Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 5
30. november 2009
Ophævet

Inatsisartutlov om ophævelse af børneopsparingsordningen

§ 1.  Den berettigedes krav på børneopsparingspuljen, herunder eventuelle tillæg, konverteres til en almindelig bankkonto tilhørende den berettigede pr. 31. december 2009. Beløbet anses for hævet fra børneopsparingspuljen ved konverteringen.
Stk. 2.  Såfremt den berettigede har en bankkonto overføres beløbet til den allerede etablerede konto.
Stk. 3.   Der ydes tillæg, jf. § 2 til den berettigedes krav på børneopsparingspuljen forud for konverteringen.
Stk. 4.  Børneopsparingspuljen nedlægges den 1. januar 2012 og restindestående i børneopsparingspuljen tilfalder Landskassen.

§ 2. 50 procent af et eventueltoverskud anvendes til tillæg (forrentning) af de berettigedes krav på børneopsparing.

§ 3.  Naalakkersuisut bemyndiges til, at indgå aftale med administrator om afvikling og udbetaling af børneopsparingspuljen, herunder om iværksættelse af tiltag, såfremt et barns opholdssted ikke umiddelbart kan identificeres.


Ikrafttræden

§ 4.  Inatsisartutloven træder i kraft den 31. december 2009.
Stk. 2. Samtidig hermed ophæves Landstingslov nr. 13 af 2. november 2006 og bekendtgørelse nr. 23 af 1. december 2006.
Grønlands Selvstyre, den 30. november 2009
Kuupik Kleist

/

Palle Christiansen

Dokumenter