Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 16
17. novembari 2010
Atuuttut

Sanaartorfissagissaaneq, pisortat kuuffeqarfinnut aqqusersuutaat aamma pisortat aqqusiniutaat pillugit Inatsisartut inatsisaat

Kapitali 1
Siunertaq atuuffissaalu

 

§ 1.  Inatsisartut inatsisaat manna sumiiffinni sanaartorfigineqanngitsuni sanaartorfigineqarsimasunilu sanaartorfissagissaanermut atuuppoq, aammalu sanaartorfissagissaanernut, kommuninit aqunneqartunut akiliutissanik akiliisarnermut aalajangersakkanik aalajangersaaffiulluni.

 

§ 2.  Pisortat kuuffeqarfinnut aqqusersuutaat aamma pisortat aqquserni pisuinnarnullu aqqusernit Inatsisartut inatsisaanni aalajangersakkani pineqartunut ilaapput.

 

Kapitali 2
Taaguutit

 

§ 3.  Sumiiffimmi sanaartorfissagissaaneq Inatsisartut inatsisaanni matumani paasineqassaaq tassaasoq sumiiffik, nunap nunallu ilusaata suliarineratigut, assersuutigalugu kuuffeqarfilersuilluni aamma aqqusinniorluni, illuliorfigiuminarsarneqartoq imaluunniit kommunimut pilersaarummut naapertuuttumik allatut atoruminarsarneqartoq.
Imm. 2.  Suliffeqarfiit pilersuisuusut matumani paasineqassaaq tassaasuut suliffeqarfiit innaallagissamik, imermik kiassarnermillu pilersuisuusut.

 

§ 4.  Pisortat kuuffeqarfii matumani paasineqassaaq tassaasut aqqusersuutit matoqqasut, imermik igitassamik immamut kuuffittut atorneqartut aammalu kommunimit aqunneqartut.
Imm. 2.  Imeq igitassaq Inatsisartut inatsisaanni matumani paasineqassaaq tassaasoq imeq sunaluunniit najugaqarfinnit, suliffeqarfinnit illunillu allanit kuutsinneqartoq.
Imm. 3.  Nassuiaassutit uku tunngavigalugit kuuffeqarfiit kuuffinnut pingaarnernut aamma kuuffinnut ikkuffinnut immikkoortinneqassapput:
1)  Kuuffimmi pingaarnermi ataatsimi illut marluk amerlanerusulluunniit sullinneqartut, illut tamarmik immikkut ingerlatsivittut immikkoortuuppata, imaluunniit illut marluk amerlanerusulluunniit ataatsimut ingerlatsivittut immikkoortuuppata, kisiannili illutaat illoqatigiinnut ataatsinut ilaanngippata.
2)  Kuuffimmut ikkuffimmi illu ataaseq ingerlatsivittut immikkoortutut ataatsitut immikkoortoq, imaluunniit illut amerlanerusut, illut taakku ingerlatsivimmut ataatsimut immikkoortuppata, illoqatigiinnullu ataatsimoortunut ilaappata.

 

§ 5.  Pisortat aqquserni matumani paasineqassaaq tassaasut aqqusernit sumiiffiillu nalinginnaasumik tamanut ammasut aammalu kommunimit aqunneqartut.
Imm. 2.  Pisortat pisuinnarnut aqquserni matumani paasineqassaaq tassaasut aqquernit nalinginnaasumik pisuinnarnut sikkilertunullu angallaviusut, aammalu kommunimit aqunneqartut.

 

Kapitali 3.
Kuuffeqarfinnut aqqusinernullu oqartussaasut

 

§ 6.  Naalakkersuisut kuuffinnut aqqusinernullu pingaarnertut oqartussaasuupput.
Imm. 2.  Kommunalbestyrelsi najukkami kuuffeqarfinnut oqartussaaffimmik ingerlatsisuuvoq, aammalu kommunip killeqarfiata iluani illuliorfiusimasuni pisortat kuuffeqarfiutaanik nutaanik pilersaarusiornermut sanaartornermullu, aammalu kuuffeqarfinnik pingaarnernik ingerlatsinermut aserfallatsaaliuinermullu akisussaasuulluni.
Imm. 3.  Kommunalbestyrelsi najukkami aqqusinernut oqartussaaffimmik ingerlatsisuuvoq, aammalu kommunip killeqarfiata iluani illuliorfiusimasuni pisortat aqqusiniutaannik pisuinnarnullu aqqusiniutaannik nutaanik pilersaarusiornermut sanaartornermullu, kiisalu aqqusinernik ingerlatsinermut aserfallatsaaliuinermullu akisussaasuulluni.
Imm. 4.  Najukkami oqartussaaneq pillugu Naalakkersuisut maleruagassiorsinnaapput, tak. imm. 2-3, taakkununngalu pilersaarusiornermut, ingerlatsinermut aserfallatsaaliuinermut, naatsorsuutinik saqqummiussisarnermut il.il. piumasaqaatit ilaapput.

 

Kapitali 4.
Kuuffeqarfinnut aqqusinernullu pitsaassuserititassat nalinginnaasut aamma nalunaarsuiffiit


Piginnaatitsissut

 

§ 7.  Pisortat kuuffeqarfiutaannik aamma pisortat aqqusiniutaannik sanaartornissamut, aserfallatsaaliuinissamut ingerlatsinissamullu maleruagassanik malitassanillu Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput, taakkununnga ilanngullugit annertussusiliinissamut, atortunik toqqaanissamut, isumannaallisaanissamut, pitsaassuserititassanut nalinginnaasunut, suliaqarnissamut il.il. piumasaqaatit.


Nalunaarsuiffiit

 

§ 8.  Asiaq, Kalaallit Nunaanni Misissueqqaarnerit, qitiusumik nalunaarsuiffimmik, kuuffeqarfinnut aqqusinernullu paasissutissanik nunallu assinginik aqutsisuuvoq, aammalu ilaatigut kommuninit nalunaarutit, ilaatigullu nammineerluni sumiiffimmi nakkutilliinermigut nalunaarsuiffinnik iluarsiisarnini tunngavigalugit nalunaarsuiffimmik isumaginnittuulluni.
Imm. 2.  Kommunit pisussaapput kuuffeqarfinni taamatullu aqqusinerni sanaartukkat nutaat, allanngortitsinerit, matusinerit allannguutillu annertuut allat pillugit, qitiusumik nalunaarsuiffiit iluarsineqarnissaat siunertaralugu Asiaq-mut ingerlaavartumik ilisimatitsisassallutik, tak. imm. 1.
Imm. 3.  Asiaq pisinnaatitaavoq, qitiusumik nalunaarsuiffimmit imm. 1-imi taaneqartumit paasissutissanik nunallu assinginik tunniussinermut akiliisitsissalluni.
Imm. 4.  Kuuffeqarfinnik aqqusinernillu qitiusumik nalunaarsuiffimmik suliaqarnissamut iluarsiisarnissamullu Naalakkersuisut maleruagassiorsinnaapput.

 

Kapitali 5.
Sanaartorfissagissaanermut aalajangersakkat ataatsimoorussat


Sanaartofissagissaanermik aallartitsineq

 

§ 9.  aqqusiornerit suulluunniit, pisortat aqqusiniutaanni assaanissamik pisariaqartitsiviusut kommunalbestyrelsi assaanissamut akuersissuteqareertinnagu aallartinneqassanngillat. Taamaattorli iluarsaassilluni sulinerit utaqqitinneqarsinnaanngitsut akuersissummik immikkut peqqaarnani suliarineqarsinnaapput, tamanna pillugu nalunaaruteqarneq tamatuma kingorna piaartumik kommunalbestyrelsimut pisimappat.

 

§ 10.  Nunaminertat sanaartorfigineqarsimanngitsut illuliorfissatut atorneqarnissaat imaluunniit kommunimut pilersaarummut naapertuuttumik siunertanut allanut atorneqarnissaat siunertaralugu sanaartorfissagissaanermik kommunalbestyrelsi aallartitsisinnaavoq. Tamatuma saniatigut sumiiffimmi nunaminertami tamakkiisumik ilaannaasumilluunniit sanaartorfissagissarneqarsimasumi sanaartorfissagissaanermik ilassutaasumik kommunalbestyrelsi aallartitsisinnaavoq.
Imm. 2.  Imm. 1 naapertorlugu sanaartorfissagissaanermi kommunalbestyrelsi suliffeqarfimmut pilersuisuusumut ataatsimut amerlanerusunulluunniit isumaqatigiissuteqareernermigut aqqusersuusersuinernik, nalinginnaasumik suliffeqqarfinnit pilersuisuusunit ataasiakkaanit isumagineqartartunik tamakkiisunik ilaannaasunilluunniit aallartitsisinnaavoq. Aqqusersuusersuinerit naammassinerini suliffeqarfiit pilersuisuusut ataasiakkaat pilersuinermi aqqusersuutit pineqartut ingerlanneqarneranni aserfallatsaaliorneqarnerannilu akisussaaffimmik tigusissapput.

 

§ 11.  Inuit, sullissiviit imaluunniit ingerlatseqatigiiffiit sumiiffimmi nunaminertamik sanaartorfissagissarneqanngitsumik ataatsimik amerlanerusunilluunniit atuinissamut pisinnaatitaaffeqartut, nammineerlutik akilikkaminnik sanaartorfissagissaanissaq, nalinginnaasumik kommunalbestyrelsimit suliffeqarfinnillu pilersuisuusunit suliarineqartussaq pisariaqartinneqartoq tamakkiisumik ilaannaasumilluunniit suliaritissinnaavaat.
Imm. 2.  Illunik, sumiiffimmi tamakkiisumik sanaartorfissagissarneqanngitsumi piginnittut nammineerlutik akilikkaminnik sanaartorfissagissaanissaq, nalinginnaasumik kommunalbestyrelsimit suliffeqarfinnillu pilersuisuusunit suliarineqartussaq pisariaqartinneqartoq tamakkiisumik ilaannaasumilluunniit suliaritissinnaavaat.
Imm. 3.  Imm. 1 aamma imm. 2 naapertorlugit sanaartorfissagissaanerit, tassungalu ilanngullugit sanaartorfissagissaanissamut teknikkikkut aningaasaqarnikkullu piumasaqaatit,  aallartinneqannginnerini kommunalbestyrelsimut aamma suliffeqarfinnut pilersuisuusunut sanaartorfissagissaanermi kalluarneqartussanut isumaqatigiissutigineqarsimassapput akuerineqarsimassallutillu. Sanaartorfissagissaanerup naammassinerani sanaartorfissagissaanerit immikkoortui ataasiakkaat suliffeqarfinnut pilersuisuusunut kalluarneqartunut tunniunneqassapput, tamatumalu kingorna aqqusersuutit pingaarnerit il.il. ingerlanneqarnerinut aserfallatsaalineqarnerinullu akisussaaffik taakkunannga tiguneqassaaq.


Akiliutit

 

§ 12.  Inuit imaluunniit ingerlatseqatigiiffiit sumiiffimmi sanaartorfissagissarneqarsimasumi nunaminertamik atuinissamut pisinnaatitaaffimmik pissarsisut sumiiffimmi sanaartorfissagissaanermut akiliuteqassasut kommunalbestyrelsip kommunimut pilersaarummi aalajangersinnaavaa.
Imm. 2.  Imm. 1 naapertorlugu akiliutissat agguaassinissamut malitassaq, kommunalbestyrelsip kommunimut pilersaarummi aalajangersarsimasaa, imaluunniit imm. 4-miit 7-imut maleruagassat naapertorlugit akiliutissatut nalinginnaasutut aalajangersarsinnaasaa ikiortigalugu naatsorsorneqarsinnaavoq.
Imm. 3.  Imm. 2 naapertorlugu agguaassinissamut malitassaq ikiortigalugu naatsorsuinermi, agguaassinissamut malitassaq, sumiiffimmi sanaartorfissagissaanermut aningaasartuutinit tamarmiusunit, kommunip sanaartorfissagissaanerit ilaannut akiliussigallarnerinik, suliffeqarfimmut pilersuisuusumut ataatsimut amerlanerusunulluunniit isumaqatigiissut naapertorlugu kommunip utertissimasaanik imaluunniit nunap karsianiit sanaartorfissagissaanermut tapiissutisiarisimasaanik ilanngaaserneqartunit amerlanerusussaanngitsunik aningaasartaqartinneqartoq atorneqassaaq. Sanaartorfissagissaanermut aningaasartuutinut tamarmiusunut sumiiffimmi sanaartorfissagissaanermut aningaasartuutit toqqaannartumik attuumassuteqartut kisimik ilanngunneqarsinnaapput, taakkununnga ilaapput aqutsinermut, pinngitsaaliissummik taarsiissutitalimmik pigisanik piginnikkunnaarsitsinermut, pilersaarusiornermut, sanaartornermut, nakkutilliinermut il.il. aningaasartuutit.
Imm. 4.  Inissiaqarfinni illunik ilaqutariinnut ataatsinut inissianik, illunik affarleriinnik, illunik uiguleriinnik/illunik uigulukuttunik assigisaannilluunniit ataatsimoortunik illutalinni imm. 1 naapertorlugu akiliutissaq, kommunimi tamarmi imaluunniit illoqarfiit aalajangersimasut iluanni, illoqarfiilluunniit ilaanni imaluunniit nunaqarfinni immikkoortumut ataatsimut akiliutitut ataatsimoorussatut nalinginnaasutut atuutsinneqartoq tunngavigalugu aalajangerneqarsinnaavoq.
Imm. 5.  Inissiarsuarni inissianut imm. 1 naapertorlugu akiliutissaq, kommunimi tamarmi imaluunniit illoqarfiit aalajangersimasut iluanni, illoqarfiilluunniit ilaanni imaluunniit nunaqarfinni inissianut ataasiakkaanut akiliutitut ataatsimoorussatut nalinginnaasutut atuutsinneqartoq tunngavigalugu aalajangerneqarsinnaavoq.
Imm. 6.  Illuni imm. 4-mi aamma 5-imi pineqartunut ilaanngitsuni, imm. 1 naapertorlugu akiliutissaq, kommunimi tamarmi imaluunniit illoqarfiit aalajangersimasut iluanni, illoqarfiilluunniit ilaanni imaluunniit nunaqarfinni inini quleriinni kvadratmeterimut akiliutitut ataatsimoorussatut nalinginnaasutut atuutsinneqartoq tunngavigalugu aalajangersarneqarsinnaavoq.
Imm. 7.  Imm. 4-miit 6-imut akiliut nalinginnaasoq kommunimut pilersaarummi imaluunniit kommunip ileqqoreqqusaanni nalunaarutigineqarsimassaaq. Akiliutip nalinginnaasup aningaasartassaasa angissusilerneqarnissaat eqqarsaatigalugu sanaartorfissagissaanermut akiliut, kommunalbestyrelsip sumiiffinni assingusumik ilusilimmi sanaartorfissagissaanermut akiliutissatut nalinginnaasutut imm. 3 malillugu naatsorsorlugu aalajangersaanissaatut, sumiiffinni assingusuni kommunip ukiuni kingullerni pingasuni sanaartorfissagissaanermut aningaasartuutit inaarutaasumik naatsorsorsimasaasa agguaqatigiissinneqarnerinit annerutinnagu aammalu sanaartorfissagissaanermut aningaasartuutinut tunngavissaq malillugu akinut iluarsiinertalerlugu aalajangerneqassalluni.

 

§ 13.  § 10, imm. 2 naapertorlugu kommuni sanaartorfissagissaanermik ilassutaasumik aallartitsippat, sumiiffimmi nutaanik sanaartortoqarnerani, aamma sanaartukkat kuuffeqarfimmut pingaarnermut atassuserneqarnerini ilassutaasumik sanaartorfissagissaanermut akiliuteqartitsisoqassasoq kommunalbestyrelsi kommunimi ileqqoreqqusani aalajangiisinnaavoq.
Imm. 2.  Imm. 1 naapertorlugu akiliutissaq § 12, imm. 2-miit 7-imut maleruagassat naapertorlugit aalajangersarneqassaaq.

 

§ 14.  §§ 12-13-imi aalajangersakkat naapertorlugit akiliutissamik akiliuteqartitsisarnissamut piumasaqaatit kommunalbestyrelsip aalajangersassavai, taakkununngalu sumiiffimmi sanaartorfissagissaanermi aningaasartuutit inaarutaasut naatsorsorneqareernerini akiliutip iluarsineqarsinnaaneranut piumasaqaatit ilaatinneqarput.
Imm. 2.  Inatsisartut inatsisaata matuma atuutilernerata kingorna sumiiffimmi 1. januar 1998 sioqqullugu sanaartorfissagissarneqarsimasumi sanaartornermi, imaluunniit Inatsisartut inatsisaata matuma atuutilernerata kingorna sumiiffimmi 1. januar 1998 sioqqullugu pisortat kuuffeqarfiinik pilersorneqarsimasumi attaviliinermi akiliuteqartitsisoqassanngilaq, kommunimut imaluunniit sumiiffimmut pilersaarummi atuuttumi, Inatsisartut inatsisaata matuma atuutilernera sioqqullugu nalunaarutigineqarsimasumi akiliummik akiliisitsisarnermut allanik aalajangersaasoqarsimanngippat.


Naatsorsuutit

 

§ 15.  Sanaartorfissagissaanermut aningaasartuutit inaarutaasumik akilerneqarsimasut pillugit kommunalbestyrelsi ukiumoortumik naatsorsuusiussaaq.
Imm. 2.  Kommunimi sanaartorfissagissaanermut naatsorsuusiortarnermut maleruagassanik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput.


Pinngitsaaliissummik taarsiissutitalimmik pigisanik piginnikkunnaarsitsisarneq

 

§ 16.  Tamanut iluaqutaasussat eqqarsaatigalugit pisariaqartinneqarpat, kommunalbestyrelsi pisortat kuuffeqarfiinik aamma pisortat aqquserninik sanaartornissaq siunertaralugu pinngitsaaliissummik taarsiissutitalimmik pigisanik piginnikkunnaarsitsiniarnermik aallartitsisinnaavoq.
Imm. 2.  Pisortat kuuffeqarfiinik aamma pisortat aqquserninik sanaartornissaq siunertaralugu pinngitsaaliissummik taarsiissutitalimmik pigisanik piginnikkunnaarsitsiniarnermik aallartitsineq, pinngitsaaliissummik taarsiissutitalimmik pigisanik piginnikkunnaarsitsisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaanni maleruagassat malillugit ingerlanneqassaaq.
Imm. 3.  Isumaqatigiissut pillugu isumaqatigiittoqarsinnaanngippat, taarsiissutissat pinngitsaaliissummik taarsiissutitalimmik pigisanik piginnikkunnaarsitsisarnermut ataatsimiititaliamit aalajangerneqassapput, aammattaaq tak. taarsiissutitalimmik pigisanik piginnikkunnaarsitsisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaanni maleruagassat.

 

Kapitali 6.
Kuuffeqarfinnut attaviliisarneq

 

§ 17.  Pisortaqarfiit kuuffeqarfiutaat taamaallaat imermik igitassamik kuutsitsinermut atugassatut aalajangerneqarsimapput. Taamaallaat pisuni immikkut ittuni aamma taamaallaat siumoortumik kommunalbestyrelsimut akuersissummik piniareernermi imeq sialummit, aputip aanneranit imaarsaanermilu pinngortoq pisortat kuuffeqarfiutaasigut kuutsinneqarsinnaavoq.

 

§ 18.  Illuut pisortat kuuffeqarfiutaasa inissisimaffiinut inissinneqarpat imaluunniit inissisimappat, piginnittut kikkulluunniit illuutip kuuffeqarfiinik pisortat kuuffeqarfiinut pingaarnernut attaviliinissamut pisinnaatitaapput.
Imm. 2.  Imm. 1 naapertorlugu attaviliinermi kuuffeqarfiup pingaarnerup pitsaassusia atorneqarneratalu annertunerulernissaa tunngavigalugu naammaginartumik atorsinnaanissaa, aammalu illuutip kuuffeqarfiisa kommunalbestyrelsimit akuerineqarsimanissaa piumasarineqarpoq.

 

§ 19.  Kuuffeqarfimmut attavimmik sananissamut allanngortitsinissamullu akuersissut kommunalbestyrelsimut, aammattaaq suliap ingerlanneqarnerani nakkutilliisuusussamut piniarneqassaaq. Taamatuttaaq illuummi attavilerneqarsimasumi erngup igineqartartup suussusia annertussusialu annertuumik allanngortinneqassappat, tamanna sioqqullugu kommunalbestyrelsip akuersissutaanik piniartoqaqqaassaaq.
Imm. 2.  Kommunalbestyrelsi kuuffimmut ikkuffinnik, kingusinnerusukkut ataatsimik amerlanerusunilluunniit kuuffeqarfittut pingaarnertut atorneqartussanik akuersissuteqarnerminni, kuuffeqarfiup maleruagassat, kuuffeqarfinnik pingaarnernik sananermi malinneqartussat malillugit sananeqarnissaa piumasarisinnaavaat.
Imm. 3.  Kuuffinnut ikkuffiit kuuffeqarfinnut pioreersunut attavilerneqarsinnaapput, imm. 2 naapertorlugu kuuffeqarfimmik piginnittup tamanna akuerippagu. Tassanili imm. 2 naapertorlugu kuuffeqarfik pingaarneq pineqarpat, kuuffeqarfiup ingerlanneqarnera aserfallatsaaliorneqarneralu kommunalbestyrelsip tigussavaa.

 

§ 20.  Kuuffeqarfinnik sanaartornermut taakkulu kuuffeqarfinnut pingaarnernut attavilerneqarnerinut aningaasartuutit illut ataasiakkaat piginnittuisa akilissallugit pisussaaffigaat.
Imm. 2.  Kuuffeqarfinnut ikkuffiit ingerlanneqarneri aserfallatsaalineqarnerilu illumik piginnittup akisussaaffigai.
Imm. 3.  Kuuffeqarfinnut ikkuffiit pisortat kuuffeqarfiutaasa ingerlanneqarnerisa isumannaassusaannut ulorianartorsiortitsisinnaasut kommunalbestyrelsip paasiguniuk, peqqussutit malillugit iluarseqqusilluni kommunalbestyrelsi piumasaqarsinnaavoq. Piffissarititaasoq malinneqanngippat kommunalbestyrelsi nammineerluni piginnittup akiligaanik peqqussutit malillugit aqqusersuutinik iluarsiisinnaavoq.

 

Kapitali 7.
Pisortat aqqusiniutaannik atuisinnaaneq

 

§ 21.  Kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu illunit imaluunniit nunaminertanit killilikkaniit qamutinut assakaasulinnut taamatullu pisuinnarnut aqqusinernik pisortat aqqusiniutaannut attaviliisoqaqqusaanngilaq.
Imm. 2.  Aqqusinernik nutaanik sanaartornermi imaluunniit aqqusinernik pioreersunik allanngortiterinermi illunit imaluunniit nunaminertanit killilikkaniit aqqusinermut attaviliinissami qanoq annertutigisup attavilerneqarnissaa kommunalbestyrelsip aalajangissavaa. Allanngortiterinermi illup imaluunniit nunaminertap atuisinnaatitaaffiusup pisortat aqqusiniutaanut attavilerneqarsimanera kipitinneqassappat, aqqusinermut attaviliinissamut pisariaqartinneqartumik allamik atuutsitsisoqalernissaa kommunalbestyrelsip qulakkiissavaa.

 

§ 22.  Pisortat aqqusiniutaasa nunaminertartaanni, tassunga ilanngullugu nunaminertani aputaajaanermi apummik katersuiffiusuni, kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu eqqakkanik, atortorissaarutinik, atortunik, quinik, quinik assakaasulinnik, qamutinik motoorilinnik nalunaarsuinermut normoqanngitsunik, qamuteralannik, pisiniarfeeqqanik, allagartanik, pigisanik peerneqarsinnaasunik assigisaannilluunniit ataavartumik utaqqiisaagallartumilluunniit inissiisoqaqqusaanngilaq.
Imm. 2.  Akuersissummik peqqaarani pigisanik il.il. imm. 1-imi taaneqartunik inissiisimasoq, peqqullugit peqqussummik naammassinninngippat, kommunalbestyrelsi pisinnaatitaavoq pineqartup akiligaanik pigisat inissinneqarsimasut piissallugit. Inissinneqarsimasut angallannermut ajoqutaappata, kommunalbestyrelsi pisariaqartillugulu politiit pisinnaatitaapput, siumoortumik ilisimatitseqqaaratik pigisat pineqartup akiligaanik piissallugit.

 

§ 23.  Pisortat aqqusiniutaanni nunaminertani kommunalbestyrelsi akuersissuteqaqqaartinnagu allannguisoqassanngilaq, taakkununnga ilaapput assaaneq imaluunniit qajannaarsuutinik ikkussuineq, taamatullu aqqusernit nunaminertartaannut qanittuni aqqusernit imaluunniit aqqusernit nalunaarsornerinik, uinganerit qalliutaanik il.il. ajoqusiiffiusumik assaasoqassanngilaq, qaartiterisoqassanngilaq allanilluunniit suliaqartoqassanngilaq.

 

Kapitali 8.
Maalaaruteqarnissamut aalajangersakkat

 

§ 24.  Pissutsit Inatsisartut inatsaanni matumani pineqartut pillugit kommunalbestyrelsip aalajangiineri, apeqqutinut inatsisinik tunngaveqartunut tunngatillugu Naalakkersuisunut maalaarutigineqarsinnaapput.
Imm. 2.  Kommunalbestyrelsip aalajangiineri allaffissornikkut oqartussaasunut allanut maalaarutigineqarsinnaanngillat. Naalakkersuisut imm. 1 naapertorlugu aalajangiineri allaffissornikkut oqartussaasunut allanut maalaarutigineqarsinnaanngillat.
Imm. 3.  Kommunalbestyrelsip aalajangiineri kimilluunniit suliamut peqataasumit maalaarutigineqarsinnaapput.

 

§ 25.  Ullormit kommunalbestyrelsip aalajangiinerata nalunaarutigineqarfianiit sapaatit akunneri sisamat maalaaruteqarnissamut piffissaritinneqarput. Aalajangiinernut pisortatigoortumik nalunaaruteqarfiusunut maalaaruteqarnissamut piffissarititaasoq ullormit saqqummiussiffiusumiit aallartittarpoq.
Imm. 2.  Aalajangiinerit maalaarutigineqarsinnaasut oqartussaasut arlaannut maalaaruteqarsinnaanermut aamma maalaarutip tunniunneqarnissaanut piffissarititaasumut paasissutissanik imaqassapput.
Imm. 3.  Aalajangiineq pillugu maalaaruteqarneq kinguartitsinermik sunniuteqassanngilaq. Taamaattorli maalaaruteqarneq kinguartitsinermik sunniuteqassasoq, maalaaruteqarnermut oqartussaasoq aalajangiisinnaavoq.

 

§ 26.  Aalajangiinerit Inatsisartut inatsisaat manna imaluunniit Inatsisartut inatsisaat naapertorlugu peqqussusiaasut naapertorlugit allaffeqarfimmit aalajangerneqartut pillugit eqqartuussivitsigoortinneqassappata, ullormit aalajangiinerup pineqartumut nalunaarutigineqarneraniit qaammatit arfinillit qaangiutsinnagit suliakkiissutigineqassapput.

 

Kapitali 9.
Atuutilerfissaa il.il.

 

§ 27.  Inatsisartut inatsisaat manna 1. januar 2011-mi atuutilissaaq.
Imm. 2.  Tamatumunnga peqatigitillugu atorunnaarsinneqarput:
1) ”Kalaallit Nunaanni kuuffilersuisarnermut maleruagassat”, GTO-p kaajallaasitaa nr. 11.019, 3. september 1970-imeersoq.
2) ” Kalaallit Nunaanni kuuffilersuisarnermut maleruagassat”, GTO-p kaajallaasitassaatut siunnersuut, 2. februar 1982-imeersoq.
Imm. 3.  Sanaartorfissagissaanermut akiliisarneq akiliutillu agguarneqartarnerat pillugu aalajangersakkat, kommunimi aamma sumiiffimmut pilersaarutini, Inatsisartut inatsisaata matuma atuutilernissaa sioqqullugu nalunaarutigineqarsimasuni atuuttuni aalajangersarneqarsimasut atorunnaarsinneqarnissamik, iluarsineqarnissamik imaluunniit kommunimut pilersaarutinik nutaanik taarserneqarnissamik tungaanut atuutiinassapput. 
Imm. 4. 
”1. januar 1998 aallarnerfigalugu Sanaartorfissagissaanermut suliassat isumagisassallu qanoq agguataarneqartalernissaannik isumaqatigiissut” KANUKOKA-p aamma Namminersornerullutik Oqartussat akornanni ulloq 15. oktober 1997 isumaqatigiissutigineqartoq, atorunnaarsinneqarnissami tungaanut imaluunniit isumaqatigiissuteqartunit allanngortinneqarnissami tungaanut, atuutiinnassaaq.
Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 17. november  2010
Kuupik Kleist

/

Jens B. Frederiksen

Allakkiat