmilu ingerlatsineq, kiisalu tipsernermut lottornermullu aningaasaliissutinik agguaaneq pillugu malittarisassat qaqugukkulluunniit atuuttut naapertorlugit tunniunneqarsinnaapput. Tapiissutit ingerlatsinermut tapiissutitut aamma pilersitsinermut tapiissutitut aningaasaliissutigineqarsinnaapput.

 

Kapitali 6
Atortuulersinnera

 

§ 15.  Inatsisartut inatsisaat 1. januar 2011 atuutilissaaq.
Imm. 2.  Isiginnaartitsisartutut ilinniartitsinermik pilersitsineq, tak. § 11, 1. august 2011-miit atuutilissaaq.
Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 18. november 2010
Kuupik Kleist

/

Mimi Karlsen