Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 10
5. juli 2006
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om rapportering ved indhandling af fangst-og fåreavlsprodukter

I medfør af §§ 12, 13 og 17, stk. 2, i landstingslov nr. 12 af 29. oktober 1999 om fangst og jagt og § 12 i landstingslov nr. 5 af 2. maj 1996 om landbrug fastsættes følgende:

 

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter:
1) Fangstprodukter af pattedyr og fugle.
2) Fåreavlsprodukter og lignende.

§ 2. Den, der i første led sælger fangstprodukter, jf. § 1 nr.1, skal give det indhandlingssted eller indhandlingsskib, der køber produkterne, oplysninger i henhold til retningslinjer i vedlagte bilag, "Rapportering ved indhandling af fangst- og fåreavlsprodukter".
Stk. 2. Det indhandlingssted eller indhandlingsskib, der i første led køber fangstprodukter, jf. § 1, nr. 1, skal give Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug oplysninger om fangstprodukterne i henhold til retningslinjer i vedlagte bilag, "Rapportering ved indhandling af fangst- og fåreavlsprodukter".
Stk. 3. Oplysningerne, jf. stk. 2, skal ledsages af oplysninger afgivet i henhold til stk. 1.

§ 3. Den, der i første led sælger fåreavlsprodukter eller lignende, jf. § 1, nr. 2, skal give det indhandlingssted eller indhandlingsskib, der køber produkterne, oplysninger i henhold til retningslinjer i vedlagte bilag, "Rapportering ved indhandling af fangst- og fåreavlsprodukter".
Stk. 2. Det indhandlingssted eller indhandlingsskib, der i første led køber fåreavlsprodukter eller lignende, jf. § 1, nr. 2, skal give Landstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug oplysninger om fåreavlsprodukterne eller lignende, i henhold til retningslinjer i vedlagte bilag, "Rapportering ved indhandling af fangst- og fåreavlsprodukter".
Stk. 3. Oplysningerne, jf. stk. 2, skal ledsages af oplysninger afgivet i henhold til stk. 1.

§ 4. Landsstyremedlemmet kan videregive oplysninger, jf. §§ 2 og 3, til Grønlands Naturinstitut.

§ 5. Ved overtrædelse af § 2 med vedlagte bilag for "Rapportering ved indhandling af fangst- og fåreavlsprodukter" kan der idømmes bøde.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2006.
Grønlands Hjemmestyre, den 5. juli 2006
Finn Karlsen

/

Emanuel Rosing


Bilag