Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 13
5. decembari 2008
Atuuttut

Efterskolit pillugit Inatsisartut inatsisaat

Kapitali 1
Nassuiaat siunertarlu

 

§ 1. Efterskole tassaavoq suliffeqarfik imminut pigisoq, atuartitsinermik ataatsimoornissamillu neqerooruteqartoq, ilinniartut inuttut tamakkiisumik inerikkiartornissaat, kiisalu nalinginnaasumik perorsarneqarlutillu ilinniarnissaat siunertaralugu qaammarsaanermik demokratiilu tunngavigalugu peroriartornissamik pingaarnertut anguniagaqartoq.
Imm. 2. Atuartitsineq neqeroorutaasoq tamatigoortuussaaq. Efterskolit ingerlatsinerat namminneq pingaartillugu tunngavissamittut toqqagaat aallaavigalugu aaqqissuunneqassaaq. Atuartitsissutit ataasiakkaat imaluunniit atuartitsissutit qanitariissut pingaartinneqarnerullutik inissisimasinnaapput, kisiannili nalinginnaasumik perorsaaneq ilinniartitaanerlu taarsernagit.
Imm. 3. Efterskole Inatsisartut inatsisaannut matumunnga ilaasutut isigineqassaguni Naalakkersuisunit akuerisaasariaqarpoq, tak. § 7, imm. 1.
Imm. 4. Efterskolit, ilinniartunik atuarfik pillugu peqqussut naapertorlugu atuartitaasussaatitaasunik ilinniartortaassagunik, ilinniartunut taakkununnga atuartitsineq nalinginnaasumik meeqqat atuarfianni piumasaqaataasunut nallersuussinnaasoq neqeroorutigissavaat.
Imm. 5. Ilinniartut atuartitaasussaatitaasut atuartitsinermik, meeqqat atuarfianni inaarutaasumik naliliinernut misilitsinnernullu qaqugukkulluunniit atuuttunut piareersaataasinnaasumik, neqeroorfigineqassapput. Ilinniartut taakku efterskolernertik inaarutaasumik naliliinermik misilitsinnermillu naggasissavaat.
Imm. 6. Ilinniartut ukiumikkut atuartitaasussaatitaajunnaareersut atuartitsinermik, meeqqat atuarfianni inaarutaasumik naliliinernut misilitsinnernullu qaqugukkulluunniit atuuttunut piareersaataasinnaasumik, neqeroorfigineqarsinnaapput. Ilinniartut taakku efterskolernertik inaarutaasumik naliliinermik misilitsinnermillu naggasersinnaavaat.
Imm. 7. Naalakkersuisut efterskolip pisortaa pisinnaatissavaat, meeqqat atuarfianni inaarutaasumik naliliinerit misilitsitsinerillu pillugit malittarisassat qaqugukkulluunniit atuuttut naapertorlugit, inaarutaasumik naliliinernik misilitsinnernillu ingerlatsisinnaatillugu.
Imm. 8. Naalakkersuisut efterskolip inaarutaasumik naliliinernik misilitsinnernillu qaqugukkulluunniit atuuttunik ingerlatsisinnaanera atorunnaarsissinnaavaat, efterskolip malittarisassat taakku pillugit qaqugukkulluunniit atuuttut maleruanngippagit.

 

Kapitali 2
Ilinniartussanik akuersineq

 

§ 2. Efterskolit ilinniartut efterskolertussatut akuerisassavaat.
Imm. 2. Efterskolit oqaaseqaateqartereernerisigut qinnuteqarnermi aamma ilinniartussanik akuersinermi periusissat Naalakkersuisut aalajangersarsinnaavaat.

 

§ 3. Efterskolini ilinniartut ukiuni 8-ni atuarnertik naammassisimassavaat imaluunniit 14-inik ukioqalereersimallutik 18-inillu ukioqalereersimassanatik. Ilinniartut 18-inik ukioqalereersimasut immikkut pisoqartillugu peqataatinneqarsinnaapput, malittarisassat Naalakkersuisunit aalajangersarneqartut naapertorlugit.


Pisortaqarneq

 

§ 4. Efterskolit suliffeqarfittut imminnut pigisutut ingerlanneqassapput, qullersaallutillu aqutsisut tassaassallutik siulersuisut.

 

§ 5. Siulersuisut efterskolip ingerlatsinera piffissarlu ungasinnerusoq eqqarsaatigalugu ineriartornissaa pillugu tunaartarisassanik aalajangersaassapput. Siulersuisut sammisassanut pilersaarutit aalajangersassavaat, taakkualu siunertamut, tak. § 1, naapertuuttuunissaat akisussaaffigalugu.
Imm. 2. Siulersuisut efterskolip pisortaa atorfinitsillugulu soraarsittarpaat.
Imm. 3. Siulersuisut efterskolip ileqqoreqqusaa suliarissavaat, siulersuisullu ingerlatsinerminni suleriaassissaat aalajangissallugu.

 

§ 6. Pisortaq perorsaanermut tunngasunut akisussaavoq efterskolillu ulluinnarni aqutarinera isumagalugu. Pisortap qularnaassavaa, efterskolip ingerlatsinermi malittarisassat tamanna pillugu atuuttut tunaartarisassallu siulersuisunit aalajangersakkat naapertorlugit aqunneqarnissaa.
Imm. 2. Pisortap efterskolimi suleqataasut atorfinitsillugillu soraarsittarpai.

 

Kapitali 3
Efterskolinik akuersineq

 

§ 7. Naalakkersuisut efterskole akuerisinnaavaat
1) efterskolip ileqqoreqqusaa Naalakkersuisunit akuerineqarsimappat aamma
2) efterskole naapertuuttunik inissaqarlunilu naapertuuttunik atortoqarpat.
Imm. 2. Efterskolip ileqqoreqqusaa makku pillugit paasissutissanik imaqassaaq:
1) Suliffeqarfiup imminut pigisup taaguutaa.
2) Kommune, suliffeqarfiup imminut pigisup najugaqarfigisaa.
3) Suliffeqarfiup imminut pigisup siunertaa.
4) Suliffeqarfiup imminut pigisup pigisaasa pilersinneqarnerminilu imminerisaminik aningaasaataasa annertussusaat.
5) Pilersitsisuusup allalluunniit immikkut pisinnaatitaaffii iluaqutissarisaaluunniit.
6) Siulersuisunut ilaasortat katitigaanerat amerlassusaallu, qanoq toqqarneqartarnerat piffissallu atuuffiisa sivisussusaa.
7) Naatsorsuuserinermut malittarisassat.
8) Sinneqartoorutit atornissaat.
Imm. 3. Efterskolit siulersuisuisa ukiumi efterskolip aallartiffissaatut pilersaarutaasumi kingusinnerpaamik 1. marts ileqqoreqqusat akuerisaasut Naalakkersuisunut nassiutereersimassavaat.

 

§ 8. Naalakkersuisut akuersissut atorunnaarsissinnaavaat, efterskolip § 7, imm. 1-imi piumasaqaatit eqquutissinnaajunnaarpagit. Aammattaaq naalakkersuisut akuersissut atorunnaarsissinnaavaat, efterskolip atuartitsinera pissutsillu allat, § 1-imi aalajangersakkanut ersarissumik akerliusutut isumaqarfigineqarpata.
Imm. 2. Imm. 1-imi oqaaseqatigiit aappaat naapertorlugu akuersissummik atorunnaarsitsineq taamaallaat pisinnaavoq, iliuutsit annertunnginnerusut misilinneqareersimappata.

 

Kapitali 4
Efterskolinut tapiissutit

 

§ 9. Efterskolit Inatsisartut inatsisaat manna naapertorlugu tapiiffigineqarsinnaassagunik Naalakkersuisunit akuerisaassapput, tapiissuteqartarnermullu piumasaqaatit piviusunngortissimassallugit, tak. §§ 10 - 11.

 

§ 10. Inatsisartut Aningaasanut Inatsisaanni aalajangersarneqartut iluanni Naalakkersuisut, efterskolinut akuerisaasunut tapiissuteqartarput (tunngaviusumik tapiissutit, taxameteri malillugu tapiissutit, ilinniartut akiliutaasa annikillisinnissaannut isertitat aallaavigalugit tapiissutit) piumasaqaatit makkua aallaavigalugit:
1) Efterskolit pisortaat ilinniartitsisuilu akissaateqartinneqassapput Naalakkersuisut isumaqatigiissuteqarfigisinnaasaasa iluanni atorfiit assingusut pillugit aalajangersakkat naapertorlugit. Atorfininnermi atugassarititaasut allat allakkatigut isumaqatigiissutigineqassapput.
2) Efterskolip Naalakkersuisunut uppernarsassavaa atuarfiup pisortaata ilinniartitsisuisalu naammaginartumik soraarnerussutisiassaqarnissaasa qularnaarneqarnera.
3) Siulersuisut ukiumoortumik nalunaarusiaq, naatsorsuutinik kukkunersiukkanik aamma aningaasartuutissat isertitassallu missingersersuusiornerannik ilaqartoq Naalakkersuisunut nassiutissavaat.
4) Efterskolip ingerlassassanik pilersaarutai Naalakkersuisunit akuerisaassapput.

 

§ 11. Inatsisartut Aningaasanut Inatsisaanni aalajangersarneqartut iluanni Naalakkersuisut efterskolinut tapiissuteqartarput,
1) tapiiffigineqarsinnaasumik sapaatip-akunnerini 40-ni atuartitsinermik ingerlatsisoqarpat,
2) atuartitsineq efterskolernertut aaqqissuunneqarpat,
3) efterskolernerit tamarmik minnerpaamik sapaatip-akunnerinik 40-nik sivisussuseqarpata, aamma
4) tapiiffigineqarsinnaasumik atuartitsinermik ingerlatsinerup iluani ukioq naallugu ilinniartut minnerpaamik 24-uppata.

 

§ 12. Naalakkersuisut efterskolinut ataasiakkaanut ukiumoortumik tunngaviusumik tapiissuteqartarput, ukiut tamaasa Inatsisartut Aningaasanut Inatsisaanni aalajangersarneqartunik.

 

§ 13. Naalakkersuisut taxameteri malillugu tapiissuteqartarput, efterskolip ukiumut ilinniartuisa amerlassusaat kisitsimmik, ukiumoortumik Inatsisartut Aningaasanut Inatsisaanni aalaajangerneqartumik, amerlisarnerat aallaavigalugu.
Imm. 2. Efterskolip ukiumoortumik ilinniartuisa amerlassusaat tassaavoq, ukiumi ataatsimi sapaatip-akunnerini pikkorissarfiusuni ataasiakkaani, ilinniartut amerlassusaasa katinnerat 40-mik agguarlugu. Sapaatip-akunnera pikkorissarfiusoq tassaavoq ullut-unnuallu pikkorissarfiit 7-it.
Imm. 3. Efterskolinut pilersinneqarlaanut, sulilu ukioq aningaasanut inatsisiliorfiusoq sioqqullugu taxameteri malillugu tapiiffigineqanngitsunut, ilinniartut akuerisatut aalajangikkat amerlassusaat aallaavigineqassaaq.
Imm. 4. Naalakkersuisut efterskolinut taxameteri malillugu tapiissutit naatsorsornissaat, tunniunnissaat aqutarinissaallu pillugit malittarisassanik aalajangersaasinnaapput, taakkununnga ilanngullugit ukiumoortumik ilinniartut ikinnerutillugit sapaatip-akunnerisalu atuartitsiviusut ingerlanneqartut ikinneruneranni taxameteri malillugu tapiissutit ikilisinnissaat pillugit aalajangersakkat.

 

§ 14. Ilinniartut efterskolinut akiliutissaasa annikillisinnissaannut, isertitat aallaavigalugit aalajangerneqartunik, Naalakkersuisut tapiissuteqartarput. Tapiissutit inummut ataatsimut tapiissutitut, Naalakkersuisunut ilinniartup akiliutaata appartinneqarnissaanik qinnuteqartoqareerneratigut, tunniunneqartarput. Ilinniartunut tapip annertussusissaa ukiumoortumik Inatsisartut Aningaasanut Inatsisaanni aalajangerneqartassaaq.
Imm. 2. Ilinniartup akiliutaanik annikillisaanissamut tapiissutit efterskolimut tunniunneqassapput.
Imm. 3. Naalakkersuisut aalajangersinnaavaat ilinniartunut tapiissutit allaffissornikkut aqutarinerat kommunalbestyrelsimit isumagineqassasoq.
Imm. 4. Naalakkersuisut aalajangersinnaavaat, ilinniartunut tapit Namminersornerullutik Oqartussat ataanni suliffeqarfimmit immineertumit allaffissornikkut isumagineqassasut, ilinniartunullu tapit allaffissornikkut ingerlannissaannut pisussaaffiliisinnaallutik.
Imm. 5. Ukiumoortumik Inatsisartut Aningaasanut Inatsisaanni skalatut aalajangerneqassaaq, isertitatigut tunngaviusut isertitallu aallaavigalugit ilinniartumut tapip aningaasartaasa akornanni naleqqiussissutissaq. Angajoqqaat isertitamikkut tunngaviisa appartinnissaat aalajangersarneqassaaq, ilinniartup efterskolernerup aallartinnerani qatanngutaasa 18-it inorlugit ukiullit amerlassusaat aallaavigalugu.
Imm. 6. Isertitatigut tunngaviusoq tassaavoq, ullorsiutit malillugit ukiumi piffissap tapiiffiusup aallartiffiata siornatigut ukiut aappaanni, nammineerluni isertitarisat annertussusaat.
Imm. 7. Naalakkersuisut isertitatigut tunngaviusoq imm. 5-imi taaneqartoq sanioqqussinnaavaat, angajoqqaat uppernarsarsinnaappassuk malunnaatilinnik isertitatigut allanngortoqarsimanera.

 

§ 15. Naalakkersuisut efterskolernerup aallartinnerani ilinniartup angerlarsimaffianiit efterskolimut angalaneranut aamma kipitinnerani naammassineranilu efterskolimiit angerlarsimaffianut angalanermi aningaasartuutit akilissavaat.
Imm. 2. Qanigisat perulunneranni imaluunniit toquneranni angerlarsimaffimmut utimullu ilinniartup angalaneranut aningaasartuutit Naalakkersuisut akilissavaat.
Imm. 3. Tapiissutit imm. 1 aamma 2 naapertorlugit tunniunneqartut efterskolimut aningaasartuuteqartuusumut tunniunneqassapput.

 

§ 16. Efterskolit pisortaasa ilinniartitsisuisalu ilinniartuarnissaat siunertaralugu pikkorissaanernut Naalakkersuisut tapiissuteqarsinnaapput.
Imm. 2. Pisortat ilinniartitsisullu ilinniaqqinnerminni piffissap ilaa tamakkiisumilluunniit sulinngiffeqartut akissarsiaqartinnerinut Naalakkersuisut tapiissuteqarsinnaapput.
Imm. 3. Tapiissutit imm. 1 aamma 2 naapertorlugit tunniunneqartut efterskolimut aningaasartuuteqartuusumut tunniunneqassapput.

 

§ 17. Immikkut atuartitsinermut aamma allatigut immikkut perorsaanikkut ikiorsiinissamut tapiisarnissaq pillugu Naalakkersuisut malittarisassaliorsinnaapput.

 

§ 18. Efterskolit siunertamik iluanni Naalakkersuisunit tapiissutit isertitallu allat ataatsimut isigalugit atornissaat namminneq aalajangersinnaavaat. Taamaattoq piumasaqaataavoq atuartitsinerup tapiiffigineqartup, malittarisassat atuuttut naapertorlugit atuartullu tapiiffigineqartut amerlaqataannut ingerlanneqarnissaa.
Imm. 2. Efterskolit aningaasaliissutit atorneqanngitsut ukiup naatsorsuiffiusup tullianut nuussinnaavaat.

 

§ 19. Naalakkersuisut tapiissutinik utertitsinissaq unitsitsinissarlu pillugit malittarisassanik aalajangersaasinnaapput.

 

Kapitali 5
Kalaallit Nunaata avataani efterskolernermut tapiissutit

 

§ 20. Naalakkersuisut Danmarkimi efterskolernermut atatillugu aningaasartuutinut tapiissuteqarsinnaapput, tassunga ilanngullugit ilinniartut akiliutaasa annikillisinnissaannut tapit, kiisalu ilinniartut angalanerinut aningaasartuutit akilissallugit, tak. § 15, imm. 1 aamma 2. Tapiissutit tamarmiusut annertussusaat ukiut tamaasa Aningaasanut Inatsimmi aalajangerneqartarput.
Imm. 2. Naalakkersuisut Danmarkimi efterskolernernut tapiissutit tunniunneqarnissaat pillugu malittarisassanik aalajangersaassapput, tassunga ilanngullugit tapiisarnissamut piumasaqaatit, tapiissutit annertussusaat, qinnuteqarnermi periusissat aamma maalaarnissamut aqqutissat.

 

Kapitali 6
Aalajangersakkat assigiinngitsut

 

Nakkutilliineq

 

§ 21. Naalakkersuisut efterskolit nakkutigissavaat, siunertamullu tassunga pisariaqartunik paasissutissanik piniarsinnaallutik.


Misileraalluni ingerlatsineq

 

§ 22. Naalakkersuisut Inatsisartut inatsisaanni aalajangersakkat sanioqqussinnaavaat, taamaaliornissaq Inatsisartut inatsisaata iluani misileraalluni ingerlatsinissap siuarsarnissaanut pisariaqartinneqarpat.

 

Atuuttuulernermik atorunnaarsitsinermillu aalajangersakkat

 

§ 23. Inatsisartut inatsisaat atuutilissaaq 1. januar 2009.
Imm. 2. Ilutigisaanik atorunnaarsinneqarput Meeqqat atuarfiat pillugu Inatsisartut peqqussutaanni nr. 1, 6. juni 1997-imeersumi § 10, imm. 5 aamma § 11.
Imm. 3. Inatsisartut peqqussutaat, imm. 2-mi eqqaaneqartoq, Meeqqat atuarfiat pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 1, 6. juni 1997-imeersoq, naapertorlugu malittarisassat aalajangersarneqarsimasut imaluunniit attanneqartut atorunnaarsinneqarnissamik imaluunniit Inatsisartut inatsisaat manna allaluunniit naapertorlugu aalajangersakkanik taarserneqarnissamik tungaannut atuutissapput.
Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq 5. december 2008.

Hans Enoksen

/

Tommy Marø