Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 1
24. januar 2008
Ophævet

Hjemmestyrets bekendtgørelse om valg til kommunalbestyrelser og menighedsrepræsentationer

I medfør af § 5, stk. 2, og § 64 i landstingslov nr. 10 af 31. oktober 1996 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer og § 2 i Landstingslov nr. 14 af 19. november 2007 om strukturreform af den kommunale sektor samt efter høring af kommunerne, Kanukoka samt biskoppen og provstikontorerne fastsættes:

 

Afstemningssteder

§ 1. Ved valg til kommunalbestyrelser og menighedsrepræsentationer finder afstemning sted på følgende steder:

Kommune  Afstemningssteder Afstemningsstedet omfatter
Nanortalik  Nanortalik Nanortalik
Aappilattoq Aappilattoq
Ikerasassuaq Ikerasassuaq (vejrstation)
Narsaq Kujalleq Narsaq Kujalleq (Narsarmijit)
Tasiusaq Tasiusaq
Nuugaarsuk
Saputit
Saputit Tasia
Ammassivik Ammassivik
Qallimiut Qallimiut
Qorlortorsuaq
Alluitsup Paa Alluitsup Paa
Akuliaruseq
Alluitsoq
Kommune Afstemningssteder Afstemningsstedet omfatter
Qaqortoq Qaqortoq Qaqortoq by
Kingittoq
Eqaluit Eqaluit
Eqaluit Akia
Kangerluarsorujuk
Kangerluarsorujuup Qinngua
Qanisartuut
Tasilikulooq
Saqqaa
Upernaviarsuk Upernaviarsuk
Illorsuit
Qaqortukulooq
Eqalugaarsuit Eqalugaarsuit
Qassimiut Qassimiut
Isortoq
Saarloq Saarloq
Kommune  Afstemningssteder Afstemningsstedet omfatter
Narsaq Narsaq Narsaq
Eqaluit Ilua
Ipiutaq
Itilleq Avannarleq/Sildefjord
Itilleq Killeq
Narsarsuaaraq
Igaliku Igaliku
Atarnaatsoq
Igaliku Kujalleq
Iterlak
Timerliit
Uummannartuuaraq
Narsarsuaq Narsarsuaq
Qassiarsuk Qassiarsuk
Arnannguit
Inneruulalik
Issormiut
Kangerlua
Kiattuut
Nunataaq
Qinngua
Qinngua Kangilleq
Qorlortoq
Qorlortup Itinnera
Sillisit
Tasiusaq
Kommune  Afstemningssteder Afstemningsstedet omfatter
Ivittuut Kangilinnguit Kangilinnguit
Ivittuut
Kommune  Afstemningssteder Afstemningsstedet omfatter
Paamiut Paamiut Paamiut
Arsuk Arsuk
Kommune  Afstemningssteder Afstemningsstedet omfatter
Nuuk Nuuk Nuuk
Polar Oil/Kangerluarsoruseq
Kapisillit Kapisillit
Qeqertarsuatsiaat Qeqertarsuatsiaat
Kommune  Afstemningssteder Afstemningsstedet omfatter
Maniitsoq Maniitsoq Maniitsoq
Atammik Atammik
Napasoq Napasoq
Kangaamiut Kangaamiut
Kommune Afstemningssteder Afstemningsstedet omfatter
Sisimiut Sisimiut Sisimiut
Itilleq Itilleq
Kangerlussuaq Kangerlussuaq
Sarfannguit Sarfannguit
Kommune  Afstemningssteder Afstemningsstedet omfatter
Kangaatsiaq Kangaatsiaq Kangaatsiaq
Attu Attu
Iginniarfik Iginniarfik
Ikerasaarsuk Ikerasaarsuk
Niaqornaarsuk Niaqornaarsuk
Kommune  Afstemningssteder Afstemningsstedet omfatter
Aasiaat Aasiaat Aasiaat
Akunnaaq Akunnaaq
Kitsissuarsuit Kitsitssuarsuit
Kommune Afstemningssteder Afstemningsstedet omfatter
Qasigiannguit Qasigiannguit Qasigiannguit
Ikamiut Ikamiut
Kommune  Afstemningssteder Afstemningsstedet omfatter
Ilulissat Ilulissat Ilulissat
Ilimanaq Ilimanaq
Oqaatsut Oqaatsut
Qeqertaq Qeqertaq
Saqqaq Saqqaq
Kommune  Afstemningssteder Afstemningsstedet omfatter
Qeqertarsuaq Qeqertarsuaq Qeqertarsuaq
Kangerluk Kangerluk
Kommune  Afstemningssteder Afstemningsstedet omfatter
Uummannaq Uummannaq Uummannaq
Ikerasak Ikerasak
Illorsuit Illorsuit
Niaqornat Niaqornat
Nuugaatsiaq Nuugaatsiaq
Qaarsut Qaarsut
Saattut Saattut
Ukkusissat Ukkusissat
Kommune  Afstemningssteder Afstemningsstedet omfatter
Upernavik  Upernavik Upernavik
Aappilattoq Aappilattoq
Kangersuatsiaq Kangersuatsiaq
Kullorsuaq Kullorsuaq
Innaarsuit Innaarsuit
Naajaat Naajaat
Nuussuaq Nuussuaq
Tasiusaq Tasiusaq
Nutaarmiut Nutaarmiut
Ikerasaarsuk
Upernavik Kujalleq Upernavik Kujalleq
Kommune  Afstemningssteder Afstemningsstedet omfatter
Qaanaaq Qaanaaq Qaanaaq
Moriusaq Moriusaq
Qeqertat Qeqertat
Savissivik Savissivik
Siorapaluk Siorapaluk
Kommune Afstemningssteder Afstemningsstedet omfatter
Ammassalik Tasiilaq Tasiilaq
Qernertuarsuit
Ikkatteq
Fangstpladser
Isortoq Isortoq
Kulusuk Kulusuk
Flyvepladsen Kulusuk
Kuummiut Kuummiut
Tiniteqilaaq Tiniteqilaaq
Sermiligaaq Sermiligaaq
Kommune Afstemningsstedet omfatter Afstemningssteder
Illoqqortoormiut  Illoqqortoormiut Illoqqortoormiut
Ittaajivit Ittaajivit
Uunarteq Uunarteq


 

Valg til kommunalbestyrelser

§ 2. Ved valg til kommunalbestyrelsen er hver kommune én valgkreds.
Stk. 2. Antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer fastsættes i henhold til § 2, stk. 1 i Landstingslov nr. 14 af 19. november 2007 om strukturreform af den kommunale sektor.
Kommunalbestyrelserne i Sydkommunen og i Midtkommunen består af 15 medlemmer.
Kommunalbestyrelserne i Nordkommunen og i Øst/Vestkommunen består af 21 medlemmer.


 

Valg til menighedsrepræsentationer

§ 3. Landsstyret kan efter anmodning fra biskoppen over Grønlands stift og provstikontorerne godkende etablering af menighedsrepræsentation for et område med kirke eller skolekapel, når der den 1. januar i året forud for valget er 30 indbyggere og derover i området.
Stk. 2. Antallet af menighedsrepræsentanter fastsættes i forhold til indbyggertallet, således at
30 - 500 indbyggere vælger 3 repræsentanter.
501 - 1.000 indbyggere vælger 4 repræsentanter.
1.001 - 1.500 indbyggere vælger 5 repræsentanter.
1.501 - 2.500 indbyggere vælger 6 repræsentanter.
2.501 - 3.500 indbyggere vælger 7 repræsentanter.
3.501 - 4.500 indbyggere vælger 8 repræsentanter.
4.501 - 6.500 indbyggere vælger 9 repræsentanter.
6.501 - 8.500 indbyggere vælger 10 repræsentanter.
8.501 - 10.500 indbyggere vælger 11 repræsentanter.
10.501 - 14.500 indbyggere vælger 12 repræsentanter.
14.501 - 18.500 indbyggere vælger 13 repræsentanter.
18.501 indbyggere og derover vælger 14 repræsentanter.

§ 4. Der vælges det anførte antal menighedsrepræsentanter i følgende valgkredse:

Nanortalik kommune
Valgkreds  AntalValgkredsen omfatter
Nanortalik 5 Nanortalik
Aappilattoq 3 Aappilattoq
Ikerasassuaq (vejrstation)
Narsaq Kujalleq3 Narsaq Kujalleq (Narsarmijit)
Tasiusaq  3Tasiusaq
Nuugaarsuk
Saputit
Saputit Tasia
Ammassivik  3Ammassivik
Qorlortorsuaq
Qallimiut
Alluitsup Paa 3 Alluitsup Paa
Akuliaruseq
Alluitsoq
Qaqortoq kommune
Valgkreds  AntalValgkredsen omfatter
Qaqortoq  7Qaqortoq by
Kingittoq
Eqaluit
Eqaluit Akia
Kangerluarsorujuk
Kangerluarsorujuup Qinngua
Qanisartuut
Tasilikulooq
Saqqaa
Upernaviarsuk
Illorsuit
Qaqortukulooq
Eqalugaarsuit  3Eqalugaarsuit
Qassimiut 3Qassimiut
Isortoq
Saarloq 3 Saarloq
Narsaq kommune
Valgkreds Antal Valgkredsen omfatter
Narsaq 6 Narsaq
Eqaluit Ilua
Ipiutaq
Itilleq Avannarleq/Sildefjord
Itilleq Killeq
Narsarsuaaraaq
Igaliku  3Igaliku
Atarnaatsoq
Igaliku Kujalleq
Iterlak
Timerliit
Uummannartuuaraq
Narsarsuaq  3Narsarsuaq
Qassiarsuk 3Qassiarsuk
Arnannguit
Inneruulalik
Issormiut
Kangerlua
Kiattuut
Nunataaq
Qinngua
Qinngua Kangilleq
Qorlortoq
Qorlortup Itinnera
Sillisit
Tasiusaq
Paamiut kommune
Valgkreds  AntalValgkredsen omfatter
Paamiut   6 Paamiut
Arsuk3Arsuk
Nuuk kommune
Valgkreds  AntalValgkredsen omfatter
Nuuk 13 Nuuk
Polar Oil / Kangerluarsoruseq
Kapisillit   3Kapisillit
Qeqertarsuatsiaat 3Qeqertarsuatsiaat
Maniitsoq kommune
Valgkreds  AntalValgkredsen omfatter
Maniitsoq  7Maniitsoq
Atammik  3Atammik
Napasoq  3Napasoq
Kangaamiut 3Kangaamiut
Sisimiut kommune
Valgkreds  AntalValgkredsen omfatter
Sisimiut  9Sisimiut
Itilleq  3Itilleq
Kangerlussuaq  4Kangerlussuaq
Sarfannguit  3Sarfannguit
Kangaatsiaq kommune
Valgkreds  AntalValgkredsen omfatter
Kangaatsiaq 4Kangatsiaq
Attu  3Attu
Iginniarfik 3Iginniarfik
Ikerasaarsuk 3Ikerasaarsuk
Niaqornaarsuk 3Niaqornaarsuk
Aasiaat kommune
Valgkreds  AntalValgkredsen omfatter
Aasiaat7Aasiaat
Akunnaaq3Akunnaaq
Kitsissuarsuit3Kitsitssuarsuit
Qasigiannguit kommune
Valgkreds  AntalValgkredsen omfatter
Qasigiannguit  5Qasigiannguit
Ikamiut 3 Ikamiut
Ilulissat kommune
Valgkreds  AntalValgkredsen omfatter
Ilulissat  9Ilulissat
Ilimanaq  3Ilimanaq
Oqaatsut  3Oqaatsut
Qeqertaq 3 Qeqertaq
Saqqaq  3Saqqaq
Qeqertarsuaq kommune
Valgkreds  AntalValgkredsen omfatter
Qeqertarsuaq  5Qeqertarsuaq
Kangerluk3 Kangerluk
Uummannaq kommune
Valgkreds  AntalValgkredsen omfatter
Uummannaq  5Uummannaq
Ikerasak  3Ikerasak
Illorsuit 3 Illorsuit
Niaqornat  3Niaqornat
Nuugaatsiaq  3Nuugaatsiaq
Qaarsut  3Qaarsut
Saattut  3Saattut
Ukkusissat  3Ukkusissat
Upernavik kommune
Valgkreds  AntalValgkredsen omfatter
Upernavik5Upernavik
Aappilattoq3Aappilattoq
Kangersuatsiaq 3Kangersuatsiaq
Kullorsuaq3Kullorsuaq
Innaarsuit3Innaarsuit
Naajaat3Naajaat
Nuussuaq3Nuussuaq
Tasiusaq3Tasiusaq
Nutaarmiut3Nutaarmiut
Ikerasaarsuk
Upernavik Kujalleq  3Upernavik Kujalleq
Qaanaaq kommune
Valgkreds  AntalValgkredsen omfatter
Qaanaaq 4 Qaanaaq
Qeqertat
Savissivik 3 Savissivik
Siorapaluk 3 Siorapaluk
Ammassalik kommune
Valgkreds  AntalValgkredsen omfatter
Tasiilaq6Tasiilaq
Ikkatteq
Isortoq3Isortoq
Kulusuk3Kulusuk
Flyvepladsen Kulusuk
Kuummiut3Kuummiut
Tiniteqilaaq3Tiniteqilaaq
Sermiligaaq3Sermiligaaq
Illoqqortoormiut kommune
Valgkreds  AntalValgkredsen omfatter
Illoqqortoormiut 4 Illoqqortoormiut
Ittaajivit
Uunarteq


Ikrafttrædelse

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2008.
Stk. 2. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 24. januar 2005 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer.
Grønlands Hjemmestyre, den 24. januar 2008
Hans Enoksen

/

Kaj Kleist