Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 11
16. juli 2010
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om beskyttelse og fangst af store hvaler

 I medfør af § 2, stk. 4, § 8, §§ 11-13, § 15, stk. 4 og § 17 i landstingslov nr. 12 af 29. oktober 1999 om fangst og jagt, som senest ændret ved landstingslov nr. 1 af 16. maj 2008, og §§ 5, 35, 36, 60 og 61 i landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 om naturbeskyttelse samt § 13 og § 27, stk. 2 i landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn, fastsættes:  

 


Anvendelsesområde

§ 1.  Ved "store hvaler" forstås i denne bekendtgørelse sildepiskere (vågehvaler), finhvaler, grønlandshvaler, pukkelhvaler og øvrige bardehvaler, der er større end sildepiskere, samt kaskelothvaler.


Fredning

§ 2.  Det er forbudt på Grønlands fiskeriterritorium at beskyde og fange store hvaler, jf. dog stk. 2.
Stk. 2.  Sildepiskere, finhvaler, grønlandshvaler og pukkelhvaler er undtaget fra forbuddet i stk. 1 efter reglerne i denne bekendtgørelse.
Stk. 3.  Efter forudgående tilladelse fra Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug kan der ske aflivning af hårdt sårede store hvaler, store hvaler viklet i fiskegarn eller andre fiskeredskaber, samt store hvaler i sassat.
Stk. 4.  Såfremt en lovlig fangst af sildepisker, finhval, grønlandshval eller pukkelhval efterfølgende viser sig ikke at være egnet til menneskeføde grundet sygdomsangreb eller lignende, kan Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug efterfølgende give tilladelse til, at fangsten betragtes som en aflivning. Hvis der er anvendt licens, vil den stadig være gyldig.
Stk. 5.  Vilkår for anvendelse af hvaler, der er aflivet efter stk. 3 og stk. 4 fastsættes af Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.


Grønlandshvaler

§ 3.  Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug meddeler hvert år efter høring af Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK) og Kommunernes Landsforening (KANUKOKA), hvor mange grønlandshvaler der i kalenderåret højst må fanges i Vestgrønland.
Stk. 2.  Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug kan fastsætte nærmere vilkår for hvalfangsten i en tilladelse det pågældende år, blandt andet med henblik på at vurdere virkningerne af fangstmetoder.

§ 4.  Kun voksne grønlandshvaler må beskydes og fanges i perioden fra 1. april til 31. december begge dage inklusive.
Stk. 2.  Kun personer med tilladelse og godkendt udstyr til grønlandshvalfangst må fange grønlandshvaler, jf. §§ 5, 15 og 20. Udstyret skal være godkendt af den virksomhed Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har bemyndiget hertil.
Stk. 3.  Når grønlandshvaler ledsages af unger, må hverken hunhvalerne eller ungerne beskydes eller fanges.


Udstyr til fangst af grønlandshvaler

§ 5.  Tilladte fartøjer til fangst af grønlandshvaler er:
1) Tre fartøjer på hver mindst 36 fod pr. grønlandshval.
Stk. 2.  De i stk. 1 nævnte fartøjer skal være registreret hos Søfartsstyrelsen med GR-nummer, radiokaldesignal samt registreret fartøjsejer.
Stk. 3.  De i stk. 1 nævnte fartøjer skal være udstyret med harpunkanon og line- eller trawlspil med en trækkraft på minimum 5 tons, eller fartøjet skal være forsynet med en kraftblok. Hvert fartøj skal være udstyret med liner samt forløber og bøjer i tilstrækkeligt omfang til at forhindre, at fangsten synker.
Stk. 4.  Til at fange grønlandshvaler må kun anvendes harpunkanoner med en kaliber på mindst 50 mm med hvalgranater til grønlandshval eller en anden godkendt og modificeret hvalgranat til store hvaler, jf. §§ 15 og 16. Hvalgranater skal være godkendt af Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.
Stk. 5.  Ved hver fangst af grønlandshval skal der på hvert deltagende fartøj være klargjort en ekstra harpun med hvalgranat.
Stk. 6.  Kun personer, der har et gyldigt bevis for at have deltaget i kursus om brugen af hvalgranater, må købe og håndtere sådanne.
Stk. 7.  Salg af hvalgranater må kun finde sted mod forevisning af et gyldigt bevis, jf. stk. 6, samt gyldig tilladelse for det pågældende år.
Stk. 8.  En grønlandshval, som er anskudt, men ikke dræbt, skal hurtigst muligt aflives. Aflivningen skal ske ved skud i brystregionen med hvalgranat.


Finhvaler

§ 6.  Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug meddeler hvert år efter høring af KNAPK og KANUKOKA, hvor mange finhvaler der i kalenderåret højst må fanges i Vestgrønland.
Stk. 2.  Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug kan fastsætte nærmere vilkår for hvalfangsten i en tilladelse det pågældende år, blandt andet med henblik på at vurdere virkningerne af fangstmetoder.

§ 7.  Kun finhvaler, som er længere end 15,2 meter, må beskydes og fanges i perioden fra 1. januar til 31. december begge dage inklusive.
Stk. 2.  Kun personer med tilladelse og godkendt udstyr til finhvalfangst må fange finhvaler, jf. §§ 8, 15 og 20. Udstyret skal være godkendt af den virksomhed Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har bemyndiget hertil.
Stk.3.  Når finhvaler ledsages af unger, må hverken hunhvalerne eller ungerne beskydes eller fanges.


Udstyr til fangst af finhvaler

§ 8.  Tilladte fartøjer til fangst af finhvaler er:
1) Et fartøj på mindst 36 fod.
2) To fartøjer på hver mindst 30 fod pr. finhval.
Stk. 2.  De i stk. 1 nævnte fartøjer skal være registreret hos Søfartsstyrelsen med GR-nummer, radiokaldesignal samt registreret fartøjsejer.
Stk. 3.  De i stk. 1 nævnte fartøjer skal være udstyret med harpunkanon og line- eller trawlspil med en trækkraft på minimum 5 tons, eller fartøjet skal være forsynet med en kraftblok. Hvert fartøj skal være udstyret med liner samt forløber og bøjer i tilstrækkeligt omfang til at forhindre, at fangsten synker.
Stk. 4.  Til at fange finhvaler må kun anvendes harpunkanoner med en kaliber på mindst 50 mm med hvalgranater til finhval, jf. §§ 15 og 16. Hvalgranater skal være godkendt af Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug,
Stk. 5.  Ved hver finhvalfangst skal der være klargjort en ekstra harpun med hvalgranat.
Stk. 6.  Kun personer, der har et gyldigt bevis for at have deltaget i kursus om brugen af hvalgranater, må købe og håndtere sådanne.
Stk. 7.  Salg af hvalgranater må kun finde sted mod forevisning af et gyldigt bevis, jf. stk. 6, samt gyldig tilladelse for det pågældende år.
Stk. 8.  En finhval, som er anskudt, men ikke dræbt, skal hurtigst muligt aflives. Aflivningen skal ske ved skud i hovedregionen med hvalgranat.


Sildepiskere

§ 9.  Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug meddeler hvert år efter høring af KNAPK og KANUKOKA, hvor mange sildepiskere, der i kalenderåret højst må fanges ved henholdsvis Vestgrønland og Østgrønland.
Stk. 2.  Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug kan fastsætte nærmere vilkår for hvalfangsten i licensen det pågældende år, herunder med henblik på at vurdere virkningerne af fangstmetoder.

§ 10.  Sildepiskere må kun beskydes og fanges i perioden fra 1. april til 31. december begge dage inklusive.
Stk. 2.  Kun personer med licens og godkendt udstyr til hvalfangst må fange sildepiskere, jf. §§ 11, 15 og 20. Udstyret skal være godkendt af den virksomhed Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har bemyndiget hertil.
Stk. 3.  Når sildepiskere ledsages af unger, må hverken hunhvalerne eller ungerne beskydes eller fanges.


Udstyr til fangst af sildepiskere

§ 11.  Fartøjer med harpunkanon, der deltager i fangst af sildepiskere, skal være mellem 30 og 70 fod og være forsynet med line- eller trawlspil med en trækkraft på minimum 2 tons, eller fartøjet skal være forsynet med en kraftblok.
Stk. 2.  De i stk. 1 nævnte fartøjer skal være registreret hos Søfartsstyrelsen med GR-nummer, radiokaldesignal samt registreret fartøjsejer.
Stk. 3.  Til at fange sildepiskere må kun anvendes harpunkanoner med en kaliber 50 mm med hvalgranater til sildepisker, jf. §§ 15 og 16. Hvalgranater skal være godkendt af Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.
Stk. 4.  Kun personer, der har et gyldigt bevis for at have deltaget i kursus om brugen af hvalgranater, må købe og håndtere sådanne.
Stk. 5.  Salg af hvalgranater må kun finde sted mod forevisning af et gyldigt bevis, jf. stk. 4 samt gyldig licens for det pågældende år.
Stk. 6.  En sildepisker, som er anskudt, men ikke dræbt, skal hurtigst muligt aflives. Aflivningen skal ske ved skud i hovedregionen, enten med hvalgranat eller med rifler med en kaliber på mindst 7,62 mm (30.06).


Pukkelhvaler

§ 12.  Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug meddeler hvert år efter høring af Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK) og Kommunernes Landsforening (KANUKOKA), hvor mange pukkelhvaler der i kalenderåret højst må fanges i Vestgrønland.
Stk. 2.  Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug kan fastsætte nærmere vilkår for hvalfangsten i en tilladelse det pågældende år, blandt andet med henblik på at vurdere virkningerne af fangstmetoder.

§ 13.  Kun voksne pukkelhvaler må beskydes og fanges i perioden fra 1. april til 31. december begge dage inklusive.
Stk. 2.  Kun personer med tilladelse og godkendt udstyr til pukkelhvalhvalfangst må fange pukkelhvaler, jf. §§ 14, 15 og 20. Udstyret skal være godkendt af den virksomhed Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har bemyndiget hertil.
Stk. 3.  Når pukkelhvaler ledsages af unger, må hverken hunhvalerne eller ungerne beskydes eller fanges.


Udstyr til fangst af pukkelhvaler

§ 14.  Tilladte fartøjer til fangst af pukkelhvaler er:
1) Mindst to fartøjer på hver mindst 36 fod pr. pukkelhval.
Stk. 2.  De i stk. 1 nævnte fartøjer skal være registreret hos Søfartsstyrelsen med GR-nummer, radiokaldesignal samt registreret fartøjsejer.
Stk. 3.  De i stk. 1 nævnte fartøjer skal være udstyret med harpunkanon og line- eller trawlspil med en trækkraft på minimum 5 tons, eller fartøjet skal være forsynet med en kraftblok. Hvert fartøj skal være udstyret med liner samt forløber og bøjer i tilstrækkeligt omfang til at forhindre, at fangsten synker.
Stk. 4.  Til at fange pukkelhvaler må kun anvendes harpunkanoner med en kaliber på mindst 50 mm med hvalgranater til pukkelhval eller en anden godkendt og modificeret hvalgranat til store hvaler, jf. §§ 15 og 16. Hvalgranater skal være godkendt af Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.
Stk. 5.  Ved hver fangst af pukkelhval skal der være klargjort en ekstra harpun med hvalgranat.
Stk. 6.  Kun personer, der har et gyldigt bevis for at have deltaget i kursus om brugen af hvalgranater, må købe og håndtere sådanne.
Stk. 7.  Salg af hvalgranater må kun finde sted mod forevisning af et gyldigt bevis, jf. stk. 6, samt gyldig tilladelse for det pågældende år.
Stk. 8.  En pukkelhval, som er anskudt, men ikke dræbt, skal hurtigst muligt aflives. Aflivningen skal ske ved skud i brystregionen med hvalgranat.


Generelt om harpunkanoner

§ 15.  Harpunkanoner, der anvendes i sildepisker-, finhval-, grønlandshval- og pukkelhvalfangsten skal være i teknisk og funktionel god stand, således at der ikke er risiko for personskader. Ligeledes skal fangstudstyret være så effektivt, at aflivningen af hvalen sker hurtigst muligt.
Stk. 2.  Montering af en harpunkanon på et fartøj skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af den virksomhed Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug har bemyndiget hertil.

§ 16.  Alle harpunkanoner skal synes og godkendes hvert andet år af den virksomhed Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug har bemyndiget hertil.


Fællesfangst af sildepiskere

§ 17.  Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug kan tillade, at der ved fællesfangst fanges et mindre antal sildepiskere uden at anvende harpunkanon. Tilladelsen kan gives, såfremt fangsten har stor betydning for lokalsamfundet, og såfremt der ikke tilføres tilstrækkeligt frisk kød fra lokale fartøjer med harpunkanon.
Stk. 2.  Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug kan fastsætte nærmere vilkår for fællesfangsten i licensen det pågældende år, herunder med henblik på at vurdere virkningerne af fangstmetoder.
Stk. 3.  Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug fordeler de fastsatte dispensationer til fællesfangst på sildepiskere til kommunerne efter høring af KNAPK og KANUKOKA samtidig med fordelingen af den samlede nationale kvote.
Stk. 4.  Ved fordeling af licenserne til fællesfangst inden for en kommune skal bygder og i anden række byer uden fartøjer med harpunkanoner prioriteres højest.
Stk. 5.  Kun indehavere af joller kan tildeles licens til fællesfangst.
Stk. 6.  Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrugs tilladelse betinges af, at
1) fangsten organiseres som fællesfangst med deltagelse af mindst 5 joller ved hver fangst,
2) fartøjer uden harpunkanon på op til 30 fod kan deltage i fællesfangst, dog ikke som den ledende båd,
3) fangsten foregår med rifler med en kaliber på mindst 7,62 mm (30.06). Det er forbudt at anvende hel- og halvautomatiske rifler i hvalfangsten,
4) hver jolle er udstyret med håndharpuner monteret med liner og bøjer i tilstrækkeligt omfang til at forhindre, at fangsten synker,
5) fartøjer, der deltager i fællesfangst, skal endvidere være forsynet med line-, eller trawlspil med en trækkraft på minimum 2 tons, eller fartøjet skal være forsynet med en kraftblok,
6) fangsten foregår under ledelse af en kaptajn, der udpeges blandt jolleejerne af den lokale fisker- og fangerorganisation og kommunen i forbindelse med fordelingen således, at alle medejere af licensen er bekendt med vedkommende,
7) fangsten ikke påbegyndes, før samtlige deltagere i fællesfangsten og medejere af licensen er varskoet om fangstens påbegyndelse,
8) der hurtigst muligt foretages en effektiv aflivning af sildepiskeren og
9) at de medejere af licensen, som har deltaget i fangsten, skal inddrages i fordelingen af fangsten.


Flænsested

§  18.  Kommunalbestyrelsen er, efter høringer af de lokale fisker- og fangerforeninger ansvarlig for udpegning af godkendte flænsesteder til store hvaler.
Stk. 2.  I forbindelse med fangstudøvelsen skal kaptajnen tage hensyn til at minimere afstand fra fangststed til flænsested, således at risiko for forrådnelse og dermed spild undgås.


Udnyttelse af fangsten

§ 19.  Enhver, der fanger en stor hval, har pligt til at udnytte alle spiselige dele fra fangsten. Hvis hele fangsten ikke kan bruges eller sælges, har fangeren pligt til at give de resterende dele til lokalbefolkningen.
Stk. 2.  Flænsning af hvaler og dumpning af hvalrester skal foregå i overensstemmelse med levnedsmiddelkontrollovgivningen og miljøbeskyttelseslovgivningen. Midlertidig placering af hvalskrog med henblik på naturrensning sker efter nærmere aftale med Selvstyre og kommunale myndigheder. Samtidig skal sagen meddeles til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.


Licenser, tilladelser og kontrol

§ 20.  Kommunalbestyrelsen udsteder inden for den af Naalakkersuisut fastsatte kvote en generel tilladelse/licens, som giver indehaveren adgang til med et navngivet eller nærmere specificeret fartøj, at fange grønlandshvaler, jf. § 3, finhvaler, jf. § 6 og pukkelhvaler, jf. § 12.
Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen udsteder inden for den af Naalakkersuisut fastsatte kvote, jf. § 9, nummererede licenser, som giver licenshaveren adgang til med et navngivet eller nærmere specificeret fartøj at fange én sildepisker for hvert licensnummer.
Stk. 3.  Til sildepiskerfangst udstedes licenser efter ansøgning af kommunalbestyrelsen efter høring af bygdebestyrelserne og den stedlige fisker- og fangerforening. Licenser udstedes på nummererede blanketter, som Styrelsen for Fiskeri, Fangst & Landbrug sender til kommunalbestyrelsen.
Stk. 4.  I tilfælde af, at der i en kommune er færre tildelte licenser til fangst af sildepisker end indkomne ansøgninger, foretages fordelingen efter en turnus, hvor der tages hensyn til forrige års fangst samt ikke anvendte licenser.

§ 21.  Den samlede kvote fordeles på en gang.
Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen kan udstede tilladelser til finhval-, pukkelhval- eller grønlandshvalfangst til personer, der har gyldigt erhvervsjagtbevis, og har et fartøj med godkendt harpunkanon. Fartøjsejeren selv eller et besætningsmedlem skal være i besiddelse af et gyldigt bevis for at have deltaget på kursus om brugen af hvalgranater. Tilladelsen er det brev, kommunalbestyrelsen giver til ansøgeren, som opfylder betingelser for at kunne drive finhval-, pukkelhval- eller grønlandshvalfangst.
Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen kan udstede licenser til fangst af sildepisker til personer, der har gyldigt erhvervsjagtbevis, og enten
1) har et fartøj med godkendt harpunkanon, og ejeren selv eller et besætningsmedlem er i besiddelse af et gyldigt bevis for at have deltaget på kursus om brugen af hvalgranater, eller
2) har dispensation til fællesfangst, jf. § 17.
Stk. 4.  En person kan ikke modtage licens eller tilladelse til både fartøj med harpunkanon og fællesfangst.
Stk. 5.  Ved fællesfangst udstedes licens til den, som er udpeget til kaptajn for fangsten. Navnene på de øvrige deltagere ved fællesfangsten skrives på bagsiden af licensen.
Stk. 6.  Licenser og tilladelser gælder for ét kalenderår, jf. dog § 24, stk. 4.


Kommunal vedtægt

§ 22.  Kommunalbestyrelsen kan efter høring af bygdebestyrelsen og den lokale fisker- og fangerforening ved kommunal vedtægt fastsætte betingelser, der er mere vidtgående end de i § 18, § 21, stk. 2, 3 og 4 samt § 28 fastsatte.
Stk. 2.  Kommunale vedtægter stadfæstes af medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug.

§ 23.  Når kommunalbestyrelsen har udstedt det antal licenser til fangst af sildepisker kvoten tillader, indsender kommunalbestyrelsen oplysninger om licensindehavernes navne, cpr-numre, licensnumre og GR-numre til Styrelsen for Fiskeri, Fangst & Landbrug senest 1 måned efter kommunalbestyrelsens modtagelse af licensblanketter fra Styrelsen.
Stk. 2.  En licens til fangst af en sildepisker ved Vest- og Østgrønland er udnyttet, når sildepiskeren er fanget eller anskudt.
Stk. 3.  En udstedt licens, som ikke er blevet udnyttet inden genfordeling af restkvoter i efteråret, indgår automatisk i genfordelingskvoten, og kan derefter ikke bruges af den tidligere licensejer.
Stk. 4.  Styrelsen for Fiskeri, Fangst og Landbrug kan for det pågældende eller for det efterfølgende år nedsætte kommunens kvote, såfremt det konstateres, at der i kommunen er
1) fanget eller anskudt finhvaler, grønlandshvaler eller pukkelhval uden tilladelse,
2) fanget eller anskudt sildepiskere uden licens eller
3) fanget eller anskudt flere sildepiskere, finhvaler, grønlandshvaler eller pukkelhvaler end tilladt i et kalenderår. Kvotereduktionen kan ske for såvel sildepisker-, finhval-, grønlandshval- eller pukkelhvalkvoten, uanset for hvilken art, der er sket overtrædelser.
Stk. 5.  Fangst eller anskydning af fredede hvalarter kan medføre kvotereduktion samme år eller det følgende år for den kommune, hvor ulovligheden er sket. Kvotereduktionen kan ske for såvel sildepisker-, finhval-, grønlandshval- eller pukkelhvalkvoten.


Omfordeling af licenser

§ 24.  Kommunalbestyrelsen kan efter høring af de lokale fisker- og fangerorganisationer bestemme, at en udstedt licens eller udstedte licenser flyttes indenfor kommunen eller bortfalder under særlige omstændigheder, herunder ved opbrug af kvoten eller ulovlig fangst eller fangstmetoder, med virkning fra det tidspunkt, hvor meddelelse herom er udsendt pr. e-mail, brev eller telefax, i radio, i aviser og blade eller på anden lignende måde. Der skal gives særskilt meddelelse til Styrelsen for Fiskeri, Fangst & Landbrug.
Stk. 2.  Når meddelelse er givet, skal licensindehaveren eller licensindehaverne aflevere licensen eller licenserne til kommunalbestyrelsen.
Stk. 3.  Styrelsen for Fiskeri, Fangst og Landbrug kan pålægge kommunalbestyrelsen at lade udstedte licenser eller tilladelser bortfalde i henhold til stk. 1, såfremt kommunalbestyrelsen ikke rettidigt indberetter til Styrelsen om nedlagte og anskudte hvaler efter reglerne i bekendtgørelsen om rapportering ved fangst og anskydning af store hvaler.
Stk. 4.  Styrelsen for Fiskeri, Fangst og Landbrug kan efter forudgående høring hos KNAPK og KANUKOKA gennem radio eller øvrige presse meddele, at udstedte licenser er flyttet indenfor kommunen eller til en anden kommune eller bortfaldet med virkning fra det tidspunkt, hvor meddelelsen er udsendt. Licenserne skal derefter tilbageleveres, jf. stk. 2.


Genfordeling af kvoter

§ 25.  Styrelsen for Fiskeri, Fangst og Landbrug genfordeler efter høring af KNAPK og KANUKOKA den eventuelle resterende kvote på sildepiskere, finhvaler, grønlandshvaler og pukkelhvaler. Der skal tages skridt til en sådan genfordeling for sildepiskere, finhvaler og pukkelhvaler senest den 1. september i hvert kalenderår. Fangst er forbudt fra dagen før genfordelingsdagen og kan først genoptages, når kommunalbestyrelsen efter høring af den lokale fisker- og fangerforening har foretaget og offentliggjort en ny fordeling.
Stk. 2.  Meddelelse om genfordeling og vilkårene herfor offentliggøres så vidt muligt gennem radio og den øvrige presse.
Stk. 3.  Med henblik på fangst af sildepiskere, finhvaler, grønlandshvaler og pukkelhvaler i perioden fra den 15. august og frem til genfordelingen, kan de enkelte kommunalbestyrelser foretage en indbyrdes genfordeling af deres restkvoter. Genfordelingen skal foretages efter høring af de lokale fisker- og fangerorganisationer i de respektive kommuner.
Stk. 4.  De regionaleerhvervskontorer kan i samarbejde med KNAPP i områderne Ammassalik og Ittoqqortoormiit i Kommuneqarfik Sermersooq drøfte indbyrdes genfordeling af kvoter i Østgrønland umiddelbart efter den 15. august.
Stk. 5.  Eventuelle beslutninger om genfordeling i henhold til stk. 3 og 4 meddeles skriftligt til Styrelsen for Fiskeri, Fangst og Landbrug senest 1 uge før genfordeling finder sted. Ligeledes meddeles resultatet fra fordelingen af restkvoten.
Stk. 6.  Styrelsen for Fiskeri, Fangst og Landbrug kan efter forudgående høring hos KNAPK og KANUKOKA gennem radio eller øvrige presse meddele, at udstedte licenser er flyttet til en anden kommune eller indenfor kommunen eller bortfaldet med virkning fra det tidspunkt, hvor meddelelsen er udsendt. Licenserne skal derefter tilbageleveres.


Salg af fangst

§ 26.  Sildepiskere, finhvaler, grønlandshvaler eller pukkelhvaler, der er fanget, må ikke sælges, førend kommunekontoret eller filialkontoret ved stempel på licensen eller tilladelsen har registreret fangsten.
Stk. 2.  Indehavere af licens til harpunkanonfangst er før stempling pligtig til at fremvise original faktura for køb af harpungranat samt fremvise brugte granater med henblik på kontrol af serienummeret.
Stk. 3.  Salg eller køb af fangsten, eller dele heraf, må ikke finde sted, før indehaveren af licens eller tilladelse påtegner en kopi af licensen eller tilladelsen. Af kopien skal fremgå, at fangsten er registreret af en kommunal myndighed.
Stk. 4.  Salget må dog påbegyndes uden for kontorets åbningstid, såfremt registreringen foretages straks efter, at kontoret er åbnet.


Vævsprøver

§ 27.  Enhver, som har fanget en stor hval, har pligt til snarest efter flænsningen at aflevere en vævsprøve bestående af et mindre stykke mattak og kød fra fangsten til kommunekontoret med oplysning om art, dato og lokalitet for fangsten. Vævsprøverne lægges i den af Grønlands Naturinstitut udleverede plastbeholder med konserveringsvæske.
Stk. 2.  Kommunekontoret videresender den indleverede vævsprøve og oplysninger til Grønlands Naturinstitut, Box 570, 3900 Nuuk straks efter modtagelsen.


Hvalsafari

§  28.   Kommunalbestyrelsen kan udstede kommunalvedtægter med nærmere retningslinjer for udførelsen af hvalfangst og hvalsafari. Kommunalbestyrelsen sørger for at alle relevante parter høres.


Dispensation

§ 29.  Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug kan til videnskabelige formål meddele dispensation fra denne bekendtgørelses bestemmelser.


Udførsel og sanktioner

§ 30.  Det er forbudt at udføre kød fra store hvaler i kommercielt øjemed. Det er dog tilladt at udføre dele af store hvaler, der er fanget i henhold til § 27.

§ 31.  Bøde kan idømmes den, der overtræder § 2, §§ 4 og 5, §§ 7 og 8, §§ 12-14, § 17, stk. 5, §§ 18-19, § 24, stk. 4, § 25, stk. 6, §§ 26-28 og § 30.
Stk. 2.  Sager herom behandles i øvrigt efter reglerne i landstingslov om fangst og jagt, landstingslov om dyreværn og landstingslov om naturbeskyttelse.


Ikrafttræden

§ 32.  Bekendtgørelsen træder i kraft 13. august 2010.
Stk. 2. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9. af 17. april 2009 om fangst af store hvaler.
Stk. 3.  De licenser, der på ikrafttrædelsestidspunktet fortsat er gyldige, er reguleret efter denne bekendtgørelse.
Grønlands Selvstyre, den 16. juli 2010.
Ane Hansen

/

Jens K. Lyberth