Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 13
26. maaji 2010
Atuuttut

Sanaartorneq pillugu Inatsisartut inatsisaat

Kapitali 1
Inatsimmi siunertaasut atuuffissaalu

 

§ 1.  Inatsimmi matuma siunertarineqarpoq:
1)  sanaartukkat ikuallattoornissaq, isumannaallisaaneq peqqinnissarlu eqqarsaatigalugit naammaginartumik toqqissisimanartunngorlugit sananeqarnissaasa ilusilerneqarnissaasalu qulakkeerneqarnissaa,
2)  sanaartukkat nunaminertallu sanaartorfiunngitsut sanaartukkanut atasut atuinissaq siunnerfigineqartoq eqqarsaatigalugu naammaginartumik pitsaassuseqalernissaasa aammalu illersorsinnaasumik aserfallatsaalineqarnissaasa qulakkeerneqarnissaa,
3)  sanaartukkat innarluutilinnut atoruminartunngorlugit ilusilersorneqartarnerisa siuarsarneqarnissaa,
4)  sanaartukkat ilusilersorneqarnermikkut pitsaassusiisa siuarsarneqarnissaat,
5)  iliuusissat, sanaartukkani isumalluutinik pisariaqanngitsumik atuinissamut akiuissutaasussat siuarsarneqarnissaat, kiisalu
6)  sanaartukkani atortut avatangiisinut ajoqutaanngitsut atorneqartarnerisa siuarsarneqarnissaat.

 

§ 2.  Inatsit atorneqassaaq:
1)  sanaartukkanik nutaanik sananermut aamma sanaartukkanik alliliinermut,
2)  sanaartukkami allanngortiterinermut aammalu allatut, inatsimmi aalajangersakkanut imaluunniit inatsit naapertorlugu aalajangersagaliarineqartunut naleqqiullugu annertuumik allannguinermut,
3)  sanaartukkat atorneqarnerannik, inatsimmi aalajangersakkanut imaluunniit inatsit naapertorlugu aalajangersagaliarineqartunut naleqqiullugu annertuumik allannguinernut, kiisalu
4)  sanaartukkanik isaterinermut.
Imm. 2.  Sanaartukkat tassaapput illut aammalu ilusilersukkat aalaakkaasut sanaartukkallu allat, inatsisip ilusilersukkanut aalaakkaasunut sanaartukkanullu atorneqarnerani inatsimmi isumagineqartussatut siunnerfigineqartussatut eqqarsaatigineqartunik tunngaveqarpata.
Imm. 3.  Inatsimmi pineqartut tassaapput sanaartukkat, sanaartukkat qanga sananeqarsimanerat apeqqutaatinnagu aalajangersakkat ataasiakkaat imaanni tamatumunnga ersarissumik tunngaviliisoqarsimappat.

 

§ 3.  Inatsit manna aamma inatsit naapertorlugu aalajangersagaliaasut sanaartukkanut aalajangersimasunik ilusilinnut atuutissanngitsut imaluunniit ilaannaasumik atuutissasut illuliornermi malittarisassani aalajangerneqarsinnaavoq, tak. § 5. Tassani assersuutigalugu pineqarput ikaartarfiit, sulluliat, angallannermi sanaartukkat aamma imeqarfiit il.il.

 

Kapitali 2
Sanaartukkat aamma nunaminertat sanaartorfiunngitsut sanaartukkamut atasut suliarineqarnissaannut, ilusilerneqarnissaannut aserfallatsaaliorneqarnissaannullu piumasaqaatit

 

§ 4.  Sanaartugaq aatsaat atorneqalersinnaavoq:
1)  imermut eqqiluisaarnermi atoriikkamut avatangiisinik illersuinissamut inatsisimmut naapertuuttumik kuuffiliisoqarpat igitsinissamulluunniit aaqqissuussisoqarpat,
2)  imermik pilersuinermut inatsimmut naapertuuttumik imermik imigassamik pilersuisoqalerpat, kiisalu
3)  upalungaarsimanermut ikuallattoornissamullu inatsimmut naapertuuttumik qatserisinnaanermut isumannaatsumik periarfissaqalerpat.
Imm. 2. Sanaartornerup aallartinneqannginnerani imm. 1-imi piumasaqaatit naammassineqarsimanngippata, sanaartukkap atorneqalinnginnerani suliassat suliarineqarnissaannut qularnaveeqqusiinissaq kommunalbestyrelsip piumasarisinnaavaa.

 

§ 5.  Illuliornermi malittarisassanik Naalakkersuisut aalajangersaassapput, tassanilu maleruagassat inatsit manna malillugu aalajangersarneqassapput.

 

§ 6.  Illuliornermi malittarisassani sanaartukkat sananeqarnerinut ilusilersorneqarnerinullu maleruagassanik aalajangersaasoqarsinnaavoq, makku eqqarsaatigalugit:
1) isumannaallisaanissaq, ikuallattoornissaq peqqinnissarlu eqqarsaatigalugit isumagineqartussat,
2)  teknikkimut atortulersuutit suliarineqarnissaat, tassunga ilaatinneqarlutik aalajangersakkat eqqiluisaarnermut teknikkimullu atortunik, kiisalu innarluutilinnut teknikkikkut ikiorsiissutinik aalaakkaasunik kingusinnerusukkut ikkussuisinnaanermut periarfissiisut,
3)  atuinissaq siunnerfigineqartoq eqqarsaatigalugu sanaartukkat najugaqarfissat naleqquttumik ilusilersorneqarnissaat,
4)  sanaartukkat inunnit innarluutilinnit atorneqarsinnaasunngorlugit sanaartukkanik kiisalu sananeqaatinik atortunillu aalaakkaasunik ilusilersuinissaq,
5)  anguniagassanik malitassanik, sanaartukkat sananeqaataannik, atortut sananeqaataannik peqqutinillu assigiissaakkanik atuinissamut iluaqutaasunik atuinissaq,
6)  iliuusissat, sanaartukkani pioreersuni taamatullu nutaani nukimmik pisariaqanngitsumik atuinissamut pinaveersaartitsissutaasussat,
7)  sanaartukkat portussusissaasa annertussusissaasalu naatsorsorneqartarnerat, aammalu sanaatukkap taassumalu nunataata portussusissaannik aalajangersaasarneq,
8)  iliuusissat, sanaartukkani pioreersuni taamatullu nutaani aatsitassanik pisariaqanngitsumik atuinissamut pinaveersaartitsissutaasussat, taakkununnga atortunik sananeqaatinillu aalajangersimasunik atuinissamut, aamma atortunik atoqqiinissamut aalajangersakkat ilaatinneqarlutik, kiisalu
9)  iliuusissat, sanaartukkat atortulersuutaasalu ilaanni akunnaatsumik ingerlatsinissamut, aserfallatsaaliuinissamut nutarterinissamullu iluaqutaasinnaasut.
Imm. 2.  Illuliornermi malittarisassani ininut suliffiusussanut maleruagassanut atatillugu, sulisut peqqissusaannut ilorrisimaarnissaannullu iliuusissat, soorlu isersimaartarfiit, nerisarfiit, atisaasiviit, atisaajartarfiit, perusuersartarfiit, errorfiit uffarfiillu, kiisalu sinittarfiit pequtillu suliarineqarnissaannut ilusilersorneqarnissaannullu aalajangersakkanik aalajangersaasoqassaaq.
Imm. 3.  Illuliornermi malittarisassat sillimanissaq peqqinnissarlu eqqarsaatigalugit teknikkikkut atortulersuutinik ingerlatsinermut aserfallatsaaliuinissamullu maleruagassiortoqarsinnaavoq. Maleruagassat atortunut nutaanut pioreersunullu atuutissapput.

 

§ 7.  Illuliornermi maleruagassani nunaminertat sanaartorfigineqanngitsut sanaartukkanut atasut meeqqanit inersimasunillu naammaginartumik najorneqarsinnaasunngorlugit, aqqusinertigut qimanneqarsinnaasunngorlugit tikinneqarsinnaasunngorlugillu, qatserisartut annaassiniarnissaannut aammalu biilit uninnissannut periarfissaqartillugit  angissusissaat, atortussat ilusilersorneqarnissaallu pillugit aalajangersaasoqarsinnaavoq.
Imm. 2.  Nunaminertat sanaartorfigineqanngitsut, imm. 1 naapertorlugu maleruagassiarineqartut tunngavigalugit atugassanngortinneqarsimasut akuerineqarsimasullu siunertarineqartut uniorlugit atorneqaqqusaanngillat. Sanaartukkami inatsisip atuutilernissaa sioqqullugu sananeqarsimasumi nunaminertanik sanaartorfiunngitsunik, imm. 1-imi siunertatut taaneqartunik naammassinninnissamut piukkunnaatilinnik peqarpat, taakku sanaartorfigineqarnissaannut imaluunniit siunertat pineqartut uniorlugit atorneqarnissaannut kommunalbestyrelsi akerliusinnaavoq.
Imm. 3.  Sumiiffimmut pilersaarummi imaluunniit kommunimi pilersaarusiornermut malittarisassani imm. 1 naapertorlugu pissutsinut aalajangersaasoqarsimatillugu, maleruagassat imm. 1 naapertorlugu aalajangersarneqarsimasut atorneqassanngillat.

 

§ 8.  Illuliornermi malittarisassani sanaartukkat akunnerminni naammaginartumik ungasissuseqarnissaat qaammaqqusersorneqarnissaallu qulakkeerniarlugu, sanaartukkat portussusissaat aammalu taakku aqqusinernut sanaartukkanullu saniliusunut ungasissusissaat pillugu maleruagassanik aalajangersaasoqarsinnaavoq.
Imm. 2.  Sumiiffimmut pilersaarummi imaluunniit kommunimi pilersaarusiornermut malittarisassani imm. 1 naapertorlugu pissutsinut aalajangersaasoqarsimatillugu, maleruagassat imm. 1 naapertorlugu aalajangersarneqarsimasut atorneqassanngillat.

 

§ 9.  Illuliornermi malittarisassani aalajangersakkani sanaartukkat makkua pineqartunut ilaasimanngippata, pisuni tamani ataasiakkaani inatsisini isumagisassatut siunnerfigineqartut eqqarsaatigalugit kommunalbestyrelsip piumasaqaatai malillugit sananeqartassapput:
1)  Sanaartukkat inillu anginerusut pisiniarfittut, allaffittut, suliffissuartut, sannavittut toqqorsivittullu atorneqartussat.
2)  Oqaluffiit, isiginnaartitsisarfiit, akunnittarfiit, paaqqinnittarfiit, napparsimmaviit, perorsaaviit, sanaartukkat ilinniartitsinermik, saqqummersitsinermik nuannaariartitsinermilluunniit siunertaqarfiusut, kiisalu sanaartukkat inilluunniit annerusut, inunnit amerlasuunit katersuuffigineqartartut.

 

§ 10.  Sanaartukkat, nunaminertat sanaartorfigineqarsimanngitsut sanaartukkamut atasut aammalu taamatullu ilusilerneqarsimasut naammaginartumik pitsaasuutinneqassapput, taamaalillutillu sanaartukkami najugaqartunut allanullu ulorianaateqassanngillat allatulluunniit annertuunik amigaateqassanatik. Sanaartukkat inissisimaffiat eqqarsaatigalugu pissusissamisoortumik pitsaassuseqartinneqarlutik aserfallatsaalineqassapput.
Imm. 2.  Sanaartukkap qanga sananeqarsimanera apeqqutaatinnagu imm. 1-imi aalajangersagaq atuutissaaq.

 

§ 11.  Sanaartukkani nutaani kiisalu sanaartukkani pioreersuni innaallagissamik, imermik kiassarnermillu atuinermut immikkut uuttuusersuisoqarnissaa, kiisalu teknikkikkut atortorissaarutinik siunertamut pisariaqartinneqartunik suliaqartoqarnissaa pillugu Naalakkersuisut maleruagassiorsinnaapput.
Imm. 2.  Uuttuutit immikkoortut atuinermik uuttuisarnermut tunngaviusutut atorneqassanersut, aammalu qanoq pisoqartillugu immikkut uuttuusiinissamut piumasaqaatinik saneqqutsisoqarsinnaassanersoq pillugu maleruagassanik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput.
Imm. 3.  Inissiami imaluunniit inuussutissarsiornermut immikkoortortami annaasaqarfiusinnaasumi inissisimaffeqartumi kiassarnermik atuinermut uuttuusiinermi, kissap annaasassap annertussusissaanut, aammalu sulianik taamaattunik suliaqarnissamut maleruagassani iluarsiisoqassanersoq pillugu maleruagassanik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput.

 

§ 12.  Allanngortiterinissamut imaluunniit allanngortitsinissamut pilersaarutaasoq illuliorfiup tikikkuminassusaanut annertuumik pingaaruteqanngikkaluartoq, sanaartukkani pioreersuni allanngortiterinermut aamma allannguinernut allanut, illuliornermi malittarisassani, tak. § 5,  tikikkuminassuseq pillugu aalajangersakkat atorneqassanersut Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput. Taakkununnga ilanngullugu suliassap pilersaarutaasup suliarineqarneranut sanaartornermi aningaasartuutit aamma aalajangersakkat malillugit tikikkuminassusissamut pitsannguinernut aningaasartuutit akornanni aningaasaqarnikkut ataqatigiittoqassanersoq, taamaalillunilu aningaasartuutit akornanni nikingasoqalinnginnissaanut qulakkeerisoqassanersoq pillugu Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput.
Imm. 2.  Imm.1 malillugu maleruagassat aalajangersarneqartut sanaartukkami pioreersumi imatut immikkoortinneqarsinnaapput:
1)  Sanaartugaq tamanut ammasumik iserfigineqarsinnaasoq.
2)  Sanaartugaq inuussutissarsiornermi allaffissornermut sullissinermullu atorneqartoq.

 

Kapitali 3
Aqutsinermut aalajangersakkat

 

§ 13.  Suliassat § 2-mi pineqartut kommunalbestyrelsimit sananissamut akuersissummik pissarsisimatinnani aallartinneqaqqusaanngillat. Qinnuteqartup paasissutissanik qinnuteqaatip nalilersorneqarnerani pisariaqartinneqartunik tunniussinissaa pillugu kommunalbestyrelsi piumasaqarsinnaavoq. Sanaartukkamut suliami pissutsit tamarmik inaarutaasumik inissinneqanngikkaluartut sanaartugaq aallartinneqarsinnaasoq kommunalbestyrelsi naliliippat, sananissamut akuersissut immikkoortukkaarlugu agguarneqarsinnaavoq. Akuersissutip ullulerneqarneraniit ukioq ataaseq qaangiutsinnagu suliassat akuersissummi pineqartut aallartinneqarsimanngippata, akuersissut atorunnaassaaq. Sanaartugaq arlalinnik immikkoortulik aallartinneqarnerminiit ukiut marluk qaangiutsinnagit naammassineqarsinnaanngitsoq ilimagineqarpat, akuersissut suliamut immikkoortumut killilerneqassaaq.
Imm. 2.  Illuliornermi malittarisassani inatsisit allat naapertorlugit qinnuteqaatigineqartumut akuersissutissatut pisariaqartinneqartut nalunaarutigineqarnissaat sioqqullugu kommunalbestyrelsip imm. 1 naapertorlugu nalunaaruteqarsinnaannginneranut aalajangersaasoqarsinnaavoq.

 

§ 14.  Suliat § 2-mut ilaatinneqartut kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu atorneqalissanngillat. Illuliornermi malittarisassani sanaartukkat naammassivinneqanngitsut atorneqarallarnissaannut aalajangersakkanik ilanngussisoqarsinnaavoq.

 

§ 15.  Illuliornermi malittarisassaniakuersissutinut § 13, imm. 1-imi aamma § 14-imi taaneqartunut piumasaqaatinik sakkukinnerulersitsinissamut aalajangersakkanik ilanngussisoqarsinnaavoq, taakkununngalu ilaapput aalajangersakkat, sanaartukkanut aalajangersimasunik ilusilinnut piumasaqaatinik tamakkiisumik ilaannaasumilluunniit ilaatitsiviunngitsut.

 

§ 16.  Pissutsinik, inatsimmut matumunnga aammalu inatsit naapertorlugu peqqussusiarineqartunut uniuuttunik iluarsiinissaq sukkulluunniit sanaartukkamik piginnittup pisussaaffigaa. Aamma sanaartugaq inatsisit uniorlugit atorneqalerpat tamanna atuisup pisussaaffigissavaa.
Imm. 2.  Piginnittoq atuisorluunniit, pissutsinik inatsisinik uniuiffiusunik iluarsiinissamik kommunalbestyrelsimit peqquneqarnermini malinninngitsoq, eqqartuussivitsigut aalajangiinikkut piffissap aalajangerneqartup iluani ingerlaavartunik akiliisussanngortinneqarluni pissutsinik iluarsiinissamut peqquneqarsinnaavoq. Akiliisitsissutit Nunap Karsianut tutsinneqassapput.
Imm. 3.  Eqqartuussivitsigut aalajangiineq malillugu pissutsinik inatsisinik uniuiffiusunik iluarsiinissamut peqqussutitut nalunaarutigineqartoq piffissaq eqqorlugu naammassineqanngippat, aammalu akiliisitsissutissanik akiliisitsiniarneq peqqussutip naammassineqarnissaanik kinguneqartussatut isumaqarfigineqanngippat, kommunalbestyrelsip pisariaqartitsineq malillugu pissutsit piginnittumut imaluunniit atuisumut akiligassanngorlugit iluarsiiffigisinnaavai.

 

§ 17.  Sanaartukkap amigaateqarnera pissutigalugu najugaqartunut allanullu ulorianartorsiortitsisoqalissappat, sanaartukkap taassumalu avataani nunaminertat pisariaqartinneqartut malillugit assersorneqassasut inuerutsinneqassasullu kommunalbestyrelsip piumasarisinnaavaa. Assersuinissamut inuerutsitsinissamullu peqqussut erngerluni naammassineqanngippat, eqqartuussivitsigut aalajangiinikkut kommunalbestyrelsip tamanna piginnittumut akiligassanngorlugu naammassisinnaavaa.

 

Kapitali 4
Kommunimi akuersissuteqarneq

 

§ 18.  Suliassamik suliaqarnermini inatsit manna aammalu maleruagassat inatsit tunngavigalugu aalajangersarneqartut malinneqarnersut kommunalbestyrelsip nakkutigissavaa.
Imm. 2.  Inatsit manna imaluunniit maleruagassat taaneqartut malillugit peqqussutit malinneqarnersut, aammalu akuersissutini imaluunniit immikkut ittumik akuersissutini piumasaqaatigineqartut malinneqarnersut kommunalbestyrelsip nakkutigissavaa.
Imm. 3.  Kommunalbestyrelsip unioqqutitsisoqartoq paasiguniuk, pineqartumi pissutsit pingaaruteqanngitsut pineqanngippata, inatsisit malinneqarnissaat anguniassavaa.
Imm. 4.  Akuersissummik pigisariaqartumik pissarseqqaarani sanaartukkap aallartinneqartup unitsinneqarnissaanik peqqusissuteqarneq § 23 malillugu maalaarutigineqarsinnaanngilaq, tamatumani suliaq siumoortumik akuersissuteqarfigineqartussatut pisariaqartitsiviunngitsoq pineqanngippat.


Eqqartuussivimmi aalajangiinertaqanngitsumik isersinnaaneq

 

§ 19.  Sanaartukkami inatsimmik imaluunniit inatsit malillugu aalajangersakkanik suliarineqarsimasunik piumasaqaatinillu saqqummiunneqartunik unioqqutitsisoqarsimanersoq misissorniarlugu kommunalbestyrelsi eqqartuussivimmi aalajangiinertaqanngitsumik sanaartukkamut isersinnaanissamik piumasaqarsinnaavoq.
Imm. 2.  Kommunip nakkutilliinermut sulisui piumaffigineqarnermikkut kinaassutsimut uppernarsaammik takutitsissapput.

 

§ 20.  Inatsimmi tunngaviliineq naapertorlugu illuummut isernissamut, aammalu § 19 naapertorlugu assersuinissamut inuerutsitsinissamullu politiit kommunalbestyrelsimut ikiuutissapput.

 

§ 21.  Inatsit aammalu taanna tunngavigalugu aalajangersagaliarineqartut malillugit kommunalbestyrelsip aqutsinissaanut maleruagassat illuliornermi malittarisassani aalajangersarneqarsinnaapput.
Imm. 2.  Aalajangersakkat sanaartukkanut maleruagassiarineqartut malillugit aqutsinermi kommunalbestyrelsip oqartussaasunut allanut suleqateqarnissaa pillugu aalajangersakkanik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput.

 

Kapitali 5
Immikkut akuersissuteqarsinnaaneq

 

§ 22.  Inatsimmi aalajangersakkanik aamma inatsit malillugu aalajangersarneqarsimasunik saneqqutsinissamut immikkut ittumik akuersissuteqartoqarsinnaavoq, tamanna eqqarsaatigisassanut aalajangersakkani pineqartuni tunngavigineqartunut naapertuuttutut naliliiffigineqarpat.
Imm. 2.  § 8-mi maleruagassat aalajangersarneqartut saneqqunneqarnissaannut immikkut akuersissutit aatsaat nalunaarutigineqarsinnaapput, sumut immikkut akuerineqarnissamik qinnuteqartoqarnersoq pillugu aammalu sapaatip akunneri pingasut qaangiutsinnagit oqaaseqaatit kommunalbestyrelsimut nassiunneqarsinnaanerat pillugu kommunalbestyrelsip sanaartukkamut pineqartumut saniliusunut ilisimatitsissuteqareerneraniit sapaatit akunneri pingasut ingerlareerpata.
Imm. 3.  Sanaartornermi suliassamut immikkut akuersissuteqarfiusumut ukiut marluk qaangiutsinnagit akuersissummik tunniussisoqanngippat, immikkut ittumik akuersissut atorunnaassaaq. Sanaartornermi suliassaq immikkut ittumik akuersissuteqarfiusoq aallartinneqanngippat, immikkut ittumik akuersissut sanaartornerup aallartinnissaanut akuersissut ilanngullugu atorunnaassaaq, tak. § 13, imm. 1.
Imm. 4.  Immikkut ittumik akuersissutit kommunalbestyrelsimit nalunaarutigineqassapput. Kommunalbestyrelsip immikkut ittumik akuersisarnermut oqartussaasutut sulinerat pillugu aalajangersakkanik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput.

 

Kapitali 6
Maalaarutit

 

§ 23.  Apeqqutinut inatsisinik tunngaveqartunut tunngatillugu pissutsinut inatsimmi matumani pineqartunut tunngatillugu kommunalbestyrelsip aalajangiineri, taamaattorli tak. § 18, imm. 4, Naalakkersuisunut maalaarutigineqarsinnaapput.
Imm. 2. 
Kommunalbestyrelsip aalajangiineri allat aqutsinermi oqartussaasunut allanut maalaarutigineqarsinnaanngillat. Imm. 1 naapertorlugu Naalakkersuisut aalajangiineri aqutsinermi oqartussaasunut allanut maalaarutigineqarsinnaanngillat.
Imm. 3. 
Suliap inernissaanut annertuumik soqutigisaqartut ataasiakkaat kikkulluunniit kommunalbestyrelsip aalajangiineri pillugit maalaaruteqarsinnaapput.

 

§ 24.  Allamik aalajangiisoqarsimatinnagu ullormit aalajangiinerup tigusisussamut nalunaarutigineqarfianit sapaatit akunneri sisamat periarfissaritinneqarput.
Imm. 2. 
Kommunalbestyrelsip peqqussutaa pillugu maalaaruteqarneq naammassinninnginnissamut pisinnaatitaaffiliinngilaq. Taamaattorli maalaarut kinguartitsinissamut tunngavigineqassanersoq maalaaruteqarnermut oqartussaasut aalajangersinnaavaat.

 

§ 25.  Inatsit manna imaluunniit inatsit manna naapertorlugu peqqussusiaasimasut malillugit aqutsisoqarfimmi aalajangiinerit isummerfigitinniarlugit eqqartuussisulersuussinissat, ullormit aalajangiinerup pineqartumut nalunaarutigineqarfianiit qaammatit arfinillit qaangiutsinnagit suliakkiissutigineqassapput.

 

Kapitali 7
Akuersissutit piffissamut killilikkat piumasaqaateqarfiusullu

 

§ 26.  Inatsit manna naapertorlugu kommunalbestyrelsip akuersissutaa atuukkallartussatut, imaluunniit sanaartugaq immikkut ittumik iluseqarpat, sananeqarpat, inissisimaffeqarpat allatulluunniit issuteqartumik piffissamut killiliiffigineqarnissaa pisariaqarpat piffissamut aalajangersimasumut atuuttussatut nalunaarutigineqarsinnaavoq.

 

Kapitali 8
Akitsuutit

 

§ 27.  Inatsit naapertorlugu kommunalbestyrelsip qinnuteqaatinik suliaqarnissaanut akitsuutissat pillugit Naalakkersuisut maleruagassiussapput.
Imm. 2.  § 5, imm. 3 aamma § 11 naapertorlugu iliuusissanut aallartinneqartussanut akitsuutissat pillugit Naalakkersuisut maleruagassiorsinnaapput.

 

§ 28.  Akitsuutit § 27-mi taaneqartut, aamma aningaasat kommunalbestyrelsip inatsit naapertorlugu siumoortumik naatsorsorsimasai illuutip qularnaveeqqusiissutigineqarneratigut akilersinniarneqarsinnaapput.
Imm. 2.  Aamma akitsuutit aammalu imm. 1-imi aningaasartaliussat akilerneqanngitsut pisortanut akiitsut akilerneqanngitsut akilersinniarneqartarnerat pinngitsoortinniarneqarnerallu pillugit Inatsisartut inatsisaanni maleruagassat naapertorlugit akissarsianik il.il. ilanngaassisarnikkut akilersinniarneqarsinnaapput.

 

Kapitali 9
Pineqaatissiissutaasinnaasut

 

§ 29.  Akiliisussanngorluni pineqaatissinneqarsinnaavoq,:
1)  inatsisini maleruaqqusat imaluunniit inatsit tunngavigalugu peqqussutit suliarineqartut malillugit akuersissummik piniaqqaarani sanaartugassanik aallartitsisoq, sanaartukkamik atuilersoq imaluunniit iliuusissanik allanik allartitsisoq, imaluunniit iliuusissanik allanik, oqartussaasumit pineqartumit akuerineqartumit allaanerusumik iliorluni siumoortumik akuersissummik piniaqqaarluni suliarineqartussamik aallartitsisoq,
2)  piumasaqaatinik inatsit malillugu akuersissummi aalajangersarneqartunik, imaluunniit inatsit naapertorlugu aalajangersakkanik suliarineqartunik unioqqutitsisoq,
3)  inatsit malillugu akuersissummi aalajangersarneqartut, imaluunniit inatsit naapertorlugu aalajangersakkanik suliarineqartut naapertorlugit peqqussummik imaluunniit inerteqqummik naammassinninngitsoq, imaluunniit
4)  aserfallatsaaliuinissamik, sanaartukkami najugaqartut allallu ulorianartorsiulernissaannut pinngitsuuiniarluni pisariaqartinneqartumik suliaqanngitsoortoq.
Imm. 2.  Peqqussutini aalajangersakkanik unioqqutitsineq akiliisussanngortitsinermik kinguneqassanersoq, inatsit malillugu peqqussutini aalajangersarneqarsinnaavoq.
Imm. 3.  Sanaartukkap suliarineqarnerani inatsisit malinneqarsimanngippata, sanaartukkamik isumaginnittuusoq imaluunniit suliaqartoq akiliisussanngortinneqarsinnaavoq, pissutsillu malillugit marluullutik akiliisussanngortinneqarsinnaapput. Suliassamik isumaginnittussanngortitsisoq taamaallaat akisussaatinneqarsinnaavoq, akiliisussanngortitsinermi akisussaatinneqartussamik allamik taasisinnaanngippat, imaluunniit pineqartup inatsisinut uniuuttuuneranik ilisimannilluni pasitsaassaqarsimalluniluunniit suleqataasimappat. Pissutsit malillugit inuit imm. 1-imi taaneqartut akisussaatinneqarsinnaapput.
Imm. 4.  Inatsimmi imaluunniit peqqussutini inatsit malillugu aalajangersarneqartuni akiliisussanngortitsinissaq tunngavissaqarpat, pisinnaatitaallunilu pisussaatitaasoq Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermut inatsimmi maleruagassat malillugit akiliisussanngortinneqarsinnaavoq.
Imm. 5.  Inatsit manna imaluunniit inatsit manna naapertorlugu peqqussutigineqartut malillugit akiligassanngortinneqartut Nunap Karsianut tutsinneqassapput.

 

Kapitali 10
Atuutilerfia

 

§ 30.  Inatsisartut inatsisaat 1. juli 2010 aallarnerfigalugu atuutilerpoq.
Imm. 2.  Tamatuma peqatigisaanik pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqartarnerat pillugit Inatsisartut peqqussutaanni nr. 11-mi, 5. december 2008-meersumi §§ 33, 34 aamma 35 atorunnaarsinneqarput.
Imm. 3.  Inatsisartut peqqussutaat imm. 2-imi taaneqartoq naapertorlugu maleruagassat piumasaqaatillu inatsimmi matumani maleruagassat aalajangersarneqartut tunngavigalugit taarserneqarnissamik atorunnaarsinneqarnissamillu tungaanut atuutiinnarallassapput.

 

§ 31.  Pituffimmi sakkutooqarfik inatsimmut matumunnga ilaatinneqanngilaq.
Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 26. maj 2010
Kuupik Kleist

/

Jens B. Frederiksen