Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 3
16. maj 2008
Gældende

Landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om tilslutningspligt til elektrokedler for at aftage el til opvarmningsformål indenfor vandkraftanlægget i Buksefjordens forsyningsområde
(Nukissiorfiit får mulighed for, at pålægge private og offentlige tilslutningspligt til elektrokedler)

§ 1

I landstingsforordningen nr. 2 af 31. oktober 1991 om tilslutningspligt til elektrokedler for at aftage el til opvarmningsformål indenfor vandkraftanlægget i Buksefjordens forsyningsområde foretages følgende ændringer:

1. Forordningens titel affattes således:
"Landstingsforordning om tilslutningspligt til elektrokedler for at aftage el til opvarmningsformål indenfor vandkraftanlæggenes forsyningsområder".

2. Overalt i landstingsforordningens danske tekst ændres "Grønlands Energiforsyning" til: "Nukissiorfiit" og "Grønlands Energiforsynings" til: "Nukissiorfiits".

3. § 1, stk. 1, affattes således:
"I de områder, der forsynes med el fra vandkraftanlæg, kan Nukissiorfiit, pålægge offentlige og private kunder, som ejer opvarmningsanlæg at lade installere elektrokedler for at aftage el til opvarmningsformål.".

§ 2

Landstingsforordningen træder i kraft den 1. juli 2008.

 

Grønlands Hjemmestyre, den 16. maj 2008

 

Hans Enoksen

/

Kim Kielsen