Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 7
5. december 2008
Gældende

Landstingslov om ændring af landstingslov om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige (Overdragelse af kommunale fordringer til inddrivelse)

§ 1

I landstingslov nr. 3 af 2. maj 1996 om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige, som senest ændret ved landstingslov nr. 13 af 15. november 2007, foretages følgende ændringer:

1. § 11 a, stk. 3, 2. pkt., affattes således:
"Kommunale fordringshavere overdrager dog fordringer til skatteforvaltningen til inddrivelse, når betalingsfristen er overskredet."

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft den 1. december 2008.
Grønlands Hjemmestyre, den 5. december 2008
Hans Enoksen

/

Per Berthelsen