Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 16
17. november 2009
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om skatteudligning og fælleskommunal skat i 2010

I medfør af § 41 og § 42, stk. 2, i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter samt efter forudgående forhandling med KANUKOKA fastsættes:

 

§ 1. Til udligning af forskelle i kommunernes skatteprovenu og fordeling af fælleskommunal skat per indbygger ydes der nedennævnte kommuner i 2010 følgende tilskud:

Kommune Kujalleq kr.   79.117.000
Kommuneqarfik Sermersooq kr.   22.442.000
Qeqqata Kommunia kr.   88.619.000
Qaasuitsup Kommunia kr. 262.556.000

 

Stk. 2. Tilskuddene udbetales af landskassen med 1/12 i hver af årets måneder ved tillæg til de respektive måneders bloktilskud.

§ 2. I 2010 fordeles som fælleskommunal skat kr. 352.000.000 samt regulering, jf. stk. 3, for perioden 1987 til 2005, begge år inklusiv kr. -1.172.000, for 2006 kr. -386.000, for 2007 kr. 47.853.000 og for 2008 kr. 54.439.000, i alt kr. 452.734.000.
Stk. 2. Den fælleskommunale skat afregnes til landskassen på samme måde som landsskatten.
Stk. 3. Såfremt det faktiske provenu af den fælleskommunale skat afviger fra det i stk. 1 fastsatte beløb, indgår afvigelsen i fordelingen af efterfølgende års fordeling af fælleskommunal skat.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2010.
Grønlands Selvstyre, den 17. november 2009
Palle Christiansen

/

Jan H. Lynge-Pedersen