Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 1
9. januar 2009
Ophævet

Hjemmestyrets bekendtgørelse om inddeling i præstegæld

I medfør af § 3 i landstingsforordning nr. 15 af 28. oktober 1993 om kirken fastsættes:

 

§ 1. Hver by med tilhørende bygder udgør et præstegæld, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Præstegældet i Paamiut omfatter byerne Ivittuut og Paamiut.

§ 2. I områderne udenfor den kommunale inddeling forestås de kirkelige opgaver, herunder opgaverne vedrørende kirkebøgernes førelse, afgivelse af indberetninger mv. af domprovsten.
Stk. 2. Domprovsten kan udpege en eller flere af præsterne i Midtgrønlands Provsti til at varetage alle eller nogle af de i stk. 1 nævnte opgaver.

§ 3. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 2009.
Stk. 2. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 21. marts 2005 om inddeling i præstegæld.
Grønlands Hjemmestyre, den 9. januar 2009
Tommy Marø

/

Lise Lennert Olsen