Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 5
26. maj 2010
Ophævet

Inatsisartutforordning om ændring af landstingsforordning om boligfinansiering (Vilkår for offentlige finansieringslån om lejefastsættelsen ved låntagers udlejning af boligen til juridiske personer)

§ 1

I landstingsforordning nr. 1 af 7. maj 2007 om boligfinansiering foretages følgende ændringer:

1. I § 9 indsættes som stk. 2:
Stk. 2. Stk. 1, nr. 4, finder tilsvarende anvendelse, hvor boligen udlejes til en juridisk person.”

 

§ 2

Inatsisartutforordningen træder i kraft 1. juli 2010.
Grønlands Selvstyre, den 26. maj 2010
Kuupik Kleist

/

Jens B. Frederiksen