Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 17
18. november 2010
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om skatteudligning og fælleskommunal skat i 2011

I medfør af § 41 og § 42, stk. 2, i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter samt efter forudgående forhandling med KANUKOKA fast­sæt­tes:

 

§ 1.  Til udligning af forskelle i kommunernes skatteprovenu og fordeling af fælleskommunal skat per indbygger ydes der nedennævnte kommuner i 2011 følgende tilskud:
Kommune Kujalleq..................................................................... kr.  75.215.000
Kommuneqarfik Sermersooq....................................................... kr.  14.671.000
Qeqqata Kommunia ................................................................... kr.  84.031.000
Qaasuitsup Kommunia................................................................ kr. 253.634.000
Stk. 2. 
Tilskuddene udbetales af landskassen med 1/12 i hver af årets måneder ved tillæg til de respektive måneders bloktilskud.

§ 2.  I 2011 fordeles som fælleskommunal skat kr. 380.000.000 samt regulering, jf. stk. 3, for perioden 1987 til 2006, begge år inklusiv kr. 163.000, for 2007 kr. -19.202.000, for 2008 kr. 11.590.000 og for 2009 kr. 55.000.000, i alt kr. 427.551.000.
Stk. 2.  Den fælleskommunale skat afregnes til landskassen på samme måde som landsskat­ten.
Stk. 3.  Såfremt det faktiske provenu af den fælleskommunale skat afviger fra det i stk. 1 fastsatte beløb, indgår afvigelsen i fordelingen af efterfølgende års fordeling af fælleskommu­nal skat.

§ 3.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011.
Grønlands Selvstyre, den 18. november 2010
Palle Christiansen

/

Jan H. Lynge-Pedersen