Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 6
7. maj 2007
Ophævet

Landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om boligsikring i lejeboliger (Udvidelse af klagemulighed til det sociale ankenævn)

§ 1

I landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger, som ændret ved landstingsforordning nr. 13 af 12. november 2001 og landstingsforordning nr. 13 af 14. november 2004, foretages følgende ændring:

1. §14 affattes således:
"§ 14. Afgørelser, der er truffet efter reglerne i forordningen, kan påklages til Det Sociale Ankenævn efter reglerne i landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation."

 

§ 2

Landstingsforordningen træder i kraft den 1. juni 2007.
Grønlands Hjemmestyre, den 7. maj 2007
Hans Enoksen

/

 

Aleqa Hammond