Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 15
19. oktober 2009
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om fastsættelse af sommertid

I medfør af § 1 i landstingslov nr. 14 af 19. oktober 1989 om anvendelse af sommertid fastsættes:

 

§ 1. Der anvendes en særlig tidsregning, sommertid, i perioden fra sidste weekend i marts til sidste weekend i oktober. Sommertidens begyndelse og ophør fastsættes for grønlandsk normaltid og for Ittoqqortoormiit. Grønland fastsætter ikke regler om sommertid for forsvarsområdet ved Pituffik samt i Danmarkshavn.
Stk. 2. I sommertidsperioden er uret stillet én time frem i forhold til tiden resten af året.
Stk. 3. Sommertidens begyndelse og ophør fastsættes i forhold til verdenstid, kaldet Universal Time Coordinated (UTC), som er den internationale standard ud fra hvilken, der inddeles i 24 tidszoner jorden rundt. Hver tidszone repræsenterer 1 time.
Stk. 4. Tidsforskellen mellem grønlandsk normaltid og UTC er i sommertidsperioden minus 2 timer.Tidsforskellen mellem grønlandsk normaltid og UTC er resten af året minus 3 timer.
Der er ingen tidsforskel mellem Ittoqqortoormiit og UTC i sommertidsperioden. Tidsforskellen mellem Ittoqqortoormiit og UTC er resten af året minus 1 time.

§ 2. Sommertiden begynder den sidste søndag i marts kl. 01.00 UTC. På dette tidspunkt er det efter grønlandsk normaltid lørdag og klokken er 22.00, hvorfor uret stilles til kl. 23.00.

§ 3. I Ittoqqortoormiit begynder sommertiden den sidste søndag i marts kl. 01.00 UTC. På dette tidspunkt er klokken 00.00 i Ittoqqortoormiit, hvorfor uret stilles til kl. 01.00.

§ 4. Sommertiden ophører den sidste søndag i oktober kl. 01.00 UTC. På dette tidspunkt er det efter grønlandsk normaltid lørdag og klokken er 23.00, hvorfor uret stilles til kl. 22.00.

§ 5 . I Ittoqqortoormiit ophører sommertiden den sidste søndag i oktober kl. 01.00 UTC. På dette tidspunkt er klokken 01.00 i Ittoqqortoormiit, hvorfor uret stilles til kl. 00.00.

§ 6. Selvstyret opdaterer løbende information på Selvstyrets hjemmeside om sommertidens begyndelse og ophør 5 år frem i tiden.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. oktober 2009.
Stk. 2. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 5. oktober 2006 om fastsættelse af sommertid.
Grønlands Selvstyre, den 19. oktober 2009
Kuupik Kleist

/

Peter Schultz