Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 4
19. maj 2010
Gældende

Inatsisartutlov om specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme

Anvendelsesområde m.v.

 

§ 1.  Denne Inatsisartutlov finder anvendelse på virksomheder og personer omfattet af den til enhver tid gældende Inatsisartutlov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.

 

§ 2.  Det er forbudt uden tilladelse fra Hvidvasksekretariatet at tillade adgang til midler og finansielle aktiver eller økonomiske ressourcer, der tilhører personer og enheder, der er opført på den i Danmark til enhver tid gældende terrorliste, der lægges til grund i forbindelse med Danmarks gennemførelse af sanktioner i medfør af De Forenede Nationers Sikkerhedsrådsresolution nr. 1373 af 28. september 2001.
Stk. 2.
 Hvis det konstateres, at en transaktion eller henvendelse har eller har haft tilknytning til personer eller enheder, der er opført på de i stk. 1 nævnte lister, skal der omgående ske underretning til Hvidvasksekretariatet.
Stk. 3.  
Hvidvasksekretariatet beslutter hurtigst muligt og senest inden udløbet af den efterfølgende bankdag efter at have modtaget underretning, hvorvidt der kan gives tilladelse efter stk. 1, eller om der skal ske beslaglæggelse.


Sanktionsbestemmelse

 

§ 3.  Overtrædelse af § 2, stk. 1 og 2, medfører foranstaltninger i henhold til § 26 i Kriminallov for Grønland.


Ikrafttræden

 

§ 4.  Loven træder i kraft den 1. juni 2010.
Grønlands Selvstyre, den 19. maj 2010
Kuupik Kleist

/

Ove Karl Berthelsen

Dokumenter