Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 11
2. decembari 2009
Atuuttut

Sanaartornermi neqerooruteqartitsisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaat

Kapitali 1
Atuuffia

 

§ 1.  Sanaartugassat suliarineqarnissaannut, imaluunniit sanaartugassat pilersaarutitalerlugit suliarineqarnissaannut neqerooruteqartitsisarnermut, aammalu suliakkiissutinik tunniussisarnermut inatsit atuuppoq.
Imm. 2.  Neqerooruteqartitsisartunut ukununnga inatsit atuuppoq:
1)  Namminersorlutik Oqartussat, ingerlatseqatigiiffiit Namminersorlutik Oqartussanit aalajangiisarnikkut sunniuteqarfigisinnaasaat kiisalu kommunini oqartussaasut,
2)  Neqerooruteqartitsisut allat, pisortanit tapiiffigineqarlutik sanaartugassanik neqerooruteqartitsisut, tassungalu qularnaveeqqusiissutit.
Imm. 3.  Inatsit imm. 2 apeqqutaatinnagu ukununnga atuutinngilaq:
1)  Piginneqatigiilluni inissiat, sanatitsisunit namminersortunit sananeqartut aningaasalersorneqartullu, tamatumalu kingorna piginneqatigiilluni inissiaatillit peqatigiiffiannut tunniunneqartut.
2)  Namminersorluni inissialiat, Inatsisartut inatsisaannut oqaasertaliussat naapertorlugit taarsigassarsititsinissamik neriorsuuteqarfiusut.
Imm. 4.  Sanaartornermi suliakkiissutissap tunniunneqarnerani inatsit imaluunniit tassani maleruagassat tunngavissatut atuutissasut neqerooruteqartitsisup ersarissumik nalunaarutigisimappagu, neqerooruteqartitsinermi suliakkiissummillu tunniussinermi suleriaasissamut inatsimmi maleruagassat aammattaaq atuutissapput.
Imm. 5.  Inatsimmi matumani maleruagassat imm. 4 malillugu atorneqartillugit, kapitali 7-imi maalaaruteqarnissamut maleruagassat tamatigut atorneqarsinnaapput.


Nassuiaatit

 

§ 2.   Sanaartornermi suliassat tassaapput suliassat, sanaartorfimmi, illumi imaluunniit illuliami atortoqarfiliamiluunniit, suliat timitaannik aalajangersimasunik naammassisaqarnissamik siunertaqarfiusut.

 

§ 3.  Inatsimmi matumani suliariumannittussarsiuussinertut paasineqassaaq, suliassap neqeroortitsivigineqarnerani arlalinnut piffissap aalajangersimasup ataatsip iluani, aammalu neqerooruteqartitsinermi tunngavissat assigiit, imaluunniit atuuttussamik neqerooruteqarnissamut piumasaqaatit minnerpaaffissaat ataatsimoortut, imaluunniit sanaartugassaq pillugu suleqatigiinnissamik pisussaaffiliisumik neqerooruteqarnissaq tunngavigalugit neqerooruteqartitsinertut.
Imm. 2.  Tamanut ammasumik suliariumannittussarsiuussinermi tusagassiuutitigut naqitatigut imaluunniit elektronik atorlugu tusagassiuutitigut allagarsiinikkut kikkunnulluunniit neqerooruteqarnissamut kajumissaarisoqassaaq.
Imm. 3.  Killilimmik suliariumannittussarsiuussinermi toqqaannartumik, imaluunniit neqeroortikkusutat kisiisa saaffigalugit neqerooruteqarnissamut kajumissaarisoqassaaq.

 

§ 4.  Piukkunnartussarsiorneq paasineqassaaq tassaasoq, neqerooruteqartitsisup toqqaanissamut tunngavissat ataatsimoortut tunngavigalugit neqerooruteqartussatut kissaatigineqartunik toqqaanera.

 

§ 5.  Sinaakkutissatut isumaqatigiissutitut paasineqassaaq, assersuutigalugu piffissaliussap iluani sanaartugassat assinginut sananeqarsinnaasunut akit, pitsaassutsit amerlassutsillu, imaluunniit annertussutsit eqqarsaatigalugit piumasaqaatinik isumaqatigiissusiorfiusutut.

 

§ 6.  Neqeroorutit suliariumannittussarsiuussinikkut imaluunniit sinaakkutissatut isumaqatigiissusiornikkut pissarsiarineqarsimanngitsut tassaapput suliaqartinniakkat ilisimatereerlugit neqerooruteqartitsinerit.


Kapitali 2
Neqerooruteqartitsinermi pissutsit tunngaviusut


Unammilleqatigiinneq assigiimmillu pineqarnissaq

 

§ 7.  Sanaartugassanik inatsimmi matumani ilaatinneqartunik suliaqarnissamut, imaluunniit pilersaarusiornissamut suliaqarnissamullu neqeroorutit tamanut ammasumik suliariumannittussarsiuussinikkut, imaluunniit killilimmik suliariumannittussarsiuussinikkut, suliaqartinniakkalluunniit ilisimatereerlugit neqerooruteqartitsinikkut pissarsiarineqassapput.
Imm. 2.  Neqerooruteqartitsisup naammaginartumik unammillersinnaalernissamut periarfissat atorluassavai.
Imm. 3.  Neqerooruteqartitsisoq neqerooruteqartitsinissamik piareersaanermi ingerlatsinermilu, aammalu suliakkiissutissamik tunniussinermi pisussaavoq, neqerooruteqartumik toqqaanermi kinaassusersiunngitsumik, piviusorsiortumik immikkoortitsiviunngitsumillu tunngaveqarnissaq, aammalu neqerooruteqartut akornanni assigiinngissitsisoqannginnissaa isumagissallugu.
Imm. 4.  Neqerooruteqartitsineq atorneqarsinnaaffiisigut “Kalaallit Nunaanni sanaartornermi suliassanut pilersuinermullu piumasaqaatit ataatsimoortut (AP)” imaluunniit allagartat allat pisortanit akuerisat naapertorlugit ingerlanneqassaaq.


Suliassat suliarinerini akiligassiissutaasartut

 

§ 8.  Sanaartornermi suliassat suliarinerini akiligassiissutaasartut tamanut ammasumik neqerooruteqartitsisarnermut maleruagassanut ilaatinneqanngillat. Sanaartornermi suliassanut suliarinerini akiligassiisarneq pissutsit immikkut ittut pissutaallutik pisariaqartitsiviusuni, imaluunniit sanaartugassaq annerpaamik 300.000 koruuninik naleqartussaatillugu taamaallaat qaqutiguinnaq atorneqarsinnaavoq.
Imm. 2.  Imm. 1 naapertorlugu pissutsit immikkut ittutut isigineqartut assersuutigalugu tassaapput nutarterinerit, iluarsaassinerit allanngortiterinerillu annertussutsimikkut, pitsaassutsimikkut piffissamillu atuiffiusussamik siumoortumik aalajangiiffigissallugit annertuumik ajornakusoortinneqartut.


Neqerooruteqarnissamut uppernarsaanissamullu piffissarititaasut

 

§ 9.  Neqeroorutip tiguneqarsimanissaanut piffissarititaasoq neqerooruteqartitsinermi najoqqutassani allassimassaaq. Neqerooruteqartussaq neqerooruteqarnissamut naammaginartumik piffissaqarsinnaasunngorlugu piffissarititaasoq sivisussusilerneqassaaq.
Imm. 2.  Neqerooruteqartoq neqerooruteqartitsinermut najoqqutassani allamik allassimasoqanngippat, neqeroorutip tigunissaanut piffissarititaasup qaangiunnerani ulluni suliffiusuni 20-ni neqeroorumminik atuutsitsinissamut pisussaaffeqarpoq.
Imm. 3.  § 18 naapertorlugu suliariumannittussarsiuussinermi neqerooruteqartunut isumaqatiginninniarnermi, neqerooruteqartoq isumaqatiginninniarnissamut qaaqquneqanngitsoq imaluunniit isumaqatiginninniarnerit ingerlanerini peersinneqartoq, aalajangiinerup neqerooruteqartumut nalunaarutigineqarnerani erngerluni neqeroorumminut qilersorsimajunnaassaaq.


Kapitali 3
Suliariumannittussarsiuussinermi periaaseq


Neqeroorutip ilusissaa

 

§ 10.  Suliariumannittussarsiuussinermi neqeroorutit allagaassapput. Neqeroorut atortut elektroniskiusut atorlugit tunniunneqarsinnaapput, neqerooruteqartitsisoq siumoortumik taamaattoqannginnissaanik piumasaqarsimanngippat.


Tamanut ammasumik killilimmillu suliariumannittussarsiuussinissamik piareersaasarneq

 

§ 11.  Tamanut ammasumik suliariumannittussarsiuussinermi neqerooruteqartitsisoq teknikkikkut aningaasaqarnikkullu pisinnaasat, neqerooruteqartup neqeroorummik naammassinnissinnaasutut piukkunneqassaguni pigisassatut uppernarsagassai pillugit paasissutissanik piumasaqarpat, paasissutissat uppernarsaatillu taakku suussanersut neqerooqqusilluni allagarsiussami allassimassapput. Aammattaaq suliassaq akikinnermik neqerooruteqartumut, imaluunniit aningaasaqarnikkut iluanaarnarnerpaamik neqerooruteqartumut tunniunneqassanersoq allagarsiussami allassimassaaq.

 

§ 12.   Killilimmik suliariumannittussarsiuussinermi neqerooruteqartitsisoq tusagassiuutit naqitat imaluunniit elektroniskiusut atorlugu tusagassiuutit aqqutigalugit neqerooruteqartitsinissamut allagarsiussamik tamanut ammasumik saqqummiussilluni neqerooruteqarsinnaasunut pilerisaaruteqarnermigut piukkunnartussarsiorsinnaavoq. Neqerooruteqartitsinissamut allagarsiussami allassimasussaapput
1)  peqataanissamut soqutiginnilluni nalunaarnissamut piffissaliussaq, sivikinnerpaamik ullunik suliffiusunik 15-inik sivisussuseqartussaq,
2)  aningaasaqarnikkut teknikkikkullu pisinnaasat pillugit paasissutissat, piukkunnartussarsiornermut ilaanissamut uppernarsarneqartussat suussusissaat kiisalu taakkununnga uppernarsaatissanut piumasaqaatit,
3)  suliassaq akikinnerusumik akeqartitsilluni imaluunniit aningaasaqarnikkut iluanaarnarnerpaamik neqerooruteqartumut tunniunneqassanersoq, aamma
4)  neqerooruteqartut neqerooruteqarnissamut kajumissaarneqartussat amerlanerpaamik qassiussanersut.

 

§ 13.   Killilimmik suliariumannittussarsiuussinerit entreprenørit aalajangersimasut kisimik pisariaqartinneqartumik pisinnaasaqartillugit imaluunniit suliap naammassineqarnissaanut pisariaqartinneqartumik immikkut ittumik ilisimasaqartillugit, piukkunnartussarsiuussinertaqanngitsumik ingerlanneqarsinnaapput.


Suliariumannittussarsiuussinermi neqeroorutit ammarneqarnerini najuussinnaatitaaneq

 

§ 14.  Suliariumannittussarsiuussinermi neqeroorutit sumiiffimmi suliariumannittussarsiuussiffiusumi piffissami siumut aalajangeriikkami ammarneqassapput. Neqerooruteqartut neqeroorutit ammarneqarnerini najuunnissamut, aammalu neqeroorutaasa annertussusaannik nalornissutaasimasinnaasunillu paasisaqarnissamut pisinnaatitaapput.


Tunniussinissamut tunngavissat

 

§ 15.  Neqerooruteqartitsisup suliariumannittussarsiuussinissaq taamaatinngippagu, suliassaq ukuninnga tunngaveqarluni tunniunneqassaaq:
1)  appasinnerpaamik akeqartitsisumut, imaluunniit
2)  tunngavissat assigiinngitsut, soorlu akit, pitsaassuseq, piffissaq sanaffiusussaq, ingerlatsinermut aningaasartuutit, imminut akilersinnaassuseq, teknikkikkut naligititaasoq, avatangiisinut sunniutissat, sanaartugassamut titartakkat atuuffissallu, isumaqatigiissummi pineqartumi allanngorartuusinnaasut eqqarsaatigalugit aningaasaqarnikkut iluanaarnarnerpaamik neqerooruteqartumut.
Imm. 2.  Tunniussinissamut tunngavissat suut atorneqassanersut neqerooruteqartitsinermi piumasaqaatini allanneqassaaq. Aningaasaqarnikkut iluanaarnarnerpaamik neqerooruteqartumut tunniussinissamut tunngavissani neqerooruteqartup tunngavissatut toqqarneqartut qanoq nalilersussanerai sapinngisamik allanneqassaaq. Naliliisoqarsinnaanngippat neqerooruteqartup tunngavissat pingaarnerit siulliullugit tulleriiaassavai.
Imm. 3.  Neqerooruteqartup suliassaq naammaginartumik pitsaassusilimmik, naapertuuttumik qajannaatsumillu, imaluunniit piffissaq eqqorlugu suliarisinnaanngikkai ilimanaateqarluinnarpat, neqerooruteqartitsisup neqeroorut itigartissinnaavaa.


Neqeroorutini qinigassat allat

 

§ 16.  Neqerooruteqartitsisup neqeroorutini qinigassanik allanik neqerooruteqartut eqqarsaatigisinnaavaat, neqeroorutini qinigassani allani taakkunani neqerooruteqarnissamut piumasaqaatit minnerpaaffissaat naammassineqarsimappata.
Imm. 2.  Neqerooruteqartitsisup neqeroorutit allanik qinigassartallit tiguneqarsinnaannginnerat neqerooruteqartitsinermut piumasaqaatini allassinnaavaa.


Isumaqatiginninniarnerit

 

§ 17.  Suliassap tunniunneqarnissaanut akit minnerpaaffissaat tunngavigineqartussaappat, neqerooruteqartitsisup appasinnerpaamik akeqartitsiniarluni neqerooruteqartoq kisiat isumaqatiginninniarfigisinnaavaa.

 

§ 18.  Suliassap tunniunneqarnissaanut neqeroorutip aningaasaqarnikkut iluanaarnarnerpaanissaa tunngavigineqarpat, neqerooruteqartitsisup neqerooruteqartut, suliariumannittussarsiuussinermi tunngavissatut nalilikkat tulleriiaakkalluunniit tunngavigalugit aningaasaqarnikkut iluanaarnarnerpaamik neqerooruteqartut pingasut ikinnerusulluunniit isumaqatiginninniarfigisinnaavai, neqerooruteqartitsinermi piumasaqaatini tamanna atortussaanngitsutut nalunaarutigineqarsimanngippat.
Imm. 2.  Neqerooruteqartitsisup isumaqatiginninniarnissaq toqqarpagu, suleriaaseq suna malinneqassanersoq kingusinnerpaamik neqerooruteqartutut toqqarneqartunut, neqerooruteqartitsisup isumaqatiginninniarfigissallugit toqqarsimasaanut isumaqatiginninniarnerit aallartinneranni nalunaarutigineqassaaq, tamanna neqerooruteqartitsinermut piumasaqaatini allassimanngippat.
Imm. 3.  Isumaqatiginninniarnerit ingerlanneqarnerini neqerooruteqartut tamarmik assigiimmik pineqarnissaat neqerooruteqartitsisup qulakkiissavaa. Pingaartumik neqerooruteqartitsisoq paasissutissanik, neqerooruteqartut ilaasa allanit pitsaanerusumik inissisimalernerinik kinguneqarsinnaasunik tunniussilluni assigiinngisitsissanngilaq. Isumaqatiginninniarnerit nalaanni neqerooruteqartut allat aaqqiissutissatut akigititassatulluunniit neqeroorutai pillugit paasissutissat § 14 naapertorlugu tamanut ammasumik saqqummiunneqareersimappata, neqerooruteqartitsisup taamaallaat paasissutissat taakku neqerooruteqartumut tunniussinnaavai.
Imm. 4.  Isumaqatiginninniarnerit suliassap annertuumik allanngortinneqarneranik, imaluunniit tunniussinissamut, tassungalu ilanngullugit nalilersuinermut tulleriiaarinissamullu tunngavissat, imm. 1 naapertorlugu isumaqatiginninniarfissanik toqqaanermi tunngavissatut aalajangersarneqartut allanngortinneqarnerannik kinguneqassanngillat.

 

Kapitali 4
Suliaqartinniakkat ilisimatereerlugit neqerooruteqartitsineq

 

§ 19.  Neqerooruteqartitsisup suliaqartinniakkat pingasut tikillugit ilisimatereerlugit suliassamut ataatsimut neqerooruteqartissinnaavai.

 

§ 20.  Neqerooruteqartitsisut § 1, imm. 2-mi sanaartugassanut suliaqartinniakkat ilisimatereerlugit neqerooruteqartitsisinnaanngillat, matumani pineqanngippata:
1)  sanaartugassat katillugit 500.000 koruuninik taakkuluuniit inorlugit naleqartut,
2)  sanaartugassat aatsaat neqerooruteqartitsinermi tunngavigisat najoqqutaralugit ajornakusuungaatsiartumik aalajangiiffigineqarsinnaasunik annertussuseqartut, pitsaassuseqartut piffissalerneqarsinnaasullu, soorlu misileraanerit, ilisimatusarnerit ineriartortitsinerillu, imaluunniit nutarterinerit, iluarsaassinerit allanngortiterinerillu, imaluunniit suliassat isumannaallisaaneq eqqarsaatigalugu pinngitsoorani suliarineqartussaallutik kinguartinneqarsinnaanngitsut,
3)  suliariumannittussarsiuussinermi neqeroorutinik naleqquttunik imaluunniit peqqussutit malillugit suliarineqartunik tigusisoqarsimannginnera, imaluunniit aallaqqaammut neqerooruteqartitsinermi piumasaqaataasut annertuumik allanngortinneqanngippata qinnuteqaatinik tigusisoqarsinnaannginnera,
4)  suliffeqarfik aalajangersimasoq ataaseq kisimi sanaartugassanik suliaqarnissamut periarfissaqartoq, imaluunniit
5)  pissutsit immikkut ittut allat aalajangiisuulluinnartumik pingaaruteqartut pissutaallutik entreprenøri aalajangersimasoq toqqarneqartariaqarpat.

 

§ 21.   Neqerooruteqartitsisup suliaqartinniakkat ilisimatereerlugit neqerooruteqartitsinermini suliassap tunniunneqarnissaanut appasinnerpaamik imaluunniit aningaasaqarnikkut iluanaarnarnerpaamik akeqartitsinissaq tunngavigineqassanersoq nalunaarutigissavaa.

 

§ 22.   Neqerooruteqartup suliassaq naammaginartumik pitsaassusilimmik, naapertuuttumik qajannaatsumillu, aammalu piffissaq eqqorlugu suliarisinnaanngikkai ilimanaateqarluinnarpat, neqerooruteqartitsisup neqeroorut itigartissinnaavaa.


Kapitali 5
Isumaqatigiissutit immersugassat

 

§ 23.  Isumaqatigiissutit immersugassat taamaallaat isumaqatigiissuteqartut akornanni pissutsinut toqqaannartumik sunniuteqarsinnaapput. Isumaqatigiissutit immersugassat taamaallaat neqerooruteqartup ataatsip suliffeqarfiullu ataatsip akornanni isumaqatigiissutigineqarsinnaapput. Neqerooruteqartitsisup pisariaqartinneqarpat suliffeqarfik isumaqatigiissusiornissamut atugassamik neqeroorutissaminik ataatsimoortitsinissamik qinnuigisinnaavaa. Tamannali isumaqatigiissusiornermi piumasaqaatit annertuumik allanngortinneqarnerannik kinguneqassanngilaq.
Imm. 2.  Isumaqatigiissut immersugassaq sivisunerpaamik ukiuni sisamani atuussinnaavoq.


Kapitali 6
Qinnuteqartunut neqerooruteqartunullu nalunaaruteqartarneq

 

§ 24.  Neqerooruteqartitsisup neqerooruteqartut, suliariumannittussarsiuussinermi neqerooruteqarsimasut, imaluunniit suliaqartinniakkat ilisimatereerlugit neqeroortinneqarsimasut suliakkiissutissamik tunniussinissaq eqqarsaatigalugu qanoq aalajangiisoqarsimanera pillugu sapinngisamik pilertornerpaamik nalunaarfigissavai. Suliariumannittussarsiuussinerup taamaatinneqarnerani imaluunniit suliaqartinniakkat ilisimatereerlugit neqerooruteqartitsinermi ilisimatitsineq tamatumunnga tunngavilersuutaasunik imaqassaaq.
Imm. 2.  killilimmik suliariummannittussarsiuussinermi piukkunnartussarsiuussinertalimmi, neqerooruteqartitsisup qinnuteqartut piukkunnartunut ilaanersut sapinngisamik piaarnerpaamik nalunaarfigissavai. Aamma qinnuteqartoqarneratigut neqerooruteqartitsisup qinnuteqartoq ilaatinneqanngitsoq sooq qinnuteqaatip itigartinneqarsimaneranut tunngavilersuutigisaminik nalunaarfigissavaa.
Imm. 3.  Neqerooruteqartitsisup qinnuigineqarnermini neqeroorutip itigartinneqarneranut tunngaviusoq neqerooruteqartunut kalluarneqartunut § 14, imm. 3 aamma § 22 naapertorlugit nalunaarutigissavaa, tunngavilersuut § 25, imm. 2 naapertorlugu nalunaarutigineqareersimanngippat.

 

§ 25.  Aningaasaqarnikkut iluanaarnarnerpaamik neqerooruteqarnissaq tunngavigineqarsimappat, aamma imm. 2-4-mi maleruagassat atuutissapput.
Imm. 2.  § 18 naapertorlugu isumaqatiginninniarnerit aallartinneqarnerinut peqatigitillugu, neqerooruteqartitsisup neqerooruteqartut kalluarneqartut isumaqatiginninniarnernut qaaqquneqartussaannginnerannik aalajangiineq tamatumunngalu tunngavilersuutaasoq pillugu nalunaarfigissavai.
Imm. 3.  § 18 naapertorlugu isumaqatiginninniarnerit naammassineranni, neqerooruteqartitsisup neqerooruteqartut, neqerooruteqartup isumaqatiginninniarfissatut piukkussimasani neqeroorummi aalajangiunneqartumi piginnaasat annertuumillu iluaqutissat nalunaarutigissavai.
Imm. 4.  § 18 naapertorlugu isumaqatiginninniartoqarsimanngippat, imaluunniit neqeroorutit suliaqartinniakkat ilisimatereerlugit neqerooruteqartitsinikkut pissarsiarineqarsimappata, neqerooruteqartitsisup qinnuteqartoqarneratigut neqerooruteqartunut, neqerooruteqarnissamut piumasaqaatinik naammassinnissimasunut, neqeroorummi aalajangiunneqartumi piginnaasat annertuumillu iluaqutissat nalunaarutigissavai.


Kapitali 7
Suliariumannittussarsiuussinerit il.il. pillugit maalaarutit

 

§ 26.  Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfimmik, neqerooruteqartitsinerni maalaarutinik suliaqartartussamik suliassaqarfiit arlaannaannulluunniit attuumassuteqanngitsumik Naalakkersuisut pilersitsisinnaapput.
Imm. 2. Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik ataatsimik siulittaasoqassaaq aammalu sulianut ilisimaarinnittunik marlunnik ilaasortaqassalluni, taakkulu ukiuni sisamani atuuttussanngorlutik qinigaaqqissinnaatitaallutillu toqqarneqartassapput.
Imm. 3.  Kalaallit Nunaanni Landsdommerip Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfiup siulittaasussaa, aammalu taassuma sinniisissai ataaseq arlallilluunniit, inatsisilerinermi atorfilittut soraarummeersimasussat toqqassavai. Siulittaasup taassumalu sinniisissaasa toqqarneqarnerani, sapinngisamik eqqartuussisunut fuldmægtigimik toqqaanermi piginnaanerisassat misilittakkatigullu tunngavissat assingi atorneqassapput.
Imm. 4.  Kalaallit Nunaanni sanaartornermik suliaqartut inassuteqarnerisigut, Naalakkersuisut ilaasortassanik sulianik ilisimasalinnik marlunnik kiisalu taakkununnga sinniisissanik arlalinnik, tamarmik sanaartornermut ilisimasaqartuusussanik toqqaasassapput.

 

§ 27.  Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik inatsimmi matumani aalajangersakkanik, taakkulu malillugit maleruagassianik unioqqutitsinerit pillugit apeqqutinik suliaqartassaaq.
Imm. 2.  Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfiup pissutsit imm. 1-imi taaneqartut pillugit maalaarutinut aalajangiineri, sapinngisamik maalaarutip Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfimmut saqqummiunneqarneraniit sapinngisamik kingusinnerpaamik qaammatit pingasut qaangiunnerini pisassapput.
Imm. 3.  Naalakkersuisut allatseqarnikkut Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaarute­qartarfimmut ikiorsiisassapput, kiisalu Inatsisartuni Naalakkersuisunilu il.il. akissarsiat il.il. pillugit Inatsisartut inatsisaat naapertorlugu maalaaruteqar­tarfiup ilaasortaasa akissarsiaqartinneqarnissaannut maleruagassanik aalajangersaasassallutik.
Imm. 4.  Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik sulinini pillugu ukiumoortumik Naalakkersuisunut nalunaarusiortassaaq.

 

§ 28.  Suliassaq allakkatigut ilanngussanik agguaaqatigiinnikkut piareersarneqartassaaq, tamatumalu kingorna siulittaasoq allamik aalajangiinngippat oqaluinnarluni isumaqatiginninniutigineqartassalluni.
Imm. 2.  Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfiup suliami illuatungeriinnit paasissutissat imaluunniit pissutsit Maalaaruteqartarfiup oqarsinnaatitaaffigisaanut ilaasut pillugit aalajangiinerit sulinermini pisariaqartutut isumaqarfigisani tamaasa piumasarisinnaavai.
Imm. 3.  Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfiup oqaaseqaateqartinneqareerneratigut maalaaruteqartarfiup suleriaasissaa aammalu maalaaruteqartarfiup sulineranut maleruagassat sukumiisut Naalakkersuisunit aalajangersarneqassapput, taakkununngalu maalaarutinik tunniussinermi sullissinerit akillu, suliap akiata 1 procentianik annertussuseqartut, annerpaamilli 100.000 koruuniusussat, aamma aalajangiinernik tamanut saqqummiussisarnerit ilaapput. Maalaaruteqartoq maalaarumminut taperserneqarpat, imaluunniit suliaq Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfimmi suliarineqarnissaminut naleqqutinngitsutut nalilerneqarluni itigartinneqarpat akiliut utertinneqartassanersoq pillugu Naalakkersuisut maleruagassanik erseqqinnerusunik aalajangersaasinnaapput.
Imm. 4.  Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfiup suliat suliarineqarnerminni 100.000 koruunit inorlugit akeqartut suliarisinnaanngilai.

 

§ 29.  Uku maalaaruteqartarfimmut maalaarumminnik tunniussisinnaapput:
1)  kikkulluunniit inatsisit tunngavigalugit tamatumunnga soqutiginnittut,
2)  Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliaq, kiisalu
3)  kattuffiit pisortanilu oqartussaasut, Naalakkersuisut maalaaruteqarnissamut akuerisaat.
Imm. 2.  Maalaaruteqartarfiup inuk alla imaluunniit pisortani oqartussaasoq, suliamut annertuumik pingaaruteqartoq, suliakkiisumut maalaarutigineqartumut iluaqutaasinnaasoq suliamut suleqataanissaanut akuerisinnaavaa.
Imm. 3.  Kingusinnerpaamik maalaarutip maalaaruteqartarfimmut tunniunneqarneranut peqatigitillugu, maalaaruteqartoq suliakkiisumut unioqqutitsinermut patsisigineqartoq, aammalu maalaarutip maalaaruteqartarfimmut tunniunneqarsimanera pillugu allakkatigut ilisimatissavaa.
Imm. 4.  Neqerooruteqartitsinerup inernerata neqerooruteqartumut nalunaarutigineqarneraniit, maalaarummik Maalaaruteqartarfimmut tunniussinissamut piffissarititaasoq sapaatit akunnerinik sisamanik sivisussuseqarpoq.

 

§ 30.  Maalaarut aatsaat, maalaaruteqartarfiup imaluunniit maalaaruteqartarfik sinnerlugu siulittaasup maalaaruteqartup piumasaqarneratigut tamatumunnga aalajangiippat atuuttussaatinneqarsinnaavoq.
Imm. 2.  Maalaaruteqartoq maalaarummi maalaaruteqartarfimmut suliakkiissutigisamini tamakkiisumik ilaannaasumilluunniit taperserneqarsimatillugu, pissutaasut tunngavigalugit maalaaruteqartarfiup suliakkiisoq maalaaruteqartup maleruagassanik inatsimmi matumani taaneqartunik, aammalu maleruagassanik taanna tunngavigalugu suliarineqarsimasunik unioqqutitsinerup kingunerisaanik annaasaanut taarsiisussanngortissinnaavaa.

 

§ 31.  Maalaaruteqartoq maalaarummi maalaaruteqartarfimmut tunniussamini tamakkiisumik ilaannaasumilluunniit taperserneqarpat, maalaaruteqartarfiup neqerooruteqartitsisoq maalaaruteqartup maalaarummi suliamut atatillugu aningaasartuutigisimasaanut akileeqqullugu piumaffigisinnaavaa.

 

§ 32.  Maalaaruteqartarfiup aalajangiineri allaffissornermi oqartussaasumut allamut ingerlateqqinneqarsinnaanngillat.
Imm. 2.  Maalaaruteqartarfiup aalajangiinerinut atatillugu aalajangiinerup pineqartumut nalunaarutigineqarnerata kingorna, kingusinnerpaamik sapaatit akunnerisa arfineq pingasut qaangiunnerini eqqartuussivinnut suliakkiissutigineqarsinnaapput. Piffissarititaasup iluani suliakkiisoqanngippat, maalaaruteqartarfiup aalajangiineri inaarutaasumik aalajangiinerussapput.

 

§ 33.  Piaaraluni imaluunniit mianersuaalliorujussuarluni paasissutissanik eqqunngitsunik paatsoortitsisinnaasunilluunniit Neqerooruteqartitsinermi Maalaaruteqartarfimmut tunniussisoq, imaluunniit paasissutissanik suliamut pineqartumut pingaarutilinnik nipangiussisoq, imaluunniit Neqerooruteqartitsinermi Maalaaruteqartarfiup inerteqqutaanik peqqussutaanilluunniit naammassinninngitsoq akiliisussanngortinneqarsinnaavoq.
Imm. 2.  Unioqqutitsisoq suliffeqarfiuppat tamakkiisumik ilaannaasumilluunniit naalagaaffimmit, Namminersorlutik Oqartussanit, kommunimit imaluunniit kommunit suleqatigiiffiannit, aktiaatileqatigiiffimmit, anpartsselskabimit, andelsselskabimit assigisaannilluunniit pigineqartoq, suliffeqarfik il.il. tassunga akisussaatinneqarsinnaavoq. Taamatuttaaq unioqqutitsineq Namminersorlutik Oqartussanit, kommunimit imaluunniit kommunit suleqatigiiffiannit piliarineqarpat tamanna atuutissaaq.

 

§ 34.  § 28, imm. 2 naapertorlugupaasissutissanik Neqerooruteqartitsinermi Maalaaruteqartarfimmut tunniussinngitsoortoqarpat, maalaaruteqartarfik pineqartut ullormoortumik akiliisussanngortitsinerisigut pinngitsaaliissummik akiliisissinnaavai, taakkulu sioqqutsisumik eqqartuussinertaqanngitsumik pinngitsaaliissummik naammassitinneqarsinnaapput.


Kapitali 8
Aalajangersakkat allat aamma atuutilerfia


Ilinniartut

 

§ 35.  Sanaartukkat § 1, imm. 2-mi pineqartut suliarineqarnerinut atatillugu ilinniartut qanoq amerlatigisut atorfinitsinneqartarnissaannik Naalakkersuisut maleruagassiorsinnaapput.


Atortuulersinneqarfia il.il.

 

§ 36.  Inatsit 1. januar 2010-mi atuutilerpoq, piffissamillu tassanngaanniit suliassanut neqerooruteqartitsivigineqartunut atuutilerluni.
Imm. 2.  Tamatuma peqatigisaanik suliariumannittussarsiuussisarnermut il.il. Inatsisartut inatsisaat nr. 3, 6. april 1992-imeersoq atorunnaarsinneqarpoq.
Imm. 3.  Illuliassanut sanaartugassanullu neqeroortitsisarneq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 15, 5. juli 2007-imeersoq atorunnaarsinneqarpoq.

 

§ 37.  Pituffimmi sakkutooqarfik inatsimmi matumani aalajangersakkanut ilaatinneqanngilaq.
Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 2. december 2009
Kuupik Kleist                                          

/

Jens B. Frederiksen

Atassuteqarnerit
Uani ataatsimoortunngorlugu allanneqarpoq

Uunga inatsit tunngaviusussaq

Uani allanngortinneqarpoq

Allakkiat