Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 8
31. maj 2007
Ophævet

Hjemmestyrets bekendtgørelse om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke i Ammassalik Kommune

I medfør af § 26, stk. 1, nr. 2 og 3 og § 27, stk. 3, i landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke fastsættes:

 

§ 1. Denne bekendtgørelse gælder for Ammassalik kommune.

§ 2. Salg og udskænkning af alkoholholdige drikke med en alkoholvolumenprocent over 2,25 er ikke tilladt hver den 1. juni.

§ 3. I bygderne Tiniteqilaaq, Sermiligaaq og Isortoq er salg af stærke drikke ikke tilladt uden forudgående bestilling, jf. dog § 4.

§ 4. I bygderne Tiniteqilaaq, Sermiligaaq og Isortoq er salg af øl med en alkoholvolumenprocent på 4,10 og derover tilladt.

§ 5. Vedovertrædelse af §§ 2 - 3 kan der idømmes bøde.

§ 6. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. juni 2007.
Stk. 2. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 16. august 2000 om udhandling af alkoholholdige drikke i bygder i Ammassalik Kommune.
Grønlands Hjemmestyre, den 31. maj 2007
Siverth K. Heilmann

/

Peter Hansen