Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 11
19. novembari 2007
Atorunnaartut

Inissialiornermut, illunut ataatsimoorussanut, illuliassanut il.il. tapersiissuteqartarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat

Inigisassaqartitsineq, inigisaqarnermut ikiorsiissuteqarneq, inigisanik attartortitsineq il.il. pillugit Kalaallit Nunaannut inatsimmi nr. 944-mi, 23. decembari 1986-imeersumi § 1 naapertorlugu makku aalajangersarneqarput:

 

Kapitali 1
Aalajangersakkat nalinginnaasut

§ 1. Inatsisartut peqqussutaata matuma atuuffii tassaapput, Namminersornerullutik Oqartussat:
1) Kommunit inissiaataannik attartortittakkanik sanaartornermut kommuninut tapiissutaat, tak. kap. 2.
2) Kommunit illuutaannik ataatsimoorussanik sanaartornermut kommuninut tapiissutaat, tak. kap. 3.
3) Inissianik Namminersornerullutik Oqartussanit taarsigassarsititsivigineqarsimasunik pigisaqalernissamut, alliliinissamut pitsanngorsaanissamullu tapiissutaat imaluunniit taarsigassarsiarititaat, tak. kap. 4.
4) Illunik sanaqataaffiusunik pigisaqalernissamut tapiissutaat imaluunniit taarsigassarsiarititaat, kiisalu illunik sanaqataaffiusunik iluarsaassinissamut tapiissutaat, tak. kap. 5.

§ 2. Inatsisartut peqqussutaat manna naapertorlugu tapiiffigineqarnissamik taarsigassarsinissamilluunniit allakkatigut qinnuteqaat Naalakkersuisuni suliassanngorlugit ingerlaavartumik nassiunneqartarsinnaavoq, taamaattorli tak. § 56.
Imm. 2. Akiliutinik akiligassanngorsimasunik, akiitsunik akilinngitsuukkanik, akileeqqusissutinut akitsuutinik akiitsullu sinnerinik isumakkeerfigineqarnissamik allanngortitsinissamilluunniit allakkatigut qinnuteqaatit Naalakkersuisuni suliassanngorlugit ingerlaavartumik nassiunneqartarsinnaapput.
Imm. 3. Tapiissutisisup taarsigassarsisulluunniit qinnuteqaatip suliarineqarneranut atatillugu paasissutissat eqqunngitsut amigartulluunniit tunngavigalugit eqqunngitsumik Naalakkersuisunit pissarsiarisimasani, tapiissutisisup taarsigassarsisulluunniit utertillugit akilissavai.

§ 3 . Inissiap imaluunniit sanaartukkap sananeqarneranut, pigineqalerneranut, allilerneqarneranut imaluunniit pitsanngorsarneqarneranut aningaasartuutit tamakkiisut, ilaatigut pilersaarusiornermut, sanaartorfissagissaanermut akitsuummut, sanasunut aningaasartuutissanut, sanaartornermut taarsigassarsiat erniaannut, najukkami sanaartorfissagissaanermut, sanaartornermik aqutsinermut, qularnaveeqqusiussaqarluni taarsigassarsinermi allagartap suliarineqarneranut nalunaarsorneqarneranullu, kiisalu naqissusiinermut akitsuummut aningaasartuutissanik ilaqartinneqartut qinnuteqartup naatsorsussavai.

§ 4. Inigisap annertussusaa imm. 2-5 naapertorlugit naatsorsorneqassaaq.
Imm. 2. Inini quleriiaani ataatsimi inigisap annertussusaanik naatsorsuinermi, silataani qalliutaanit silarlermit uuttorlugu inigisap takissusaa silissusaanut amerlisillugu naatsorsorneqassaaq. Qisuit qalliutit marluuppata, silataani qisummit allermiit uuttuisoqassaaq. Illup iluani naatsiiviit inissiap annertussusaanut tamakkiisumut ilaanngillat.
Imm. 3. Illup qalia najugaqarfissatut suliarineqarsimappat, inigisatut atorneqartup annertussusaa ilanngunneqassaaq. Illup qaliani inigisap annertussusaata naatsorsornerani takissusaa silissusaanut amerlisillugu naatsorsorneqassaaq. Takissusaa inini quleriiaani ataatsitut nalinginnaasutut uuttorneqassaaq, silissusaalu illup silataani qaliap qaaniit qaliani 1,5 meterinik portussusillip tungaanut uuttorneqassalluni. Aniinganerit, soorlu qaliani aniingarnit, iikkat ininut killiliisut silataannut uuttorneqassapput.
Imm. 4. Naqqup ataani inigisap annertussusaa naqqup ataata silataani iikkamiit takissusaa silissusianut amerlisinneqarneratigut uuttorneqassaaq. Naqqup ataa tamakkerluni atorneqanngippat, iikkat ilorliit, ininut naatsorsuinermi ilaatinneqartunut killiliisut qeqqiniit inigisap annertussusaa natsorsorneqassaaq. Naqqup ataani init tamakkiisumik cementimik betonimilluunniit qallerlugit natiligaanngitsut naatsorsuinermut ilaatinneqassanngillat. Naqqup ataata quillu annertussusaasa sisamararterutaat imm. 2 malillugu inigisap annertussusaanik naatsorsuinermut ilanngunneqassapput.
Imm. 5. Inissiap iluani majuartarfiit naatsorsuinermi quleriiaani tamani aqquteqarfigisaannut ilaatinneqassapput. Torsuusat, majuartarfiit majuartarfiillu sangoriaat ataatsimoorussat, illumi ininut kiassakkanut qallersuutit iluiniittut naapertuuttumik, annerpaamilli 11 kvadratmeterinik, naatsorsuinermi ilanngunneqassapput. Pequusiviit, quit salliarnartallu naatsorsuinermut ilanngunneqassanngillat, oqorsarneqarlutik inissiap najugaqarfittaasa annertussusaanut ilanngunneqarsinnaanngikkunik.

§ 5. Taamaallaat sanaartukkanut, piffissami sananeqarfimminni, allilerneqarfimminni pitsanngorsarneqarfimminnilu sanaartornermut pilersaarusiornermullu inatsisinut atuuttunut naammassinnittunut tapiisoqarsinnaavoq taarsigassarsititsisoqarsinnaallunilu.

§ 6 . Taamaallaat inissianut sanaartukkanullu, neriorsuuteqartoqarnissaa sioqqullugu suliassanut pisussaaffiliisumik isumaqatigiissusiorfiusimanngitsunut imaluunniit sanaartorlugit aallartinneqarsimanngitsunut tapiisoqarsinnaavoq taarsigassarsititsisoqarsinnaallunilu.

§ 7. Inissianut sanaartukkanullu, inuussutissarsiutinik ingerlataqarfiusussanut imaluunniit inuussutissarsiutinik ingerlataqarfiusunut Inatsisartut peqqussutaat manna naapertorlugu tapiisoqarsinnaanngilaq imaluunniit taarsigassarsititsisoqarsinnaanani. Tamatumanili inuussutissarsiutit namminersortumik ingerlanneqartut minnerusut pineqanngillat.

§ 8. Inissiat sanaartukkalluunniit, Inatsisartut peqqussutaat manna naapertorlugu tapiiffigineqartut taarsigassarsititsivigineqartulluunniit sukkulluunniit minnerpaamik ikuallattoornissamut anorersuarneranilu ajoqusernissamut sillimmaserneqarsimassapput.

§ 9. Peqqussut manna naapertorlugu tapiissuteqarnissamut imaluunniit taarsigassarsititsinissamut neriorsuutit Naalakkersuisut akuersiteqqaarnagit inummut allamut tunniunneqarsinnaanngillat.

§ 10. Inatsisartut peqqussutaat manna naapertorlugu qinnuteqaatit suliarineqarnissaannut Naalakkersuisut ukununnga tunngasunik maleruagassiorsinnaapput:
1) Qinnuteqartarnermi periaatsit.
2) Paasissutissanut ilassutissanik pissarsiniarneq.
3) Qinnuteqarnissamut immersugassanik assigiissaakkanik suliaqarneq atuinerlu.
4) Pissutsit qinnuteqartumut tunngatillugu immikkut ittumik pingaartinneqartussat.
Imm. 2. Naalakkersuisut qinnuteqaatinik, tapiissutinik taarsigassarsianillu aqutsinermut atatillugu sullissinissaq suliamullu piareersaataasunik isumaginninnissaq pillugu inummut allamut isumaqatigiissuteqarsinnaapput.

§ 11 . Naalakkersuisut Inatsisartut peqqussutaat manna imaluunniit inissianik inissialiortiternermut tapersiissuteqartarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat siusinnerusukkut atuuttut naapertorlugit tapiiffigineqarsimasunik imaluunniit taarsigassarsititsivigineqarsimasunik tigusinerminni, Naalakkersuisut inissianik teknikkikkut aningaasaqarnikkullu naliliisarnermut, kiisalu inissianik tunisinermut akiusunik aalajangersaasarnermut maleruagassiorsinnaapput.

§ 12 . Naalakkersuisut Inatsisartut peqqussutaat manna malillugu tapiissutissanik taarsigassarsiarititassanilu tunniussisarnermut maleruagassiorsinnaapput. Tamatumunnga ilanngullugu tapiissutissat imaluunniit taarsigassarsiarititassat sanaartornerup nalaani naafferarlugit tunniunneqartassanersut Naalakkersuisut aalajangersinnaavaat.

 

Kapitali 2
Kommunit inissiaataannut attartortittakkanut tapiissutit

§ 13. Naalakkersuisut kommunit inissiaataannik attartortittakkanik sanaartornermut kommuninut imm. 2-mi nr. 1-imiit 3-mut aalajangersarneqartunut tapiissuteqarsinnaapput.
Imm. 2. Naalakkersuisunit tapiissutit imatut tunniunneqassapput:
1) Inigisanut 60 kvadratmeterit tikillugit annertussuseqartunut tapiissutit kvadratmeterimut 9.700 koruuninik annertussuseqarput.
2) Inigisanut 60-iniit 85 kvadratmeterit akornanni annertussuseqartunut tapiissutit kvadratmeterimut 8.500 koruuninik annertussuseqarput.
3) Inigisanut 85-iniit 110 kvadratmeterit akornanni annertussuseqartunut tapiissutit kvadratmeterimut 8.000 koruuninik annertussuseqarput.
Imm. 3. Inigineqartussaq minnerpaamik 20 kvadratmeterinik angissuseqarpat aatsaat Naalakkersuisut inissianut tapiissuteqarsinnaapput. Inissiaq annertunerugaluarpalluunniit, inissiap inigineqartussap annertussusaanut annerpaamik 110 kvadratmeterimut taamaallaat Naalakkersuisut tapiissuteqarsinnaapput.

§ 14. Namminersornerullutik Oqartussat tapiissutaat aatsaat tunniunneqarsinnaapput, init amerlassusissaannut aamma kvadratmeterinngorlugu angissusissamut piumasaqaatit uku naammassineqarsimappata, taamaattorli tak. imm. 3:
1) Inissiaq ataatsimik imaluunniit ataatsimik affarmillu initalik minnerpaamik 20 kvadratmeterinik annerpaamillu 45 kvadratmeterinik annertussuseqassaaq.
2) Inissiaq marlunnik initalik minnerpaamik 45 kvadratmeterinik annerpaamillu 60 kvadratmeterinik annertussuseqassaaq.
3) Inissiaq pingasunik initalik minnerpaamik 60 kvadratmeterinik annerpaamillu 85 kvadratmeterinik annertussuseqassaaq.
4) Inissiaq sisamanik initalik minnerpaamik 85 kvadratmeterinik annerpaamillu 110 kvadratmeterinik annertussuseqassaaq.
5) Inissiaq sisamat sinnerlugit initalik minnerpaamik 95 kvadratmeterinik annertussuseqassaaq.
Imm. 2. Minnerpaamik ini ataaseq, igaffittut initulluunniit atorneqanngitsoq minnerpaamik 9 kvadratmeteriuppat aatsaat Naalakkersuisut tapiissuteqarsinnaapput.
Imm. 3. Naalakkersuisut init amerlassusissaannut kvadratmeterinngorlugulu angissusissaannut piumasaqaatinik imm. 1-imi aamma 2-mi taaneqartunik uniuisinnaapput.

§ 15. Naalakkersuisut kommunit inissiaataannik attartortittakkanik sanaartornermut tunngatillugu maleruagassiorsinnaapput, tassunga ilaallutik akinut, suliassamut, pilersaarusiornermut, aqutsinermut naatsorsuutinullu piumasaqaatit.

§ 16. Kommunit inissiaataat attartortittakkat Naalakkersuisunit tapiiffigineqarsimasut, Naalakkersuisut akuersiteqqaarnagit siunertanut, najugaqarfissatut atorneqarnerminnit allaanerusunut atugassatut tuniniarneqarsinnaanngillat atorneqarsinnaanatilluunniit.
Imm. 2. Imm. 1-imi aalajangersakkamik unioqqutitsinerup kingunerissavaa kommunip inissiaataanik attartortittakkanik tunisinermi iluanaarutissanit Namminersornerullutik Oqartussat pissarsiassai erngerlutik utertillugit akilerneqassammata. Taamaattoqanngippat kommunip Namminersornerullutik Oqartussanit pissarsiassaasa pissarsiassarilerumaagaasalu suulluunniit ilanngaatiginissaat Naalakkersuisut pisinnaatitaaffigaat.

§ 17. Kommunalbestyrelsip kommunip inissiaataanik attartortittakkamik tunisinissaq kissaatigippagu, Naalakkersuisut akuersinissaannut piumasarineqarpoq:
1) Kommunip inissiaatai attartortittakkat najugaqarfigineqartut, attartortunut inissiani attartornermik isumaqatigiissuteqartunut neqeroorutigineqassasut.
2) Kommunip inissiaatai attartortittakkat inoqanngitsut tamanut ammasumik tuniniarneqassasut aammalu annerpaamik neqerooruteqartumut tunineqassasut.
Imm. 2. Kommunip inissiaataanik attartortittakkanik tunisinermi iluanaarutissanit Namminersornerullutik Oqartussat pissarsiassai Namminersornerullutik Oqartussanut utertinneqassapput, imaluunniit kommunimi inissianik nutaanik sanaartornermut sanaartorfissagissaanermulluunniit atorneqassallutik.

 

Kapitali 3
Kommunit illutaanut ataatsimoorussanut tapiissutit

§ 18. Naalakkersuisut kommunit illuutaanik ataatsimoorussanik sanaartornermut kommuninut tapiissuteqarsinnaapput.
Imm. 2. Illut ataatsimoorussat aalajangersimasut suut tapiiffigineqarsinnaanersut pillugu Naalakkersuisut maleruagassiorsinnaapput, tassunga ilaallutik ilusilersorneqarnissaaannut atorneqarnissaannullu piumasaqaatit.
Imm. 3. Nunaqarfinnut isorliunerusunullu kiisalu illoqarfinnut, ineqarnikkut nunaqarfinni pissutsinit allaanerungaanngitsunik atugaqarfiusunut tapiissuteqartoqarsinnaavoq.

§ 19. Kommunit illuutaat ataatsimoorussat tassaapput illut tamanut atugassiat, uffarfilerlugit errorsisarfilerlugillu ilusilersorneqarsinnaasut aammalu ininik pikkorissarfinnik, katersortarfinnik, inissiisarfinnik, allaffinnik, sannavinnik minnerusunik il.il. atuiffiusinnaasut.

§ 20. Naalakkersuisut tapiissuteqarneranni illuliassat katiteriaannaat, nalinginnaasumik ilusilersukkat atortulersukkallu sumiiffimmi tunniunneqartut tamatigut pineqarput. Tamatuma saniatigut atortulersuutinut immikkut ittunut, sanaqataasumit ikiorserneqarnermut, ilitsersuisunit ikiorserneqarnermut, illuliassat katiteriaannaat taakkuluunniit ilaasa inissititernerinut kiisalu innaallagissamut attaviliinermut, imermut aqqusersuinermut kiassaasersuinermulluunniit aningaasartuutinut matusissutissanik tapiisoqarsinnaavoq.
Imm. 2. Imm. 1-imi taaneqartut saniatigut kommunit illuutaanik ataatsimoorussanik misileraalluni sanaartornermut atatillugu Naalakkersuisut tapiissuteqarsinnaapput ikiorsiissuteqarsinnaallutilluunniit.
Imm. 3. Illunik ataatsimoorussanik siornatigut sananeqarsimasunik nalilersuinissamut aningaasartuutinut Naalakkersuisut tapiissuteqarsinnaapput.

§ 21. Kommunit illuutai ataatsimoorussat Naalakkersuisunit tapiiffigineqarsimasut, Naalakkersuisut akuersiteqqaarnagit siunertanut, kommunit illuutaattut ataatsimoorussatut atorneqarnerminit allaanerusunut atugassatut tuniniarneqarsinnaanngillat atorneqarsinnaanatilluunniit.
Imm. 2. Imm. 1-imi aalajangersakkamik unioqqutitsinerup kingunerissavaa kommunip illuutaannik ataatsimoorussanik tunisinermi iluanaarutissanit Namminersornerullutik Oqartussat pissarsiassai erngerlutik utertillugit akilerneqassammata. Taamaattoqanngippat kommunip Namminersornerullutik Oqartussanit pissarsiassaasa pissarsiassarilerumaagaasalu suulluunniit ilanngaatiginissaat Naalakkersuisut pisinnaatitaaffigaat.
Imm. 3. Kommunalbestyrelsip allakkatigut isumaqatigiissuteqarluni kommunip illuutaata ataatsimoorussap ilaata tamarmiusulluunniit ingerlanneqarnera peqatigiiffinnut, inuinnarnut suliffeqarfinnulluunniit tunniussinnaavaa, tamatumani inatsisit allat unioqqutinneqanngippata.
Imm. 4. Imm. 2 naapertorlugu kommunalbestyrelsip isumaqatigiissutaa Naalakkersuisunit akuerineqassaaq.

§ 22. Kommunit illuutaannik ataatsimoorussanik atuilernissamut akuersissummik tunniussisoqarnissaata tungaanut Naalakkersuisut atortunut tunniunneqartunut tamanut piginnittussaatitaapput, tassungattaaq ilaallutik kommunip nammineq suliniuteqarneratigut illuummulluunniit aningaasaliissuteqarneratigut nalillit pilersinneqartut.

 

Kapitali 4
Akiliutinut tapiissutitalimmik tapiissuteqartarneq imaluunniit taarsigassarsititsisarneq

§ 23. Kapitali manna malillugu tapiissutit taarsigassarsiarititalluunniit inunnut namminersorsinnaassuseqartunut aammalu Kalaallit Nunaanni najugaqartutut inuit allattorsimaffianni nalunaarsorsimasunut tunniunneqarsinnaapput.

§ 24. Naalakkersuisut inissianik Namminersornerullutik Oqartussanit taarsigassarsititsivigineqarsimasunik pigisaqalernermut, alliliinermut pitsanngorsaanermulluunniit akiliutinut tapiissutitalimmik taarsigassarsititsisinnaapput.

§ 25. Inissianik sananermut, pigisaqalernermut, alliliinermut pitsanngorsaanermulluunniit Namminersornerullutik Oqartussanit taarsigassarsiat allanik taarserlugit akiliutinut tapiissutitalimmik Naalakkersuisut taarsigassarsititsisinnaapput.
Imm. 2. Taarsigassarsiat allanik taarserlugit taarsigassarsiat amerlassusissaannik aalajangersaanermi akiitsut sinneri, akiliutissat akiligassanngortinneqartut akiitsullu akilinngitsuugaasimasinnaasut, siornatigut taarsigassarsiaasimasunut akileeqqusinermut akitsuutinik ilaqartinneqartut ilanngunneqassapput, tak. imm. 1.
Imm. 3. Naalakkersuisut taarsigassarsiat allanik taarserlugit taarsigassarsititsinerminni, tamatumunnga peqatigitillugu taarsigassarsisut ataasiakkaat akilersuinissaannut Naalakkersuisut pilersaarusiortassapput, tassanilu akiliutissat aammalu taarsigassarsiat allanik taarserlugit taarsigassarsiat piffissaq akilersorneqarfissaat allassimasassapput.

§ 26. Naalakkersuisut inunnut, ukiuni akileraaruteqarfiusuni kingullerni marlunni inoqutigiinni akileraaruteqaataasussanik 180.000 koruuninik amerlanerusunilluunniit isertitaqarsimasunut, imaluunniit inunnut, piffissaq manna tikillugu isertitai apeqqutaatinnagit siunissami qaninnermi ukiumi akileraaruteqarfiusussami inoqutigiinni akileraaruteqaataasussanik 180.000 koruuninik amerlanerusunilluunniit isertitaqartussatut naatsorsuutigineqartunut taarsigassarsititsisinnaapput.

§ 27. Taarsigassarsinissamik qinnuteqaatit naliliiffigineqarnerini qinnuteqartup nalilinnik pigisaqarnera aammalu sulisinnaassusiatut naatsorsuutigineqartoq, kiisalu inissiap pisoqaassusaa niuernikkullu nalinga immikkut Naalakkersuisut isiginiassavaat. Taakku saniatigut makku Naalakkersuisunit isiginiarneqarsinnaapput:
1) Inissiap atortulersuusersugaanerata pitsaassusaa.
2) Inissiap qanoq issusia tamakkiisoq.
3) Najukkami inissianik pilersuineq.
4) Inissiap tunineqarsinnaaneranut periarfissat.
Imm. 2. Inissianik Namminersornerullutik Oqartussanit taarsigassarsititsivigineqarsimasunik alliliinissamut pitsanngorsaanissamulluunniit qinnuteqaatinik, kiisalu taarsigassarsiat allanik taarserlugit taarsigassarsinissamut qinnuteqaatinik nalilersuinermi aammattaaq Naalakkersuisut qinnuteqartup akiitsuisa sinneri kiisalu qinnuteqartup maannamut akiliisinnaassuseqarsimanera akiliinissamullu piumassuseqarsimanera isiginiassavaat.
Imm. 3. Qinnuteqartoq aatsaat siunissami akilersuinissamut piginnaaneqartutut Naalakkersuisunit naliliiffigineqarpat, Naalakkersuisut taarsigassarsititsisinnaapput.

§ 28. Inissianik Namminersornerullutik Oqartussanit taarsigassarsititsivigineqarsimasunik pigisaqalernissamut taarsigassarsiat aamma taarsigassarsiat allanik taarserlugit taarsigassarsiat inissiap qularnaveeqqusiunneqarneratigut qularnaarrneqassapput. Taarsigassarsiat inissiamik qularnaveeqqusiisussaatitaanermi akilerneqartussatut siullertut tunniunneqassapput.
Imm. 2. Inissianik Namminersornerullutik Oqartussanit taarsigassarsititsivigineqarsimasunik alliliinissamut pitsanngorsaanissamullu taarsigassarsiat inissiap qularnaveeqqusiunneqarneratigut qularnaarneqassapput. Taarsigassarsiat, inissiaq qularnaveeqqusiullugu inissianik Namminersornerullutik Oqartussanit taarsigassarsititsivigineqarsimasunik pigisaqalernissamut aningaasalersuutissatut taarsigassarsiarititat aamma taarsigassarsiat allanik taarserlugit taarsigassarsiarititat akilereernerini akilerneqartussatut inissisimassapput.


Taarsigassarsisup akiliutai, tapiissutit aamma meeqqanut tapiissutit

§ 29. Inissianik Namminersornerullutik Oqartussanit taarsigassarsititsivigineqarsimasunik pigisaqalernissamut taarsigassarsiarititat ukiumut 6 procentinik erniaqartinneqassapput. Qaammammut akiliutissat piffissaq akilersuiffiusussaq sivisunerpaamik ukiunik 20-nik sivisussuseqartussanngorlugu naatsorsorneqassapput.
Imm. 2. Inissianik Namminersornerullutik Oqartussanit taarsigassarsititsivigineqarsimasunik alliliinissamut pitsanngorsaanissamullu taarsigassarsiarititat ukiumut 6 procentinik erniaqartinneqassapput. Qaammammut akiliutissat piffissaq akilersuiffiusussaq sivisunerpaamik ukiunik 15-inik sivisussuseqartussanngorlugu naatsorsorneqassapput.
Imm. 3. Taarsigassarsiat allanik taarserlugit taarsigassarsiat ukiumut 6 procentinik erniaqartinneqassapput. Qaammammut akiliutissat ukiumut kvadratmeterimut 420 koruuninit annikinnerunngitsunik aningaasartaqartussanngorlugit aalajangersarneqassapput.
Imm. 4. Taarsigassarsisoq sukkulluunniit immikkut ittumik akiliuteqarsinnaavoq, tamannalu piffissap akilersuiffiusussap sivikillineranik sunniuteqassaaq. Immikkut ittumik akilersuuteqarnermi Namminersornerullutik Oqartussanit tapiiffigineqarnissaq pisinnaatitaaffigineqarpoq.

§ 30. Akiliutissat 70 procentii taarsigassarsisumit akilerneqassapput, kiisalu akiliutissat 30 procentii Naalakkersuisunit tapiiffigineqassallutik, tak. § 29.
Imm. 2. Taarsigassarsisoq qaammammut akiliutissat akiligassanngortinneqarnerini 18-it inorlugit ukiulinnik angerlarsimaffimmi najugaqartunik, inuit allattorsimaffianni nalunaarsorsimasunik qitornaqarpat, taarsigassarsisup imm. 1 naapertorlugu akiliutai appartinneqassapput. Meeqqamut ataatsimut, amerlanerpaamilli meeqqanut arfinilinnut taarsigassarsisup § 29, imm. 1, 2 imaluunniit 3 naapertorlugu qaammammut akiliutai, akiliutit 7,5 procentiinik appartinneqassapput.
Imm. 3. Taarsigassarsisoq pisussaavoq meeraq akiliutinut appaanermut tunngaviusoq angerlarsimaffimmi najugaqartutut inuit allattorsimaffianni nalunaarsorsimajunnaarpat tamanna Naalakkersuisunut nalunaarutigissallugu.

§ 31 . Taarsigassarsisup piffissaq eqqorlugu qaammammut akiliutissani akilersimanngippagit, pissutissaqanngitsumik kinguarsaanertaqanngitsumik akiliutissat akilerneqarnissaannik allakkatigut Naalakkersuisut piumasaqaateqassapput. Akileeqqusinerni tamaginni akileeqqusissummut akitsuut 50 koruuniusoq, akiitsut 1.000 koruuninit amerlanerusut 2 procentiannik ilallugu akiitsunut akilinngitsuukkanut ilanngunneqartassaaq.


Atuinissamut killiliissutit aamma taarsigassarsiat akiligassanngortinneqartarnerat

§ 32. Taarsigassarsiat, taarsigassarsiat allanik taarserlugit taarsigassarsiat imaluunniit taarsigassarsiat allanngortitat akilerneqarnissaasa tungaanut inissiamut tunngatillugu atuinissamut killiliissutit makku atuutsinneqassapput:
1) Inissiaq eqqartuussisutigoortumik sulissutiginninnermut atorneqarsinnaangilaq.
2) Inissiaq qularnaveeqqutitut atorneqarsinnaanngilaq, taamaattorli tak. § 28.

§ 33. Taarsigassarsiat, taarsigassarsiat allanik taarserlugit taarsigassarsiat imaluunniit taarsigassarsiat allanngortitat akilerneqarnissaasa tungaanut taarsigassarsisoq pisinnaatitaavoq inissiaq Namminersornerullutik Oqartussanut, inissiamik tigusinissamik pisussaaffeqartumut utertissallugu.
Imm. 2. Taarsigassarsisup inissiaq Namminersornerullutik Oqartussanut utertippagu, Namminersornerullutik Oqartussat taarsigassarsisullu akornanni aningaasatigut isumannaarneqartussat Naalakkersuisut naatsorsussavaat.
Imm. 3. Aningaasatigut isumannaarneqartussat naatsorsorneqassapput piffissami utertitsiffiusumi inissiap teknikkikkut aningaasaqarnikkullu nalingattut, akiliutit akiligassanngortitat akiitsullu sinneri kiisalu akiitsut akilinngitsuugaasimasinnaasut Namminersornerullutik Oqartussat pisassai ilanngaatigalugit. Naatsorsukkat inernerini taarsigassarsisoq pisassaqarpat taakku tunniunneqassapput.

§ 34. Taarsigassarsisup inissiaq taarsigassarsinermi atugassarititaasut allanngortinnagit piginnittuulertussamut allamut tunniussinnaavaa, tamatumani tunniussinissaq Naalakkersuisunit akuerineqarsimappat.
Imm. 2. Naalakkersuisut akuersinerannut piginnittuulersup inoqutaani isertitat, nalilinnik pigisaqarneq siunissamilu Naalakkersuisunut inissiamut taarsigassarsianut akilersuisinnaanera pillugu ataatsimut naliliineq tunngavigineqassaaq.

§ 35. Taarsigassarsiat, taarsigassarsiat allanik taarserlugit taarsigassarsiat imaluunniit taarsigassarsiat allanngortitat akiligassanngortinneqassapput:
1) Taarsigassarsianut ernialiussat akilersuutillu akilerneqanngippata, aammalu taarsigassarsisup pigisaq aalaakkaasoq qularnaaveeqqusiullugu taarsigassarsinermut uppernarsaat malillugu ernianik akilersuutinillu akiliisarnissamut maleruagassat malillugit piffissaq akiliiffiusussaq naatinnagu akiitsuni akilinngitsuukkani akilersimanngippagit.
2) Taarsigassarsisup inissiaq illersorneqarsinnaasumik aserfallatsaalisimanngippagu, aammalu tamatumuunakkut Naalakkersuisut qularnaveeqqusiussaanni qularnaveeqqut ajorseriartoq paasineqarpat.
3) Taarsigassarsisup inissiaq ikuallattoornissamut anorersuarneranilu ajoqusernissamut sillimmasersimanngippagu.
4) Taarsigassarsisup inissiaq isaterpagu.
5) Inissiami ininik inuussutissarsiorfiusunik pilersitsisoqarpat, imaluunniit inissiamit inuussutissarsiutinik ingerlatsisoqarpat. Tassanili inuussutissarsiutit namminersortut mikinerusut pineqanngillat.
6) Taarsigassarsisoq Naalakkersuisut akuersiteqqaarnagit inissiaq qimallugu allamut nuuppat inissiamilluunniit attartortitsippat.
7) Taarsigassarsisoq inissiaq qularnaveeqqusiullugu taarsigassarsippat, taamaattorli tak. § 28.
8) Taarsigassarsisup Naalakkersuisut inissiamik takusaaneranni isernissaannut itigartippagit.
9) Taarsigassarsisup Naalakkersuisut taarsigassarsititsivigisaannik alliliinissaq pitsanngorsaanissarluunniit naammassinngitsoorpagu.

§ 36. Taarsigassarsiat akiligassanngortinneqarnerini taarsigassarsisup taarsigassarsiat erngerluni akilinngippagit, Naalakkersuisut inissiaq tigussallugu aalajangersinnaapput.
Imm. 2. Naalakkersuisut inissiaq tigugunikku, Namminersornerullutik Oqartussat taarsigassarsisullu akornanni aningaasatigut isumannaarneqartussat Naalakkersuisut naatsorsussavaat.
Imm. 3. Aningaasatigut isumannaarneqartussat naatsorsorneqassapput piffissami utertitsiffiusumi inissiap teknikkikkut aningaasaqarnikkullu nalingatut, akiliutit akiligassanngortitat akiitsullu sinneri kiisalu akiitsut akilinngitsuugaasimasinnaasut Namminersornerullutik Oqartussat pisassai ilanngaatigalugit. Naatsorsukkat inernerini taarsigassarsisoq pisassaqarpat taakku tunniunneqassapput.

§ 37. Taarsigassarsisup toqunerani taarsigassarsisup aapparisaa pinngitsooranilu kingornussisussai taarsigassarsisup taarsigassarsianut pisinnaatitaaffiinik pisussaaffiinillu tigusinissamik pisinnaatitaapput.

§ 38. Taarsigassarsisoq inissiamik Namminersornerullutik Oqartussanut utertitsisimappat, imaluunniit Naalakkersuisut inissiamik taarsigassarsisumit tigusisimappata, Naalakkersuisut imatut iliuuseqarlutik inissiaq tunisinnaavaat:
1) Taarsigassarsisunut nutaanut, taarsigassarsinermut atugassarititaasut allanngortinnagit inissiamik tigusisunut.
2) Taarsigassarsisunut nutaanut, inissiamik kiisalu atortussanik ilassutissatut pisariaqartunik illutut sanaqataaffiusutut taarsigassarsitinneqartunut, tak. § 48, imm. 2.
3) Taarsigassarsisunut nutaanut, inissiamik teknikkikkut aningaasaqarnikkullu nalinga tunngavigalugu tigusisunut.
4) Kommunimut akeqanngitsumik.
5) Peqatigiiffinnut, suliniaqatigiiffinnut inuinnarnulluunniit akeqanngitsumik.
Imm. 2. Taarsigassarsisup nutaap tigusinerminut atatillugu aningaasartuutit tamaasa akilissavai. Imm. 1, nr. 1, 2 imaluunniit 3 naapertorlugu taarsigassarsisut nutaat tigusineranni, aningaasartuutit taarsigassarsianik tigusinermut ilaatinneqarput.


Taarsigassarsianik allanngortitsineq aamma isumakkeerineq

§ 39. Taarsigassarsiallit, ukiuni akileraaruteqarfiusuni kingullerni marlunni inoqutigiinni akileraaruteqaataasussanik 180.000 koruunit inorlugit isertitaqarsimasut, imaluunniit taarsigassarsiallit, piffissaq manna tikillugu isertitai apeqqutaatinnagit siunissami qaninnermi ukiumi akileraaruteqarfiusussami inoqutigiinni akileraaruteqaataasussanik 180.000 koruunit inorlugit isertitaqartussatut naatsorsuutigineqartut, akiliutissaat akiligassanngortinneqartut, akiitsui akilinngitsuukkat, akileeqqusinermut akitsuutit akiligassaat akiitsuisalu sinneri Naalakkersuisut allanngortissinnaavaat. Taarsigassarsiallip akiliisinnaajunnaarnerani, akiliisarnermik unitsitsinerani, isumaqatigiissutit uniorlugit iliuuseqarnerani, akiliisinnaannginnini pissutigalugu unitsitsinerani, taarsigassarsisoq tammaaneqartoq toqusimasutut isigineqarneranik eqqartuussisutigut aalajangiinermi, piginnittut nikinneranni kiisalu inissiaq isaterneqartussanngorpat taarsigassarsiat erniaqanngitsut akilersugassaanngitsullu akiligassanngortinneqassapput.
Imm. 2. Imm. 1 naapertorlugu isertitanut killiliussaq, meeqqanut ataasiakkaanut tamanut 18-it inorlugit ukiulinnut angerlarsimaffimmi najugaqartutut inuit allattorsimaffianni nalunaarsorsimasunut, amerlanerpaamilli meeqqanut arfinilinnut, meeqqamut ataatsimut 4.000 koruuninik qaffanneqartassaaq.

§ 40. Taarsigassarsiallit, ukiuni akileraaruteqarfiusuni kingullerni marlunni inoqutigiinni akileraaruteqaataasussanik 180.000 koruunit inorlugit isertitaqarsimasut, aammalu taarsigassarsianut akiligassaarussimasut, taamaallaalli taarsigassarsianut akiitsunik akilinngitsuugaqarsimasut, akiitsui angeqqatigiimmik aningaasartalerlugit qaammatinut 60-inut Naalakkersuisut nalikilliartuaartissavaat."

§ 41. Taarsigassarsiat § 39 naapertorlugu akiligassanngortinneqarsimappata, qinnuteqartoqarneratigut taarsigassarsiallip taarsigassarsiaasa ilaat, piginnittut nikinneranni isertitanit matussuserneqarsinnaanngitsut Naalakkersuisut isumakkeerinnissutigissavaat.
Imm. 2. Qinnuteqaammik naliliiniarnermi pingaartumik qinnuteqartup pisuussutai inuussutissarsiorsinnaanermullu piginnaasassaatut naatsorsuutigineqartoq, tunisinermi pissutsit, tassunga ilanngullugu tunisinermi aki pitsaanerpaaq anguneqarsimanersoq, eqqarsaatigineqassapput.
Imm. 3. Naalakkersuisut imm. 2 naapertorlugu qinnuteqaatit sananeqartarnerannut, suliarineqartarnerannut naliliiffigineqartarnerannullu sukumiinerusunik maleruagassiorsinnaapput, tassunga ilaallutik isumakkeerinissamut isertitatigut pisuussutinillu pigisaqarnikkut piumasaqaatit suut naammassineqarsimassanersut, kiisalu tunisinissap naliliiffigineqarnerani pissutsit suut ilaatinneqassanersut.

§ 42. Taarsigassarsialinnut inissiamut siornatigut piginnittuuffigisimasaminnut akiitsoqartunut akiliutit akiligassanngortinneqartut, akiitsut akilinngitsuukkat, akileeqquneqarnermut akitsuutit akiitsullu sinneri Naalakkersuisut isumakkeerinnissutigisinnaavaat.
Imm. 2. Imm. 1 naapertorlugu tamakkiisumik isumakkeerinissaq aatsaat pisinnaavoq, akiliutinut akiligassanngortinneqartunut, akiitsunut akilinngitsuukkanut, akileeqquneqarnermut akitsuutinut akiitsullu sinnerinut taarsigassarsialik siunissami akilersuisinnaanngitsutut Naalakkersuisut nalilerpassuk. Naalakkersuisut qinnuteqaammik naliliiniarnerminni akiitsut sinnerisa annertussusaat, qinnuteqartup maannamut akiliisinnaassusia akiliinissamullu piumassuseqarnera, qinnuteqartup pigisai nalillit aammalu inuussutissarsiornikkut piginnaanerisassaa naatsorsuutigineqartoq isiginiassavaat.

§ 43. Naalakkersuisut allamik aalajangigaqanngippata qinnuteqartup akiliisinnaajunnaarnerani, akiliisarnermik unitsitsinerani, isumaqatigiissutit uniorlugit iliuuseqarnerani, taarsigassarsisup tammaaneqartoq toqusimasutut isigineqarneranik eqqartuussisutigut aalajangiinermi akiliisinnaassuseqannginneq peqqutigalugu atorunnaarsitsinermi kiisalu piginnittut nikinneranni § 38 naapertorlugu taarsigassarsiat erniaqanngitsut akilersugassaanngitsullu akiligassanngortinneqassapput. Piginnittut nikinnerat tassaavoq akiligassallit qanorluunnit iliornikkut nikinnerat, tassunga ilaallutik niuernikkut akeqanngitsumillu tunniussinerit, taamatullu piginneqataasumut, aappaasumut, aappatut nalunaarsorsimasumut, kingornussisussanut inooqatigisamulluunniit tunniussinerit nuussinerilluunniit piginnittut nikinnerattut isigineqarpoq.

§ 44. Taarsigassarsiallit aningaasaqarnikkut annertuunik ajornartorsiuteqartut, akiliutinut akiligassanngortitanut, akiitsunut akilinngitsuukkanut, akileeqqusinermi akitsuutinut akiitsullu sinnerinut isumakkeerfigineqarnissamut imaluunniit allangortitsinissamut piumasaqaatinik naammassinnissimanngikkaluartut, akiliutissaasa akilerneqarnissaannik Naalakkersuisut kinguartitsigallarsinnaapput.
Imm. 2. Naalakkersuisut akiliinissamik kinguartitsigallarsinnaapput:
1) Taarsigassarsiallip aningaasaqarnikkut annertuunik ajornartorsiuteqarnera qaangigassaappat, aammalu taarsigassarsiallip akiliisarnini nalinginnaasoq ukiup ataatsip iluani aallarteqqissinnaagaa naatsorsuutigineqarpat.
2) Taarsigassarsiallip taarsigassarsiaminik akiliisinnaanissaa ilimanaateqanngippat, aammalu taarsigassarsiallip isumakkeerinissamut imaluunniit allanngortitsinissamut piumasaqaatit ukiut marluk iluanni naammassissappagit.
Imm. 3. Naalakkersuisut qinnuteqaammik naliliiniarnerminni akiitsut sinnerisa annertussusaat, qinnuteqartup maannamut akiliisinnaassusia akiliinissamullu piumassuseqarnera, qinnuteqartup pigisai nalillit aammalu inuussutissarsiornikkut piginnaanerisassaa naatsorsuutigineqartoq isiginiassavaat.


Iluarsaassinissamut, alliliinissamut imaluunniit pitsanngorsaanissamut tapiissutit

§ 45. Inissiat, inunnit ukiuni akileraaruteqarfiusuni kingullerni marlunni inoqutigiinni akileraaruteqaataasussanik 180.000 koruunit inorlugit isertitaqarsimasunit, imaluunniit inunnit, piffissaq manna tikillugu isertitai apeqqutaatinnagit siunissami qaninnermi ukiumi akileraaruteqarfiusussami inoqutigiinni akileraaruteqaataasussanik 180.000 koruunit inorlugit isertitaqartussatut naatsorsuutigineqartunit pigineqartut, iluarsaannissaannut, allilerneqarnisaannut imaluunniit pitsanngorsarneqarnissaannut annerpaamik 100.000 koruuninik Naalakkersuisut tapiissuteqarsinnaapput.
Imm. 2. Naalakkersuisut taamaallat inissiamut Namminersornerullutik Oqartussanit taarsigassarsititsisoqarsimappat, imaluunniit maanna piginnittuusut taarsigassarsisuullutik Namminersornerullutik Oqartussanit taasigassarsititsisoqarsimappat tapiissuteqarsinnaapput.
Imm. 3. Isertitanut killiliussaq, meeqqanut ataasiakkaanut tamanut 18-it inorlugit ukiulinnut angerlarsimaffimmi najugaqartutut inuit allattorsimaffianni nalunaarsorsimasunut, amerlanerpaamilli meeqqanut arfinilinnut, meeqqamut ataatsimut 4.000 koruuninik qaffanneqartassaaq.

§ 46. Naalakkersuisut piffissaq qinnuteqarfiusoq sioqqullugu qaammatit kingulliit 60-it iluanni § 45 naapertorlugu inissiamut tapiissuteqarsimappata, Naalakkersuisut tapiissuteqarsinnaanngillat.
Imm. 2. Naalakkersuisut qinnuteqaammik naliliiniarnerminni iluarsaassinissap, alliliinissap imaluunniit pitsanngorsaanissap kissaatigineqartup annertussusaa, qinnuteqartup pigisaanut nalilinnut aammalu suliassanik nammineerluni suliarinninnissamut piginnaanerisassaatut naatsorsuutigineqartumut, kiisalu inissiap pisoqaassusaanut niuernikkullu nalinganut naleqqiutissavaat.
Imm. 3. Iluarsaassinissamut, alliliinissamut pitsanngorsaanissamullu tapiiffigineqarnissamik qinnuteqaatinik aqutsineq, aammalu suliassat suut tapiiffigineqarsinnaanersut pillugit Naalakkersuisut maleruagassiorsinnaapput.

 

Kapitali 5
Illunut sanaqataaffiusunut taarsigassarsiat imaluunniit tapiissutit

§ 47. Kapitali manna naapertorlugu kommuninut inuinnarnulluunniit namminersorsinnaassuseqartunut aammalu Kalaallit Nunaanni inuit allattorsimaffianni nalunaarsorsimasunut taapiissuteqartoqarsinnaavoq taarsigassarsititsisoqarsinnaalluniluunniit.

§ 48. Naalakkersuisut illunik sanaqataaffiusunik pigisaqalernissamut taarsigassarsititsisinnaapput.
Imm. 2. Inissiap pioreersup illutut sanaqataaffiusutut pigineqalernissaanut Naalakkersuisut taarsigassarsititsisinnaapput, tak. § 38, imm. 1, nr. 2.
Imm. 3. Nammineq illuliap naammassineqanngitsup pioreersup illutut sanaqataaffiusutut pigineqalernissaanut Naalakkersuisut taarsigassarsititsisinnaapput.
Imm. 4. Naalakkersuisut illut sanaqataaffiusut aalajangersimasut suut taarsigassarsititsivigineqarsinnaanersut aalajangersinnaavaat, kiisalu ilusilersuinissamut atuinissamullu periarfissanut piumasaqaatit pillugit maleruagassiorsinnaallutik.

§ 49. § 48, imm. 1 naapertorlugu Naalakkersuisut taarsigassarsiarititaanni sanaqataaffiusutut illuliassanut katiteriaannarnut nalinginnaasunik ilusilerneqartussanut atortulersorneqartussanullu, sumiiffimmut tunniunneqartussanut aningaasartuutissanut uppernarsarneqarsimasunut tamakkiisunut akileeqataassutissat pineqarput.
Imm. 2. § 48, imm. 2 naapertorlugu Naalakkersuisut taarsigassarsiarititaanni illumik pioreersumik pigisaqalernissamut atortussat ilassutissatut pisariaqartut ilanngullugit sumiiffimmut tunniunneqartussamut aningaasartuutissanut uppernarsarneqarsimasunut tamakkiisunut akileeqataassutissat pineqarput.
Imm. 3. § 48, imm. 3 naapertorlugu Naalakkersuisut taarsigassarsiarititaanni nammineq illuliamik naammassineqanngitsumik pioreersumik pigisaqalernissamik atortussat ilassutissatut pisariaqartut ilanngullugit sumiiffimmut tunniunneqartussamut aningaasartuutissanut uppernarsarneqarsimasunut tamakkiisunut akileeqataassutissat pineqarput.
Imm. 4. § 48, imm. 1-3 naapertorlugit Naalakkersuisut taarsigassarsiarititaanni aamma sanaqataasup ikiorserneqarneranut ilitsersuisumillu ilitsersorneqarneranut, kiisalu innaallagissamut, imermut kiassarnermullu atortulersuutit ikkussuunneqarnerinut aningaasartuutissanut uppernarsarneqarsimasunut akileeqataassutissat ilaatinneqarsinnaapput.

§ 50. § 48 naapertorlugu Namminersornerullutik Oqartussanit taarsigassarsiarititat erniaqanngitsutut akilersugassaanngitsutullu tunniunneqassapput.
Imm. 2. Taarsigassarsiat piffissaq atuuffissaat ukiunik 33-nik sivisussuseqarpoq. Taarsigassarsiat piffissami atuuffigisaminni ukiut tamaasa annertoqatigiinnik aningaasartaqartinneqarlutik appartikkiartuaarneqassapput.

§ 51. § 48 naapertorlugu Naalakkersuisut taarsigassarsiarititassaat, qinnuteqartup ukiuni akileraaruteqarfiusuni tallimani kingullerni inoqutigiinni isertitaasa akileraaruteqaataasussat agguaqatigiissinneqarneri tunngavigalugit annertussusilerneqassapput.
Imm. 2. Naalakkersuisut taarsigassarsiarititassaat § 48 naapertorlugu aningaassartuutissat uppernarsarneqarsimasut tamakkiisut 95 procentiinik annertussuseqassapput.
Imm. 3. Naalakkersuisut taarsigassarsiarititassaat qinnuteqartup inoqutigiinni isertitai akileraaruteqaataasussat 180.000 koruuninit qaffasinnerusimappata 15.000 koruunikkaarlugit 5 procentpointinik appartinneqartassapput.
Imm. 4. Qinnuteqartup inoqutigiinni isertitai akileraaruteqaataasussat 450.000 koruuninit qaffasinneruppata Naalakkersuisut taarsigassarsititsissanngillat.

§ 52. Qinnuteqartup inoqutigiinni isertitai akileraaruteqaataasussat qinnuteqartup illumilu sanaqataaffiusumi inoqutissaasa isertitaattut akileraaruteqaataasussatut tamakkiisutut naatsorsorneqassapput.
Imm. 2. Illumut sanaqataaffiusumut iserternermut atatillugu qinnuteqartup inoqutai, qinnuteqartup illumut sanaqataaffiusumut taarsigassarsinissamik qinnuteqaammik tunniussinermini amerlassusissatut allassimasaanit amerlanerulersimasut paasineqarpat, Naalakkersuisut taarsigassarsiarititaat inoqutigiinni inuit amerlassusaannut paasissutissanut nutaanut naapertuuttunngorlugit allanngortinneqassapput.

§ 53. Taarsigassarsisup nammineerluni aningaasalersuutissanut taarsigassarsiarisimasinnaasai, kiisalu taarsigassarsisup sanaartorfissagissaanermut akitsuutinut uppernarsarneqarsimasunut pisortanillu innaallagissamut, imermut kuuffeqarfimmullu atassusiinissamut piumasaqaatinut taarsigassarsiarisimasinnaasai illup sanaqataaffiusup qularnaveeqqusiunneratigut qularnaarneqassapput.
Imm. 2. Naalakkersuisut taarsigassarsiarititaat illup sanaqataaffiusup qularnaveeqqusiunneqarneratigut qularnaarneqassapput. Naalakkersuisut taarsigassarsiarititaat, illu sanaqataaffiusoq qularnaveeqqusiullugu taarsigassarsisup nammineerluni aningaasaliissutissaanut, kiisalu taarsigassarsisup sanaartorfissagissaanermut akitsuutinut uppernarsarneqarsimasunut pisortanillu innaallagissamut, imermut kuuffeqarfimmullu atassusiinissamut piumasaqaatinut taarsigassarsiarisimasaasa allat akilereernerini akilerneqartussatut inissisimassapput.

§ 54. Illunik sanaqataaffiusunik misileraalluni sanaartornermut atatillugu §§ 49 aamma 55, imm. 2-imi taaneqartut saniatigut Naalakkersuisut taarsigassarsititsisinnaapput, tapiissuteqarsinnaapput imaluunniit immikkut ittumik ikiorsiissuteqarsinnaallutik.
Imm. 2. Illunik sanaqataaffiusunik siornatigut sananeqarsimasunik naliliinermut atatillugu §§ 49 aamma 55, imm. 2-imi taaneqartut saniatigut Naalakkersuisut taarsigassarsititsisinnaapput, tapiissuteqarsinnaapput imaluunniit immikkut ittumik ikiorsiissuteqarsinnaallutik.

§ 55. Naalakkersuisutillumik sanaqataaffiusumik pigisaqalernissamut kommunimut tapiissuteqarsinnaapput.
Imm. 2. Naalakkersuisut tapiissutaanni sanaqataaffiusussatut illuliassanut katiteriaannaat, nalinginnaasunik ilusilersugaasut atortulersugaasullu, sumiiffimmi tunniunneqartut pineqarput. Tamatuma saniatigut Naalakkersuisut tapiissutaanni sanaqataasup ikiorserneqarneranut ilitsersuisumillu ilitsersorneqarneranut, kiisalu innaallagissamut, imermut kiassarnermullu atortulersuutit ikkussuunneqarnerinut aningaasartuutissanut uppernarsarneqarsimasunut akileeqataassutissat ilaatinneqarsinnaapput.

§ 56. Kapitali manna naapertorlugu taarsigassarsinissamik imaluunniit tapiiffigineqarnissamik qinnuteqaatit kingusinnerpaamik decembarip ulluisa aallaqqaataanni Naalakkersuisunut nassiunneqassapput. Naalakkersuisut qinnuteqarnissamut piffissarititap sanioqunneqarnissaanut immikkut ittumik akuersissuteqarsinnaanngillat.
Imm. 2. § 48, imm. 1-3 naapertorlugu qinnuteqaat nammineerluni aningaasaliissutissanut uppernarsaatinik, kiisalu nunaminertamik tunineqarnermut imaluunniit nunaminertamik inniminniinermut akuersissutip assilineranik ilaqartinneqassapput. Qinnuteqartoq ukiuni akileraaruteqarfiusuni tallimani kingullerni inuussutissarsiornermik ingerlataqarsimanngippat, Naalakkersuisut qinnuteqaammut itigartitsissapput.


Atuinissamut killiliissutit aamma taarsigassarsiat akiligassanngortinneqartarnerat

§ 57. Taarsigassarsisup § 48 naapertorlugu neriorsuummik allakkiap suliarineqarnerata ullulerneqarneraniit ukiut marluk qaangiutsinnagit illu sanaqataaffiusoq naammassisimassavaa atulersimassallugulu. Taamaanngippat neriorsuut siumut ilisimatitsinertaqanngitsumik atorunnaarsinneqassaaq.
Imm. 2. Naalakkersuisut pisuni immikkut ittuni imm. 1-imi piffissamut killiliussap sanioqqunneqarnissaanut immikkut ittumik akuersissuteqarsinnaapput.
Imm. 3. Taarsigassarsisup illu sanaqataaffiusoq naammasseriigaq qularnaveeqqusiullugu qularnaveeqqusiussaqarluni taarsigassarsinermut allagartamik inaarutaasumik pigisaqalernissaata tungaanut, atortunut tunniussorneqartunut tamanut, kiisalu illumik sanaqataaffiusumik sananeqartumik Naalakkersuisut piginnittussaatitaapput, taakkununngattaaq ilaallutik nalillit taarsigassarsisup nammineerluni sulinermigut imaluunniit illumut sanaqataaffiusumut aningaasaliissuteqarnermigut pilersitai.

§ 58. § 48 naapertorlugu taarsigassarsiat tamarmik nalikilliliiffigineqarnissaasa akilerneqarnissaasalu tungaannut atuinissamut killiliissutit makku atuutsinneqassapput:
1) Inissiaq eqqartuussisutigoortumik sulissutiginninnermut atorneqarsinnaangilaq.
2) Inissiaq qularnaveeqqutitut atorneqarsinnaanngilaq, taamaattorli tak. § 53.

§ 59. Naalakkersuisut allamik aalajangigaqanngippata, piginnittut nikinneranni § 48 naapertorlugu taarsigassarsiarititat akiligassanngortinneqassapput, taamaattorli tak. imm. 2.
Imm. 2. Taarsigassarsisup toqunerani taarsigassarsisup aapparisaa pinngitsooranilu kingornussisussai taarsigassarsisup taarsigassarsianut pisinnaatitaaffiinik pisussaaffiinillu tigusinissamik pisinnaatitaapput.

§ 60. § 48 naapertorlugu Naalakkersuisut taarsigassarsiarititaat akiligassanngortinneqassapput:
1) Taarsigassarsisup illu sanaqataaffiusoq illersorneqarsinnaasumik aserfallatsaalisimanngippagu, aammalu tamatumuunaannakkut Naalakkersuisut qularnaveeqqusiussaanni qularnaveeqqut ajorseriartoq paasineqarpat.
2) Taarsigassarsisup illu sanaqataaffiusoq ikuallattoornissamut anorersuarneranilu ajoqusernissamut sillimmasersimanngippagu, tak. § 8.
3) Taarsigassarsisup illu sanaqataaffiusoq isaterpagu.
4) Illumi sanaqataaffiusumi ininik inuussutissarsiorfiusunik pilersitsisoqarpat, imaluunniit illumit sanaqataaffiusumit inuussutissarsiutinik ingerlatsisoqarpat. Tassanili inuussutissarsiutit namminersortut mikinerusut pineqanngillat.
5) Taarsigassarsisoq Naalakkersuisut akuersiteqqaarnagit illu sanaqataaffiusoq qimallugu allamut nuuppat inissiamilluunniit attartortitsippat.
6) Taarsigassarsisup Naalakkersuisut illumik sanaqataaffiusumik takusaaneranni isernissaannut itigartippagit.

§ 61. Taarsigassarsiat akiligassanngortinneqarnerini taarsigassarsisup taarsigassarsiat erngerluni akilinngippagit, Naalakkersuisut illu sanaqataaffiusoq tigussallugu aalajangersinnaapput.
Imm. 2. Naalakkersuisut illu sanaqataaffiusoq tiguppassuk, Namminersornerullutik Oqartussat taarsigassarsisullu akornanni aningaasatigut isumannaarneqartussat Naalakkersuisut naatsorsussavaat.
Imm. 3. Aningaasatigut isumannaarneqartussat naatsorsornerini piffissami utertitsiffiusumi illup sanaqataaffiusup teknikkikkut aningaasaqarnikkullu nalinganut Naalakkersuisut akiitsut sinnerinit pisassaat ilanngaatigineqassapput. Naatsorsukkat inernerini taarsigassarsisoq pisassaqarpat taakku tunniunneqassapput.


Iluarsaassinermut tapiissutit

§ 62. Illut sanaqataaffiusut inunnit ukiuni akileraaruteqarfiusuni kingullerni marlunni inoqutigiinni akileraaruteqaataasussanik 180.000 koruunit inorlugit isertitaqarsimasunit, imaluunniit inunnit, piffissaq manna tikillugu isertitai apeqqutaatinnagit siunissami qaninnermi ukiumi akileraaruteqarfiusussami inoqutigiinni akileraaruteqaataasussanik 180.000 koruunit inorlugit isertitaqartussatut naatsorsuutigineqartunit pigineqartut, iluarsaannissaannut annerpaamik 75.000 koruuninik Naalakkersuisut tapiissuteqarsinnaapput.
Imm. 2. Inissiamut Naalakkersuisunit taarsigassarsititsisoqarsimappat, imaluunniit maanna piginnittuusut taarsigassarsisuullutik Naalakkersuisunit taarsigassarsititsisoqarsimappat aatsaat Naalakkersuisut tapiissuteqarsinnaapput.
Imm. 3. Isertitanut killiliussaq, meeqqanut ataasiakkaanut tamanut 18-it inorlugit ukiulinnut angerlarsimaffimmi najugaqartutut inuit allattorsimaffianni nalunaarsorsimasunut, amerlanerpaamilli meeqqanut arfinilinnut, meeqqamut ataatsimut 4.000 koruuninik qaffanneqartassaaq.

§ 63. Naalakkersuisut piffissaq qinnuteqarfiusoq sioqqullugu qaammatit kingulliit 60-it iluanni § 62 naapertorlugu illumut sanaqataaffiusumut tapiissuteqarsimappata, Naalakkersuisut tapiissuteqarsinnaanngillat.
Imm. 2. Naalakkersuisut qinnuteqaammik naliliiniarnerminni illumi sanaqataaffiusumi iluarsaassinissap annertussusaa, qinnuteqartup pigisaanut nalilinnut aammalu suliassanik nammineerluni suliarinninnissamut piginnaanerisassaatut naatsorsuutigineqartumut, kiisalu inissiap pisoqaassusaanut niuernikkullu nalinganut naleqqiutissavaat.
Imm. 3. Illumi sanaqataaffiusumi iluarsaassinissamut tapiiffigineqarnissamik qinnuteqaatinik aqutsineq, aammalu suliassat suut tapiiffigineqarsinnaanersut pillugit Naalakkersuisut maleruagassiorsinnaapput.

 

Kapitali 6
Atuutilersitsinissamut aalajangersakkat.

§ 64. Inatsisartut peqqussutaat 1. januar 2008-mi atuutilerpoq.
Imm. 2. Tamatumunnga peqatigitillugu inissialiortiternermut tapersiissuteqartarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 1, 9. april 1992-imeersoq atorunnaarsinneqarpoq.
Imm. 3. Peqqussutit Inatsisartut peqqussutaanni imm. 2 naapertorlugu aalajangersarneqarsimasut atuutsiinnarneqarsimasullu Inatsisartut peqqussutaanni matumani maleruagassat aalajangersarneqartut naapertorlugit taarsiinissap imaluunniit atorunnaarsitsinissap tungaanut atuutiinnassapput.
Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq 19. november 2007
Hans Enoksen

/

Kim Kielsen