Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 18
27. juni 2008
Ophævet

Hjemmestyrets bekendtgørelse om tilbagebetaling af støtte, der er ydet til nærmere bestemte offentligt ejede virksomheder

I medfør af § 12, stk. 4, 2. pkt., i landstingslov nr. 16 af 19. november 2007 om konkurrence fastsættes:

 

§ 1. Konkurrencenævnet kan påbyde, at offentlig støtte, der er ydet til bestemte helt eller delvist offentligt ejede virksomheder, som drives i selskabslignende form, skal tilbagebetales.

§ 2. Virksomheder, der drives i selskabslignende form, jf. § 12, stk. 4, 2. pkt. i landstingslov om konkurrence, omfatter:
1) Virksomheder, der er oprettet ved offentlig regulering, jf. § 2, stk. 2, i landstingslov om konkurrence, og som helt eller delvis er offentligt ejede.
2) Kommunale fællesskaber, jf. § 2 landstingslov om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v.
3) Andre virksomheder, der er helt eller delvist offentligt ejede.
Stk. 2. Tilbagebetaling efter § 1 kan kun påbydes, når de i stk. 1 nævnte virksomheder er karakteriseret ved en organisationsform, der ledelsesmæssigt og regnskabsmæssigt svarer til selskaber med begrænset ansvar, selvejende institutioner m.v.

§ 3. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. juli 2008.
Grønlands Hjemmestyre, den 27. juni 2008
Siverth K. Heilmann

/

Bent A. Sørensen