Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 2
16. november 2009
Ophævet

Inatsisartutlov om ændring af Landstingslov om Grønlands Hjemmestyres budget (Finanslov, landsskat, kommuneskat, kommunale budgetter og daginstitutionstakster for 2010)

§ 1

 

I Landstingslov nr. 8 af 29. oktober 1999 om Grønlands Hjemmestyres budget som ændret ved Landstingslov nr. 1 af 23. maj 2000 foretages følgende ændringer:

1. I § 10 indsættes som nyt stk. 2-6:
"Stk. 2. Finansloven for 2010 skal vedtages senest den 28. november 2009.
Stk. 3. Udskrivningsprocenten for landsskatten for 2010 skal fastsættes senest den 28. november 2009.
Stk. 4. De kommunale budgetter for 2010 skal vedtages senest den 15. december 2009.
Stk. 5. Udskrivningsprocenten for kommuneskatten for 2010 skal fastsættes senest den 15. december 2009.
Stk. 6. Takster for 2010 for børns ophold i kommunale daginstitutioner og kommunalt formidlet dagpleje fastsættes senest den 15. december 2009."

 

§ 2

Denne Inatsisartutlov træder i kraft straks efter vedtagelse i Inatsisartut. Loven har gyldighed til den 1. januar 2010.
Grønlands Selvstyre, den 16. november 2009
Jens B. Frederiksen

/

Palle Christiansen