Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 13
20. november 2006
Ophævet

Landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om hjælp til personer med vidtgående handicap (Hjemmel til driftstilskud)

§ 1

I landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap som ændret ved landstingsforordning nr. 13 af 31. oktober 1996 og landstingsforordning nr. 1 af 23. maj 2000 foretages følgende ændring:


1.
Efter § 18 indsættes:
"§ 18 a. Landsstyret kan bevilge driftstilskud til beskyttede værksteder, hvor vidtgående handicappede, bosat i egen bolig, er beskæftiget. Der kan ydes driftstilskud til lønudgifter samt udgifter til beskæftigelsesmaterialer.
Stk. 2. Til brug for behandling af ansøgning om driftstilskud til et beskyttet værksted skal kommunen indsende årsregnskab, budget og årsrapport.
Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler for tildeling af driftstilskud til beskyttede værksteder, hvor vidtgående handicappede, bosat i egen bolig, er beskæftiget."

 

§ 2

Landstingsforordningen træder i kraft den 1. januar 2007.
Grønlands Hjemmestyre, den 20. november 2006
Hans Enoksen

/

Aleqa Hammond