Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 8
19. oktober 2007
Gældende

Landstingslov om ændring af landstingslov om indførselsafgifter (Forhøjelse af afgiftssatser)

I landstingslov nr. 19 af 30. oktober 1992 om indførselsafgifter, som ændret ved blandt andet landstingslov nr. 8 af 23. oktober 1996, landstingslov nr. 8 af 21. oktober 1998, landstingslov nr. 5 af 6. oktober 1999 og senest ved landstingslov nr. 14 af 2. november 2006, foretages følgende ændringer:

 

§ 1

1. § 1, stk. 1, nr. 1, affattes således:

"Sukker af enhver art, herunder sirup og glukose, pr. kg.

6 kr. 00 øre"


2.
§ 1, stk. 1, nr. 3, affattes således:

"Ethanolholdige drikkevarer indeholdende:

a) 1,21-3,09 volumenprocent pr. liter

3 kr. 50 øre

b) 3,10-4,09 volumenprocent pr. liter

8 kr. 00 øre

c) 4,10-5,09 volumenprocent pr. liter

21 kr. 00 øre

d) 5,10-7,09 volumenprocent pr. liter

30 kr. 00 øre

e) 7,10-9,09 volumenprocent pr. liter

43 kr. 00 øre

f) 9,10-11,09 volumenprocent pr. liter

56 kr. 00 øre

g) 11,10-13,09 volumenprocent pr. liter

66 kr. 00 øre

h) 13,10-15,09 volumenprocent pr. liter

92 kr. 00 øre

i) 15,10-18,09 volumenprocent pr. liter

114 kr. 00 øre

j) 18,10-22,09 volumenprocent pr. liter

147 kr. 00 øre

k) 22,10-26,09 volumenprocent pr. liter

187 kr. 00 øre

l) 26,10-30,09 volumenprocent pr. liter

230 kr. 00 øre

m) 30,10-35,09 volumenprocent pr. liter

280 kr. 00 øre

n) 35,10-45,09 volumenprocent pr. liter

361 kr. 00 øre

o) 45,10-60,09 volumenprocent pr. liter

495 kr. 00 øre

p) 60,10-100 volumenprocent pr. liter

591 kr. 00 øre"


3.
§ 1, stk. 1, nr. 4, affattes således:  

"Mineralvand, sodavand, limonader og andre kulsyreholdige, ikke ethanolholdige læskedrikke, såfremt de ikke er omfattet af nr. 4 a, pr. liter

7 kr. 50 øre"


4. Efter § 1, stk. 1, nr. 4, indsættes:

"Nr. 4a.

Mineralvand, sodavand, limonader og andre kulsyreholdige, ikke ethanolholdige læskedrikke, der indføres til Qaanaaq, Ittoqqortoormiit eller Tasiilaq kommuner af erhvervsdrivende med henblik på videresalg, pr. liter

5 kr. 75 øre"


5. § 1, stk. 1, nr. 5, affattes således: 

"Læskedrikkoncentrat til brug for fremstilling af kulsyreholdige drikke gennem læskedrikautomater eller lignende apparater, pr. liter koncentrat

46 kr. 30 øre"


6.
§ 1, stk. 1, nr. 7, affattes således:

"Cigarer, cerutter og cigarillos,

1) 3 gram pr. styk og derunder, pr. styk

1 kr. 30 øre

2) over 3 gram, pr. styk

1 kr. 58 øre"


7. § 1, stk. 1, nr. 8, affattes således: 

"Cigaretter, pr. styk

2 kr. 23 øre"


8.
§ 1, stk. 1, nr. 9, affattes således:

"Røgtobak,

1) pladetobak, cut plug, granuleret og lignende tobak samt anden røgtobak med en snitbredde på mindst 1,5 millimeter, pr. kg.

492 kr. 00 øre

2) andet, pr. kg.

1.165 kr. 00 øre"


9. § 1, stk. 1, nr. 10, affattes således:  

"Cigaretpapir, inklusiv hylstre, pr. styk

0 kr. 48 øre"

 

§ 2

Loven træder i kraft den 19. oktober 2007.
Grønlands Hjemmestyre, den 19. oktober 2007
Hans Enoksen

/

Aleqa Hammond