Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 2
19. maj 2010
Ophævet

Inatsisartutforordning om ændring af landstingsforordning om socialpædagoguddannelsen (Ophævelse af alderskriterium og præcisering af tidsfrist for klageindgivelse)

§ 1

I landstingsforordning nr. 2 af 20. maj 1998 om socialpædagoguddannelsen foretages følgende ændringer:


1. 
§ 7, stk. 1, nr. 1, ophæves.

Nr. 2 og 3 bliver herefter til nr. 1 og 2.

2.  § 7, stk. 2, nr. 1, affattes således:
”1) kravet i stk. 1, nr. 2 er opfyldt,”.

3.  § 14, stk. 3, affattes således:
Stk. 3.  Rektors afgørelser efter stk. 2 kan inden 4 uger fra afgørelsens dato skriftligt påklages til Uddannelsesrådet, jf. § 4, stk. 3, nr. 3 og 4.”.

4.  § 20, stk. 3, affattes således:
"Stk. 3. Rektors afgørelser efter stk. 2 kan inden 4 uger fra afgørelsens dato skriftligt påklages til Uddannelsesrådet, jf. § 4, stk. 3, nr. 2.”.

5.  § 21, stk. 2, 2. pkt. affattes således:
” Afgørelser herom kan inden 4 uger fra afgørelsens dato skriftligt påklages til Uddannelsesrådet, jf. § 4, stk. 3, nr. 1.”.

6.  Overalt i landstingsforordningen ændres ”landsstyret” til ”Naalakkersuisut” og ”landsstyrets” til ”Naalakkersuisuts”.

 

§ 2

Inatsisartutforordningen træder i kraft den 1. august 2010.
Grønlands Selvstyre, den 19. maj 2010
Kuupik Kleist

/

Mimi Karlsen