Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 3
26. februar 2010
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om orlov ved plejeanbringelse af et barn

I medfør af Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption § 14, stk. 5 fastsættes:

 

Orlov i forbindelse med plejeanbringelse af et barn

 

§ 1.  Når et barn under 3 år anbringes i familiepleje i henhold til landstingsforordningen om hjælp til børn og unge, kan kommunalbestyrelsen beslutte, at en af plejeforældrene holder orlov i forbindelse med modtagelsen af barnet.
Stk. 2.  Når et barn, som anbringes i familiepleje, er mellem 3 og 12 år, kan orloven have en varighed af op til 2 uger.
Stk. 3.  Orlov efter stk. 1 eller 2 kan kun bevilges, såfremt plejeanbringelsen vil have en varighed af 1 år eller mere, jf. bestemmelserne om handleplan i landstingsforordningen om hjælp til børn og unge.

 

§ 2.  Kommunalbestyrelsen kan bevilge orlov, hvis kommunalbestyrelsen ved udstedelse af plejetilladelse skønner, at barnet har behov for, at den ene af plejeforældrene i en overgangsperiode skal passe barnet i hjemmet.
Stk. 2.  Plejeforældre, som begge er beskæftiget uden for hjemmet, vælger selv hvem af dem, der skal holde orlov.
Stk. 3.  Kommunen kan bevilge orlov, hvis der gives plejetilladelse til en enlig, der er beskæftiget uden for hjemmet.
Stk. 4.  Beskæftigelse uden for hjemmet omfatter et fast arbejde, skolegang, deltagelse i uddannelse, m.m.

 

§ 3.  Ved anbringelse i familiepleje af et barn under 1 år, bevilges normalt orlov i den fulde periode jf. § 7 stk. 1 og 2 i Inatsisartutloven om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption.
Stk. 2.  Ved anbringelse i familiepleje af et barn mellem 1 år og 3 år, bevilges orlov i et skønsmæssigt omfang på grundlag af den konkrete handleplan for barnet, jf. landstingsforordningen om hjælp til børn og unge.
Stk. 3.  Ved anbringelse i familiepleje af et barn mellem 3 og 12 år, bevilges orlov op til 2 uger, jf. § 1, stk. 2, når barnet anbringes hos en familie, der ikke tidligere har haft kontakt med barnet.

 

§ 4.  Lønmodtagere, der afholder orlov i henhold til § 1, stk. 1 eller 2, skal underrette arbejdsgiveren om tidspunktet for modtagelse af barnet og længden af orlovsperioden, så snart tidspunktet er kendt af pågældende.
Stk. 2.  Underretning til arbejdsgiver skal ske senest 8 uger før orlovsperiodens start. I akutte tilfælde kan underretningen ske umiddelbart før orlovsperiodens start.


Ikrafttræden

 

§ 5.  Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. marts 2010. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 40 af 23. december 1996 om orlov mv. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption.
Grønlands Selvstyre, den 26. februar 2010
Maliina Abelsen

/

Konny Olesen