Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 19
18. november 2010
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om afgift på automatspil (Forhøjelse af afgiften)

§ 1

I landstingslov nr. 3 af 17. maj 1990 om afgift på automatspil, som ændret ved blandt andet landstingslov nr. 15 af 7. november 2003 og senest ved § 7 i landstingslov nr. 14 af 2. november 2006, foretages følgende ændringer:

1. § 10, stk. 1, nr. 1, affattes således:
”For første gevinstgivende automatspil kr. 64.000, for det andet kr. 70.000 og for hvert af de efterfølgende kr. 76.000.”

 

§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 30. november 2010 og har virkning første gang for afgiften vedrørende januar kvartal 2011, der forfalder den 1. december 2010.
Grønlands Selvstyre, den 18. november 2010
Kuupik Kleist

/

Palle Christiansen