Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 26
1. decembari 2006
Atorunnaartut

Aningaasarsianit akileraarutit pillugit paasissutissanik akileraaruseriffimmut nalunaaruteqartarneq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat

Akileraaruserinermik ingerlatsineq pillugu Inatsisartut inatsisaanni nr. 11, 2. november 2006-imeersumi § 33, § 35, § 36, imm. 2, § 37, imm. 2, § 38, § 39, imm. 3, § 56, imm. 1, aamma § 83 naapertorlugit aalajangersarneqarput:

 

Aningaasarsiat A-t pillugit paasissutissiineq

§ 1. Akileraaruserinermik ingerlatsineq pillugu Inatsisartut inatsisaanni §§-it 30-imiit 32-mut naapertorlugit paasissutissiinermi, paasissutissiisussaatitaasut akileraaruseriffiup immersugassiatut sanaavi atussavaat (akissarsianik, pensioninik il.il. nalunaarutiginninnerit, akissarsianut allagartat tunisallu pillugit paasissutissiissutit).
Imm. 2. Akileraaruseriffiup paasissutissiisussaatitaasut imm. 1-imi taaneqartunik paasissutissanik digitalinngorlugit tunniussinissaanut akuerisinnaavaa. Akileraaruseriffiup akuersissummi paasissutissanik piumasaqaatit annikinnerulersissinnaavai aammalu pitsaassusissaannut, ilusissaannut, paasissutissallu qanoq inissitsiterneqarnissaannut allatigullu paasissutissanik suliarinninnissamut pingaaruteqartunik piumasaqaatit akileraaruseriffiup aalajangersarsinnaallugit.

 

Kontonik ingerlatsisuusut nalunaarutaat

§ 2. Aningaaseriviit, sparekassit, andelskassit, aningaasanik nioqqutillit, vekselinik nioqqutillit, eqqartuussissuserisut allallu, aningaasanik erniortitassanik tigusisartut, akileraarusigaanissamut atugassanik ukiut tamaasa namminneerlutik ukiup siuliani erniat tunniunneqartut imaluunniit pisassanngortinneqartut allatulluunniit kontoqartunut ataasiakkaanut iluanaarutigititat annertussusaat pillugit, ernialiinerup ulluanik il.il. aammalu aningaasat uninngasuutit ukiup siuliata naanerani amerlassusiinik paasissutissanik akileraaruseriffimmut tunniussisassapput. Akileraaruseriffiup aalajangersinnaavaa allanit, ingerlatsinerminnut atatillugu inuit allat aningaasaataannik erniaqartitsisunit, paasissutissanik taamaattunik tunniussineqassasoq.
Imm. 2. Akileraaruseriffiup aalajangissavaa imm. 1 naapertorlugu nalunaaruteqarnerit qanoq ililluni tunniunneqartassanersut, tamatumani kontop qanoq ittuuneranik, kontoqartup aqqanik, najugaanik aammalu inuttut normuanik, suliffeqarfiup ilisarnaataanik normumik (GER-nr.) suliffeqarfittut ingerlatsiviup normuanik (CVR-nr.) imaluunniit inuussutissarsiuummik ingerlatsiviup normuanik (SE-nr.). Akileraaruseriffiup kontonik pigisaqartunut, inuttut normoqaratillu ingerlatsivittut normoqanngitsut pillugit nalunaaruteqarnermi erseqqinnerusumik najoqqutassat aalajangersinnaavai
Imm. 3. Paasissutissiisussaatitaanermi aamma pineqarput kontut il.il. ukiup ingerlanerani atorunnaarsimasut. Kontunut taamaattunut tunngatillugu atorunnaarsitsinermi uninngasuutit amerlassusii nalunaarutigineqassapput.
Imm. 4.
Pisariillisaataatillugu paasissutissallu pineqartut akileraarutinik nakkutilliinermut pingaaruteqarpianngikkaangata, akileraaruseriffiup imm. 1 aamma 2 naapertorlugit inunnut ataasiakkaanut imaluunniit paasissutissiisussaatitaasut qassiikkaanut imaluunniit kontonut assigiinngitsunut ataasiakkaanut tunngatillugu atuukkunnaartissinnaavaa annikinnerulersillugilluunniit, taamatullu aamma akileraaruseriffiup aningaasat nalunaarutigineqartussaat ikinnerpaaffissaat pillugu aalajangersaasinnaalluni.
Imm. 5. Paasissutissiisussaatitaasup kontomik pigisaqartumut aningaasat nalunaarutigineqartut amerlassusaannik nalunaaruteqarnermik ilisimatissavaa. Kontomik pigisaqartumut ilisimatitsissuteqarneq pissaaq kingusinnerpaamik ukiup paasissutissiissutinut attuumassuteqartup tulliani febuaarip aallaqqaataani.

§ 3. Kinaluunniit ingerlatsinerminut atatillugu erniaqartitsilluni aningaasanik taarsigassarsisitsisartoq taarsigassanilluunniit isumagisaqartartoq, akileraarusigaanissamut atugassanik ukiut tamaasa namminneerlutik tamanna pillugu akileraaruseriffimmut nalunaaruteqartassaaq.
Imm. 2. Nalunaaruteqarneq taarsigassarsitinneqartup kinaaneranut paasissutissanik, paasissutissanillu kontomut taarsigassarsinermullu pissutsit attuumassuteqartut pillugit paasissutissiissutinik imaqassaaq. Aningaasanut taarsigassarsianut ataasiakkaanut tunngatillugu oqaatigineqassapput:
1) taarsigassarsinerup qanoq ittuunera,
2) ernialiutat imaluunniit erniat akiligassanngorsimasut,
3) taarsigassarsinermut atatillugu ernianik nalunaaqutsiineq, qaammatisiutit malillugit ukiup nalunaaruteqaataasup siuliani ernialiussanik akiligassanngoreersunik akiliuteqarsimannginnermi, tamatumunnga nalunaaruteqartussaatilluni,
4) taarsigassarsinermut atatillugu ernianik nalunaaqutsiineq, qaammatisiutit malillugit ukiumi nalunaaruteqaataasumi taarsigassarsianik akiligassaajunnaarsitsisoqarsimatillugu tamatumunnga nalunaaruteqartussaatilluni, imaluunniit ukiuni siuliinut tunngatillugu,
5) sullissinermut matussutissatut ingerlaavartumik ernialiuttakkat il.il.,
6) sillimmatissanut aningaasaateqarfimmut allaffissornermullu akiliutit,
7) realkreditinstitutsit sillimmatissanut aningaasaateqarfiinit akileraarutaasussanik agguaasinersiat amerlassusii, agguagarsiat tigusisumit ukiumi tunniussiffiusumi isertitatut naatsorsuutigineqartussaatillugit,
8) ulloq ernialiiffiusoq,
9) 31. decemberimi akiitsut, aamma
10) akiitsut 31. decemberimi nalingat, taarsigassarsiat aningaasanut nioqquteqarfimmi nalunaarsukkanik obligationinik tunngaveqartumik taarsigassarsiaappata.
Imm. 3. Pisariillisaataatillugu paasissutissallu pineqartut akileraarutinik nakkutilliinermut pingaaruteqarpianngikkaangata, akileraaruseriffiup nalunaaruteqarnissamut paasissutissiisussaatitaaneq atuukkunnaartissinnaavaa annikinnerulersilluguluuunniit.
Imm. 4. Atukkiussanut tunngatillugu akiliuteqarnerit § 4 naapertorlugu paasissutissiisussaatitaasumit ingerlanneqarpata, imm. 1 naapertorlugu nalunaaruteqarnissamut pisussaaffik atuutinngilaq.

§ 4. Aningaaseriviit, sparekassit, andelskassit, aningaasanik nioqqutillit, vekselinik nioqqutillit, eqqartuussissuserisut allallu, inuussutissarsiummik ingerlatsinerminnut atatillugu illuutinik qularnaveqqusiussaqarluni taarsigassarsinermi allagartanik nakkutigisassaminnik sillimmatinik paarisassanik tigusaqartarunik, akileraarusigaanissamut atugassanik paasissutissanik imm. 2-mi taaneqartunik ukiut tamaasa namminneerlutik akileraaruseriffimmut nalunaaruteqassapput.
Imm. 2. Nalunaaruteqarneq taarsigassarsitinneqartup sillimmatinillu pigisaqartup kikkuunerinut paasissutissanik aammalu taarsigassarsinermut tunngasunik paasissutissanik imaqassaaq. Taarsigassarsitinneqartunut sillimmatinillu pigisaqartunut ataasiakkaanut tunngatillugu oqaatigineqassapput:
1) ernialiutat imaluunniit erniat akiligassanngorsimasut,
2) taarsigassarsinermut atatillugu ernianik nalunaaqutsiineq, qaammatisiutit malillugit ukiumi nalunaaruteqaataasumi taarsigassarsianik akiligassaajunnaarsitsisoqarsimatillugu tamatumunnga nalunaaruteqartussaatilluni, imaluunniit ukiuni siuliinut tunngatillugu,
3) 31. decemberimi akiitsut sinneri aamma
4) akiitsut 31. decemberimi sinnerisa nalingat, imm. 3 naapertorlugu akileraaruseriffimmit aalajangerneqartut.
Imm. 3. Pisariillisaataatillugu paasissutissallu pineqartut akileraarutinik nakkutilliinermut pingaaruteqarpianngikkaangata, akileraaruseriffiup nalunaaruteqarnissamut paasissutissiisussaatitaaneq atuukkunnaartissinnaavaa annikinnerulersilluguluunniit.

 

Kontonik pigisaqartut Kalaallit Nunaanni najuisuusut imaluunniit najugaqartuusut

§ 5. Kontomik, akileraaruserinermik ingerlatsineq pillugu Inatsisartut inatsisaanni § 36, imm. 1-mi oqaatigineqartutut pilersitsisoq, paasissutissat tunniunneqartut eqqortuuneri uppernarsaateqarfigissavai, kontomik ingerlatsisuusumut pas-imik, inuup normuanut uppernarsaammik allamilluunniit pisortanit kinaassutsimut uppernarsaateqarnermut attuumassuteqartumit pisuusumit takutitsinikkut. Inuup normua, GER-nr. imaluunniit SE-nr.-nut tunngasunik, akileraaruserinermik ingerlatsineq pillugu Inatsisartut inatsisaanni § 37, imm. 1-imi oqaatigineqartutut, paasissutissanik paasissutissiinermut atatillugu, kontomik pigisaqartup aqqanik najugaanillu paasissutissiissutinik tunniussineqassaaq.
Imm. 2. kontomik pilersitsisoqarsinnaanngilaq kontomik pilersitsiniartup imm. 1-imi taaneqartunik paasissutissanik nalunaaruteqareertinnagu.
Imm. 3. Paasissutissat imm. 1-imi taaneqartut kontomik pigisaqartup kinaaneranik paasinninnissamut pisariaqartut allanngorpata, kontomik pigisaqartup kontomik ingerlatsisumut paasissutissiisussaatitaasumut qaammat ataaseq qaangiutsinnagu allannguuteqarneq pillugu nalunaarfigissavaa.
Imm. 4. Piginneqatigiiffinnut, peqatigiiffinnut, legatinut allanullu kontomik pigisaqartuusunut inuup normuanik, GER-nr. CVR-nr. imaluunniit SE-normumik pigisaqanngitsunut tunngatillugu, siulittaasup inuttut normua imaluunniit inuup allap kontomik pigisaqartoq sinnerlugu iliuuseqarsinnaasup inuup normuanik nalunaartoqassaaq.

 

Kontonik pigisaqartut Kalaallit Nunaata avataani najuisuusut imaluunniit najugaqartut

§ 6. Kontonut akileraaruserinermik ingerlatsineq pillugu Inatsisartut inatsisaanni § 36, imm. 1-imi taaneqartunut inunniit, piginneqatigiiffinnit peqatigiiffinnillu il.il., Kalaallit Nunaata avataani najugaqartunit najuisuusunilluunniit imaluunniit qaammatit pingasut sinnerlugit Kalaallit Nunaanniissimanngitsunit pigineqartunut tunngatillugu, inuup normua, GER-nr. imaluunniit SE-nr. oqaatigineqassaaq aatsaat kontomik pigisaqartoq normumik taamaattumik tunineqarsimatillugu. Tamatumalu saniatigut kontomik pigisaqartup aqqa, najugaa nunalu angerlarsimaffigisaa oqaatigineqassapput.

 

Soraarnerussutisianut tunngasunik nalunaaruteqarnerit

§ 7. Soraarnerussutisiaqalernissamut aningaasaateqarfiit, soraarnerussutisiatigut inuuner-mullu sillimmasiissutitigut aaqqissuussinernut selskabit allallu soraarnerussutisianik ingerlaavartumik inuuneq naallugu sillimmasiissutinik tunniussisartut, ukiut tamaasa namminneerlutik akileraaruseriffimmit piumaffigineqaqqaaratik, Akileraaruserinermik ingerlatsineq pillugu Inatsisartut inatsisaanni § 39, imm. 1 aamma 2-imi taaneqartutuut, akileraaru-seriffimmut paasissutissiisassapput aamma soraarnerussutisiamut aaqqissuussinermut pigisaqartup kinaaneranik paasinninnissamut pisariaqartut pillugit paasissutissiinerit ilanngullugit.
Imm. 2. Kinaluunniit soraarnerussutisiassanik aaqqissuussinermik, aningaasarsianit akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaanni §§-it 39 aamma 40 naapertorlugit taasanik pilersitsisoq, paasissutissiisussaatitaasunut aaqqissuussinermut pigisaqartup (kontomik piginnittup) kinaaneranik paasinninnissamut pisariaqartut pillugit paasissutissiissaaq, tamatumani inuup normua nalunaaruteqartussaanermut atuutsitsinissamut pisariaqartinneqartut, aammalu paasissutissat tunniunneqartut eqqortuuneri uppernarsaateqarfigineri ilanngullugit.
Imm. 3. Soraarnerussutisiassanut aaqqissuussinermik pilersitsisoqarsinnaanngilaq pilersitsiniartup imm. 2-imi taaneqartunik paasissutissanik nalunaaruteqareertinnagu. Imm. 2-imi taaneqartutut pissutsit allannguuteqarpata, paasissutissiisussaatitaasumut qaammat ataaseq qaangiutsinnagu allannguuteqarneq pillugu nalunaaruteqartoqassaaq.

 

Aningaasanik nakkutigisanik taarsigassarsianillu nalunaaruteqartarneq

§ 8. Suliffeqarfimminut atatillugu aktianik nakkutigisassanik nalilinnut sillimmasiinermi tigummiaqartoq, ukiut tamaasa akileraaruseriffimmut sillimmasiissutinit aningaasanik nioqquteqarfimmi nalunaarsukkanit aktianit assigisaannillu, iluanaarutinik qaammaatisiutit malillugit ukiup atuuttup siuliini pissarsiarititaasut pillugit nalunaaruteqartassaaq.
Imm. 2. Imm. 1 naapertorlugu nalunaarutit iluanaarutinik tigusaqartunut ataasiakkaanut tamanut paasissutissanik makkunannga imaqassapput:
1) Nalunaaruteqartup kinaaneranik paasinninnissamut pisariaqartut pillugit, saqqummiussineq.
2) Iluanaarutinik tigusaqartup kinaaneranik paasissutissat, tamakkua pigineqarnerat naapertorlugu.
3) Iluanaarutit ukiup ingerlanerani agguagarsiaritinneqartut annertussusiat.
4) Aktiat il.il. iluanaaruteqaataasoq nunami sumi pilersinneqarsimanersoq, aktiat il.il. aningaasanik niuerfimmi nalunaarsugaappat.
Imm. 3. Nalilinnut sillimmasiivimmiititsisoq imm. 1-imi taaneqartutut, nalunaaruteqarnissamut paasissutissiissuteqartussaasumut kinaanini ilisimatitsissutigissavaa, tamatumani inuup normua, GER-nr., CVR-nr. imaluunniit SE-normu, ilanngullugit.
Imm. 4. Imm. 2-mi taaneqartutut aktianit iluanaarummik pissarsisoq, nalunaaruteqarnissamut paasissutissiissuteqartussaasumut kinaanini ilisimatitsissutigissavaa, tamatumani inuup normua, CVR-nr. imaluunniit SE-nr., ilanngullugit. Tamannali atuutinngilaq iluanaarutinik pissarsisoq piginneqatigiiffinnut tunngasumik inatsisini malittarisassat malillugit piginneqatigiiffimmi peqatigiiffimmiluunniit il.il. agguagarsisitsisumi nalunaarsugaanissaq pisussaanngippat.
Imm. 5. Pisariillisaataatillugu paasissutissallu pineqartut akileraarutinik nakkutilliinermut pingaaruteqarpianngikkaangata, akileraaruseriffiup inunnut ataasiakkaanut imaluunniit qassiikkaarlugit paasissutissiisussaatitaasunut nalunaaruteqarnissamut paasissutissiisussaatitaaneq imm. 1-imiit 4-mut maleruagassat taaneqartut atuukkunnaartissinnaavai annikinnerulersillugilluunniit.

§ 9. Suliffeqarfimminut atatillugu aktianik nakkutigisassanik nalilinnut sillimmasiivimmi tigummiaqartoq, ukiut tamaasa akileraaruseriffimmut qaammatisiutit malillugit ukiup siuliani paarititaasunit aningaasanik nioqquteqarfimmi nalunaarsukkanit aktianit assigisaannillu nalunaaruteqartassaaq, sillimmasiivimmiititsineq inummut kiffartuussineruppat.
Imm. 2. Nalunaarutit aktianut ataasiakkaanut tunngasunik paasissutissanik makkunannga imaqassapput, aktiat suuneri oqaatigalugit:
1) Qaammatisiutit malillugit ukiup naanerani nalimikkut nalingi.
2) Ukiup ingerlanerani aktiamit iluanaarut agguagarsiaritinneqartoq aammalu aktiat nunami sumi pilersitaaneranut paasissutissiissut.
Imm. 3. Suliffeqarfimminut atatillugu aktianik nioqquteqartoq, ukiut tamaasa akileraaruseriffimmut aningaasanik nioqquteqarfimmi nalunaarsugaasunik aktianik il.il. qaammatisiutit malillugit ukiup atuuttuusup siuliani tunisaqarnernik nalunaaruteqartassaaq tunisaqarnerit inummut kiffartuussineruppata. Nalunaaruteqarneq aktiap suuneranik, qanga tunineqarfianik aammalu aktiap tunineqarnerani nalingitinneqartoq pillugu paasissutissanik imaqassaaq.
Imm. 4. Nalilinnik sillimmasiivimmiititsisoq tuniniaassunneqartorluunniit, nalunaaruteqarnissamut paasissutissiisussaatitaasumut kinaanerminik, tamatumani aamma inuttut normuminik ilisimatitsissuteqassaaq.
Imm. 5. Pisariillisaataatillugu paasissutissallu pineqartut akileraarutinik nakkutilliinermut pingaaruteqarpianngikkaangata, akileraaruseriffiup inunnut ataasiakkaanut imaluunniit qassiikkaarlugit paasissutissiisussaatitaasunut nalunaaruteqarnissamut paasissutissiisussaatitaaneq imm. 1-imiit 4-mut maleruagassat taaneqartut atuukkunnaartissinnaavai annikinnerulersillugilluunniit.

§ 10. Pisortat karsii, realkreditinstitutsit, pappiaqqanut nalilinnut qitiusumik nalunaarsuiffiit, aktiat tunngavigalugit piginneqatigiiffiit, aningaaseriviit, sparekassit, andelskassit, aningaasaliissuteqarnernut peqatigiiffiit, aningaasanik nioqquteqartut allallu, ernianut allagartanik aningaasanngortitsisartut, obligationinulluunniit tunngasunik ernialiisartut, akileraarusiinermut atugassanik minnerpaamik ukiumut ataasiarlutik namminnerlutik akileraaruseriffimmut ukiup siuliani obligationinik pigisaqartut ataasiakkaat ernianut allagartanik aningaasanngortitaasa ernialiussalluunniit aningaasartaasa amerlassusiinik obligationillu pineqartut taaguutaannik ukiullu pineqartup naanerani nalimikkut nalinginik aammalu paasissutissanik imm. 3-mi 4-imilu taaneqartunik tunniussisassapput.
Imm. 2. Imm. 1-imi taaneqartutut taamatuttaaq aningaasaliinernut peqatigiiffinni aningaasaliinernut uppernarsaatinut tunngatillugu iluanaarutinut allagartanik aningaasanngortitsinerit imaluunniit aningaasaliinernut peqatigiiffinni kontonik ingerlatsiviusuni aningaasaliissutinik pigisassanngortitsinernik aammalu aningaasaliissutinut uppernarsaatinut kontomik ingerlatsiviusumi aningaasaliinernut peqatigiiffiup taaguutaa, tamatumani suuneri sumullu atortuuneri, ukiullu naanerani nalimikkut nalingi pillugit paasisitsissutigineqassapput. Akileraaruseriffiup aamma aalajangersinnaavaa, nalunaaruteqarnissamut paasissutissiisussaatitaasut paasissutissanik akileraaruseriffimmut nalunaaruteqarnissamut pisussaaffiup naammassinninnissamut atugassanik imminnut ilisimateqatigiittassasut. Taamatuttaaq obligationinik, allatamik erniaqartinnagit imaluunniit aningaasarsianit akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaanni § 18 imm. 3 naapertorlugu, erniasiarititassanut minnerpaaffissarititaasoq ataallugu erniaqartillugit pilersitaasunik tamakkiisumik akiligaqarnerit pillugit paasissutissat tunniunneqassapput.
Imm. 3. Aningaasaliinernut peqatigiiffimmi kontonik ingerlatsisuusumi ilaasortaasoq peqatigiiffiup imm. 1 aamma 2 naapertorlugu ilaasortaasup aningaasaliissutaanut ikisanik nalunaaruteqarnissami atugassanik imaluunniit peqatigiiffiup § 11 naapertorlugu tigusat pillugit peqatigiiffiup nalunaaruteqarnissaani atugassanik, qinnuteqartoqartillugu peqatigiiffiup akileraartarnermut tunngatillugu attuumassuteqartunik tunngavigisat ilaasortaasup isertitanik naatsorsuinermi atugarisai pillugit, tamatumani aamma pineqartup inuuniutigalugu pissarsianit akileraarusigaanersoq nalunaaruteqassaaq.
Imm. 4. Ernianut iluanaarutinulluunnit kuponinik aningaasanngortitsinissamik imaluunniit pappiaqqanik aningaasanik nalilinnik qitiusumik naluaarsuiffimmi kontomik pilersitsinissamik qinnuteqartoq, akileraaruseriffiup ilusissamik aalajangigaa malillugu iluseqartumik aningaasanngortitsiviusoq imaluunniit kontomik ingerlatsiviusumik institutti piginnittuusup kinaaneranik ilisimatitsissuteqassaaq paasissutissallu tunniunneqartut eqqortuuneri uppernarsarlugit. Kuponi aningaasanngortinneqassanngilaq erniallu akilerneqassanatik aningaasanngortitsiffiusoq imaluunniit kontomik ingerlatsiviusumik institutti paasissutissanik taaneqartunik pereertinnagu.

§ 11. Kinaluunniit nuussinermik ingerlatitseqqiilluni akunnermuliuttuusoq imaluunniit pissarsisoq imaluunniit nuussisoq pillugit akunnermuliuuttutut taasaq imm. 3 naapertorlugu akileraaruseriffimmut obligationinik erniasianullu allagartanik, tamatumani aamma obligationinik allassimasumik erniaqartitaanngitsunik imaluunniit erniarititat minnerpaaffissaat ataallugu allaassimasumik erniaqartillugit pilersitaasunik, aningaasarsianit akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaanni § 18, imm. 3 naapertorlugu, tunniussinernik ilisimatinneqassaaq. Tamanna aamma atuuppoq aningaasaliissutinut uppernarsaatinik taamaattunullu tunngatillugu iluanaarutinut kuponinik tunniussinernut aammalu aningaasanngortitsinernut, tamatumani aamma aningaasanngortitsinernut ataasiakkaanut tunngatillugu piffissaq aningaasanngortitsiffiusoq pillugu, aningaasaliisarnernut peqatigiiffimmi kontomik ingerlatsisuusumi uninngasuutinut, aammalu tigusinerni ataasiakkaani aningaasaliisarnernut peqatigiiffiup aningaasanik nalilinnik pappiaraataasigut iluanaarutinut annaasaqaatinulluunniit piviusunngortitsinerup nalaani suli piviusunngortitaanngitsortaanut. Akileraaruseriffiup attuumassuteqartut peqataasut § 10, imm. 4-mi taaneqartutut inuup normuanik il.il. paasisitsissuteqarnissamut pisussaafilerneqarsinnaapput.
Imm. 2. Taamatuttaaq imm. 1-imi aalajangersagaq terminimut, pisinermut tunisinermullu tunngasunik isumaqatigiissutinut nuussinernulluunniit atuuppoq, isumaqatigiissuteqartuni illuatungiusut arlaat inuinnaappat.
Imm. 3. Suliffeqarfimminut atatillugu imm. 1 aamma 2-mi taasani pappiaqqanik nalilinnik imaluunniit isumaqatigiissutinik niueruteqarlunilu nuussinermik ingerlatitseqqiilluni akunnermuliuttuusoq, imm. 1 naapertorlugu naalunaaruteqarluni paasissutissiisussaatitaavoq. Taamatuttaaq aamma atuuppoq kimulluunniit inuutissarsiutigalugu isumaqatigiissutinik taamaattunik suliaqarluni isumaqatigiissusiortartumut imaluunniit nuussinermik ingerlatitseqqiilluni akunnermuliuttuusumut. Kontomik ingerlatsiviusumi aningaasaliinernut peqatigiiffinni kontumit tigusinerit pillugit tamatumani peqatigiiffik nalunaaruteqartussaatitaavoq. Pappiaqqat nalillit imaluunniit illuatungeriit isumaqatigiissutaat imm. 1 aamma 2-mi taasat nuunneqartillugit, taakkualu oqaaseqatigiinni siullerni taasatut nalunaaruteqarnikkut paasissutissiisussaatitaanngippata, imaluunniit nalunaaruteqarnikkut paasissutissiisussaatitaasuunngitsumit tamanna pillugu isumaqatigiittoqartillugu aamma nuussinermik ingerlatitseqqiilluni akunnermuliunnikkut isumaqatigiissutinik suliaqartoqartillugu, pappiaqqanik nalilinnik imaluunniit isumaqatigiissummik illuatungiusumit pissarsisuusumit nalunaaruteqarnikkut paasissutissiisussaatitaaneq tassannga pissaaq.
Imm. 4. Pappiaqqanik nalilinnik imaluunniit isumaqatigiissutinik imm. 1 naapertorlugu nuussisoqartillugu imaluunniit isumaqatigiissummik imm. 2 naapertorlugu inuinnarmit imaluunniit inatsisit naapertorlugit inuttut tunngatinneqarsinnaasup akornanni isumaqatigiissusiortoqarsimatillugu Kalaallillu Nunaanni angerlarsimaffeqartuutillugit imaluunniit Kalaallit Nunaanni aalajangersimasumik ingerlatsiveqartumik inuussutissarsiuteqartut (akileraartartut) aamma inuinnarmit imaluunniit inatsisit naapertorlugit inuttut tunngatinneqarsinnaasup nunanit allanit pisup, imm. 3-imi oqaaseqatigiit siulliit naapertorlugit nalunaaruteqarnikkut paasissutissiisussaatitaanngitsuuppat aamma nuussineq akunnermuliuttumit imaluunniit isumaqatigiissut taamatut paasissutissiisussaatitaanngitsumit suliarineqarpat, akileraartup nalunaaruteqarnikkut paasissutissiissussaatitaaneq akisussaaffigivaa.
Imm. 5. Pissarsisoq nuussisorluunniit, nalunaaruteqarnikkut paasissutissiisussaatitaanermik pisussaaffeqarnerminik naammassinninngitsoq, obligationinut il.il. imaluunniit kuponimut attuumassuteqartunik ernianik iluanaarutinillu akileraartussatut isigineqarsinnaavoq.

§ 12. Pissutsit atuuttut tamanna taperserpassuk, paasissutissarlu akileraartarnermi nakkutilliinermut annikinnerusumik pingaaruteqarpat, akileraaruseriffiup obligationinik il.il piginnittunut ataasiakkaanut qassiikkuutaanulluunniit nalunaaruteqarnikkut paasissutissiisussaatitaanermik pisussaaffeqarneq atorunnaarsissinnaavaa annikinnerulersilluguluunniit.

 

Pineqaatissiinerit

§ 13. Piaaraluni imaluunniit mianersuaalliorluni § 1, imm. 1, § 2, imm. 1-3-mut aamma 5, § 3, imm. 1 aamma 2, § 4, imm. 1 aamma 2, § 5, imm. 1, 3 aamma 4, § 7, imm. 1 aamma 2, § 8, imm. 1-4-mut, § 9, imm. 1-4-mut, § 10 aamma § 13, imm. 1-4-mut unioqqutitsisoq akilisitaanermik pineqaatissinneqassaaq.

 

Atuutilerfia

§ 16. Nalunaarut 1. januar 2007 atuutilerpoq
Imm. 2. Ilutigitillugu Aningaaserivinni il.il. ernianit isertitat il.il. akileraarutinut tunngatillugu nakkutigineqarnerat pillugu Namminersornertullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 28, 23. august 1986-imeersoq atorunnaarpoq.
Kalaallit Nunaanni Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq 1. december 2006
Josef Motzfeldt

/

Kaare Hagemann