Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 8
5. december 2008
Gældende

Landstingslov om ændring af landstingslov om havne- og krydstogtspassagerafgift (Forhøjet afgift)

§ 1

I landstingslov nr. 20 af 30. oktober 1992 om havne- og krydstogtspassagerafgift, som senest ændret ved landstingslov nr. 3 af 27. marts 2006 og § 5 i landstingslov nr. 14 af 2. november 2006, foretages følgende ændringer:


1. I § 1, stk. 2, og to steder i stk. 3, ændres "450 kr." til: "525 kr.".

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft den 1. januar 2009.
Grønlands Hjemmestyre, den 5. december 2008
Hans Enoksen

/

Per Berthelsen