Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 2
27. marts 2006
Gældende

Landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat (Nettoløn for personer, der erhverver lønindtægt fra passagerskibe, som er optaget i Skattedirektoratets nettolønsregister)

§ 1

I landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat, som ændret bl.a. ved landstingslov nr. 2 af 21. maj 2004 og senest ved landstingslov nr. 6 af 11. november 2004, foretages følgende ændring:

 

1. § 34 b affattes således:
"§ 34 b. Grønlandske passagerskibe med en bruttotonnage på 1.100 eller derover, som sejler i krydstogtsejlads eller i kombinationssejlads, kan optages i Skattedirektoratets nettolønsregister, når det udtrykkeligt fremgår af overenskomster om løn- og arbejdsvilkår for alle ansatte på skibe i dette register, at de kun gælder for sådan beskæftigelse. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler for til- og afmelding for dette register.
Stk. 2. Ved kombinationssejlads forstås sejlads med passagerer, der har købt en kombineret fly- og skibsbillet, som led i et rejsearrangement fra Danmark, Færøerne eller udlandet, og hvor der, når der er ledig kapacitet, udbydes billetter til passagerer, der skal transporteres internt i Grønland.
Stk. 3. Ved grønlandsk passagerskib forstås et skib, som er registreret med hjemsted i Grønland, og som udelukkende anvendes til erhvervsmæssig sejlads med passagerer. Med passagerskib registreret med hjemsted i Grønland sidestilles passagerskib, der er registreret med hjemsted i Danmark, Færøerne eller i udlandet, såfremt det uden besætning overtages til erhvervsmæssig sejlads med passagerer af et grønlandsk rederi. Et passagerskib, der er registreret med hjemsted i Grønland, men som uden besætning overtages til sejlads med passagerer af et dansk, færøsk eller udenlandsk rederi, anses ikke som et grønlandsk passagerskib.
Stk. 4. Har en person erhvervet lønindkomst på et passagerskib, der er optaget i Skattedirektoratets nettolønsregister, nedsættes den samlede skat med det beløb, der forholdsmæssigt falder på denne lønindkomst.
Stk.5. Lønindkomst ved tjeneste ombord, der oppebæres i den tid passagerskibet ligger ved land under bygning, reparation eller midlertidig oplægning er omfattet af stk. 4."

 

§ 2

Loven træder i kraft den 1. april 2006.
Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts 2006
Hans Enoksen

/

Josef Motzfeldt

Dokumenter