Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 4
1. juni 2006
Ophævet

Landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om radio- og tv-virksomhed (Opkrævning af koncessionsafgift, ændring af bopælskriterium samt produktion af lokale nyhedsprogrammer)

§ 1

I landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004 om radio- og tv-virksomhed foretages følgende ændringer:


1.
I § 4, stk. 3, udgår: "af Landsstyret fastsat".

2. I § 9, stk. 2, udgår: "og betaling af koncessionsafgift".

3. I§ 9, stk. 3, udgår: ", herunder om betaling af koncessionsafgift".

4. I § 31, stk. 2, udgår: "have bopæl i Grønland,".

5. § 38, stk. 1, nr. 4, affattes således: "Stationen skal producere lokale nyhedsprogrammer, som er foranstaltet af stationen selv".

6. I § 43, stk. 2, 2. pkt., udgår: "skal have bopæl i Grønland og".

 

§ 2

Landstingsforordningen træder i kraft den 1. juni 2006.
Grønlands Hjemmestyre, den 1. juni 2006
Hans Enoksen

/

Doris Jakobsen