Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 15
26. maaji 2010
Atuuttut

Pujortarnermik inerteqquteqarneq pillugu Inatsisartut inatsisaat

Siunertaa

 

§ 1.  Innuttaasut peqqissusiannik siuarsaaneq inuillu allat tupatorlutik pujortarnerisa pujuannik najuussuinikkut nammineq piumassuserinngisamik ajoquserneqarsinnaanerup pinaveersaartinneqarnissaa inatsisimmi siunertaapput.


Atuuffia

 

§ 2.  Inatsit makkunani atuuppoq:
1) Pisortat suliffiutaanni.
2) Aktiaateqarluni piginneqataassuteqarlunilu ingerlatseqatigiiffinni pisortanit pigineqartuni.
3) Namminersortut suliffiutaanni qulinik taakkuluunniit sinnerlugit sulisulinni.
4) Iliniarfinni, meeqqqanik paaqqinniffinni, matumani meeqqanik angerlarsimaffinni ulluunerani paarsisartut ilanngullugit eqqarsaatigalugit, kiisalu ulloq unnuarlu paaqqinniffinni, paaqqutarinniffittut
    angerlarsimaffinni, ilinniartut ineqarfiini sullisivinnilu taakkununnga assersuunneqarsinnaasuni.
5) Inini kikkunnilluunniit isersimaffiusinnaasuni.
6) Peqatigiiffinni klubbinilu namminersortuni, matumani aallaaniartartut klubbii, imarsiornermut tunngatillugu peqatigiiffiit, billardklubbillu ilanngullugit eqqarsaatigalugit.
7) Ataatsimoortumik angallassissutini taxanilu.
8) Sutorniartarfinni, cafeni allaniluunniit kikkunnut tamanut sassaallerfiusartuni.
9) Inini pisortanit pigineqartuni.
10) Akunnittarfiit ineerartaanni, umiarsuit ineerartaanni, akunnittarfiit inissiaataanni, kiisalu ineeqqani pisuttuartunut unnuisarfinni ininilu taakku assigisaanni unnuiffissatut attartortinneqartartuni.
Imm. 2.  Umiarsuit Kalaallit Nunaanni angerlarsimaffeqartut imm. 1-imi pineqartunut aammattaaq ilaatinneqarput.
Imm. 3.  Inatsit manna Pituffimmi sakkutooqarfimmi, illersornissamut tunngasut pillugit Kalaallit Nunaata, Danmarkip Amerikamilu naalagaaffeqatigiit naalakkersuisuisa illersornissaq pillugu isumaqatigiissutaanni pineqartunut ilaatinneqartumi atuutinngilaq.


Pujortarnerup inerteqqutaanera

 

§ 3.  Inatsisip atuuffigisaasa iluini tupamik pujortarneq inerteqqutaavoq, inatsisip aalaja¬≠ngersagartaani allani allatut aalajangersaasoqanngippat.
Imm. 2.  Silami pujortartarfiliortoqarsinnaavoq. Silami pujortartarfiit ininit allanit avissaartillugit immikkuullarissumik silami pilersinneqassapput, oqorsagaanatik silammut ammaannartumik silaannarissarfilerlugit, anorimut sialummullu oqqiffissatut. Silami pujortartarfinni cigaritsikoorfinnik matoqqasunik ikkussuisoqassaaq. Silami pujortartarfiit pujortarnermuinnaq atugassatut pilersinneqassapput, taamaattutullu atorneqassallutik.
Imm. 3.  Imerniartarfiit, natklubbit sutorniartarfiillu unnuakkut ammasartut illumut pioreersumut ilassutitut atasumik silami pujortartarfiliorsinnaapput. Silami pujortartarfiit pillugit imm. 2-mi piumasaqaatit sinneri eqqortinneqassapput.

 

§ 4.  Meeqqanik paaqqinniffinni, meeqqat atuarfiini, fritidshjemmeni kiisalu meeqqat inuusuttullu ulluunerani ornittagaanni assigisaannilu pineqartut silataanni nunaminertani pujortarneq inerteqqutaavoq.
Imm. 2.  Paaqqinniffiup sulisuinut silami pujortartarfiliortoqassasoq paaqqinniffik aalaja-ngiisinnaavoq, tak. § 3, imm. 2.

 

§ 5.  Paaqqutarinniffittut angerlarsimaffinni, ulloq unnuarlu paaqqinniffinni, najugaqarfissatut neqeroorutini, ilinniartut ineqarfiini assigisaannilu inunnit 18-it sinnerlugit ukiulinnit arlalinnit najuqarfigineqarnerusuni namminerisamik angerlarsimaffittut atuuttuni najugaqartut ataasiakkaat 18-it sinnerlugit ukiullit ineeqqami inissiamiluunniit angerlarsimaffittut najugaqarfigisaminni pujortarsinnaapput.
Imm. 2.  Paaqqinniffik paaqqinniffimmi sulisut najugaqartullu allat pujortanngikkaluarlutik tupap pujuanik najuussuinissaannut illersorniarlugit sunniuteqarluartunik suliniuteqassaaq. Paqqinniffiup najuqartut peqqusinnaavai sulisut ineeqqami inissiamiluunniit namminerisatut angerlarsimaffittut atuuttumi isersimatillugit pujortartaqqunagit.

 

§ 6.  Namminerisamik angerlarsimaffinni pisortanit kiffartuunneqarfiusuni, soorlu inummut suliassanullu allanut ikiorteqartitsiviusuni kiffartuussineq ingerlanneqassappat najugaqartoq peqquneqarsinnaavoq piffissami sulisut inissiamiiffiata nalaani pujortartaqqunagu.

 

§ 7.  Namminerisamik angerlarsimaffinni meeqqanik atualersimanngitsunik ulluunerani paarsaqarfiusartuni meeqqat paarineqarnerisa nalaani illup iluani pujortartoqassanngilaq. Inini meeqqat taakku pinnguartarfittut isersimaartarfittullu atornerusaanni pujortarneq inerteqqutaavoq.


Akissarsiaqarlutik sulisartunut tunngasut

 

§ 8.  Sumiiffimmi pisortaasup akissarsiaqarlutik sulisartut allakkatigut peqqussavai inatsit manna unioqqutillugu pujortartoqannginnissaa isumageqqullugu.
Imm. 2.  Akissarsiaqarluni sulisartup suliffimmini pujortaqqusinnginnermik unioqqutitsinera malittarisassat akissarsiaqarluni sulisartup pineqartup atorfeqartitaaneranut atuuttut tun¬≠ngavigalugit suliarineqarsinnaavoq.


Piginnaatitsissutit

 

§ 9.  Naalakkersuisut inini pujortarfiusinnaasuni sulisut allallu tupap pujuanik najuussuinissannut illersorneqarnissaat qulakkeerniarlugu malittarisassanik aalajangersaasinnaapput, matumani pujortartut pujortarnerlu ajortut immikkoortinneqarnissaat aamma illutatigut aaqqiissutit allat pillugit malittarisassat ilanngullugit eqqarsaatigalugit.
Imm. 2.  Naalakkersuisut nakkutillineq pillugu malittarisassanik aalajangersaasinnaapput.
Imm. 3. Naalakkersuisut malittarisassanik tarnikkut napparsimasut mattussaasut napparsim­mavinni uninngatinneqartut eqqarsaatigalugit, pineqaatissinneqarsimasut Kalaallit Nunaanni inissinneqarsimasut eqqarsaatigalugit kiisalu pineqaatissinneqarsimasut aamma tigummigallarneqartut Kalaallit Nunaanni politiit isertitsiviiniittut eqqarsaatigalugit illup iluani pujortarsinnaatitsisunik qaqutigooraluartumik aalajangersaasinnaapput.


Pineqaatissiisarnerit il.il.

 

§ 10.  § 3, imm. 1-imik, § 4, imm. 1-imik, § 6-imik, § 7-imik aamma § 8, imm. 1-imik unioqqutitsinerit pillaatitut akiliisitsinermik pineqaatissiissutigineqarsinnaapput.
Imm. 2.  Inatsisartut inatsisaat manna maleruaqqusalluunniit Inatsisartut inatsisaat manna tunngavigalugu aalajangersarneqartut pillaatitut akiliisitsinermi tunngaviusinnaaffianni inatsisilerinermi immikkoortutut isigineqartut Kalaallit Nunaanni pinerluttulerineq pillugu inatsimmi malittarisassat tunngavigalugit pillaatitut akiliisussanngortinneqarsinnaapput.
Imm.3.  Malittarisassani inatsit manna tunngavigalugu aalajangersarneqartuni aalajangersarneqarsinnaavoq aalajangersakkanik unioqqutitsineq pillaatitut akiliisitsinermik pineqaatissiissutigineqarsinnaasoq, matumani inatsisilerinermi immikkoortutut isigineqartut imm. 2-mi pineqartunut ilaatinneqartut ilanngullugit eqqarsaatigalugit.
Imm. 4.  Inatsit manna tunngavigalugu pillaammik akiliisitsissutit Kalaallit Nunaata Karsianut nakkartinneqartassapput.


Atortuulersitsineq

 

§ 11.  Inatsit manna 1. oktober 2010 aallarnerfigalugu atortuulerpoq.
Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat, 26. maj 2010
Kuupik Kleist

/

Agathe Fontain