Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 13
26. november 2007
Ophævet

Landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om erhvervsfremme af fiskeri og fangst. (Ændring af alderskrav for anskaffelsestilskud til erhvervsjoller)

 

§ 1.

I landstingsforordning nr. 10 af 20. november 2006 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst foretages følgende ændring:

 

1. § 6 affattes således:
"§ 6. Ansøger skal, for at modtage tilskud til anskaffelse af en nybygget erhvervsjolle, jf. § 5, være:
1) mellem 18 og 65 år, og
2) registreret som erhvervsfanger eller erhvervsfisker i 2 år forud for samt på ansøgningstidspunktet."

 

§ 2.

Landstingsforordningen træder i kraft den 1. januar 2008
Grønlands Hjemmestyre, den 26. november 2007
Hans Enoksen

/

Finn Karlsen