Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 10
7. december 2009
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om konkurrence (Mulighed for at indbringe Konkurrencenævnets afgørelser for Retten i Grønland)

§ 1

I landstingslov nr. 16 af 19. november 2007 om konkurrence foretages følgende ændringer:

 
1. 
I § 17, stk. 3, ændres ”Landstinget” til: ”Inatsisartut”.

2.  § 26, stk. 2, affattes således:
Stk. 2.  Konkurrencenævnets afgørelser efter landstingsloven kan indbringes for Retten i Grønland som 1. instans.”

3.  § 26, stk. 3, ophæves.

4.  I § 26, stk. 4, som bliver stk. 3udgår: ”eller Grønlands Landsret”.

5.  To steder i § 27 ændres ”Grønlands Landsret” til: ”Retten i Grønland”.

6. To steder i § 29, stk. 3, og to steder i stk. 5, ændres ”Grønlands Hjemmestyre” til: ”Grønlands Selvstyre”.

7.  Overalt i landstingsloven ændres ”Landsstyret” til: ”Naalakkersuisut” og ”Landsstyrets” til: ”Naalakkersuisuts”.


§ 2

 Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2010.
Grønlands Selvstyre, den 7. december 2009
Kuupik Kleist

/

Ove Karl Berthelsen

Dokumenter