Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 7
31. maj 2010
Gældende

Inatsisartutforordning om ændring af landstingsforordning om offentlig hjælp (Kistetransport samt præcisering af betingelser for tildeling af offentlig hjælp)

§ 1

I landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp, som er ændret ved landstingsforordning nr. 5 af 29. maj 2008 om ændring af landstingsforordning om offentlig hjælp, foretages følgende ændring:


1.
§ 8, stk. 1 affattes således:
§ 8. Kommunalbestyrelsen kan yde offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter samt til enkeltudgifter, såfremt ansøgeren opfylder betingelserne i § 7, og er
1) ledig og ikke har et rimeligt tilbud om arbejde og aktivt søger at udnytte sine arbejdsmuligheder,
2) vurderet uarbejdsdygtig på grund af tilpasningsproblemer eller dårligt helbred, eller
3) syg eller på barsel og derfor ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet.”

2. Efter § 23, stk. 1 tilføjes:
Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen kan yde offentlig hjælp til hjemtransport af kiste, i de tilfælde hvor en person i Grønland er afgået ved døden uden for den by eller bygd, hvor personen senest havde bopæl, såfremt hverken boet eller familien havde økonomisk mulighed for at betale udgifterne, og afdøde opfyldte betingelserne i § 4, stk. 1.
Stk. 3.  Hvis det ikke på forhånd kan afgøres, i hvilket omfang de økonomiske betingelser for tildeling af begravelseshjælp og hjælp til hjemtransport af kiste er til stede, kan kommunalbestyrelsen udbetale hjælpen som et a contobeløb. Modtageren skriver ved udbetalingen under på at være bekendt med, at hjælpen kan kræves tilbagebetalt. Efterregulering finder sted, når boet er endeligt opgjort.”

 

§ 2

Inatsisartutforordningen træder i kraft den 1. juli 2010.
Grønlands Selvstyre, den 31. maj 2010
Kuupik Kleist

/

Maliina Abelsen