Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 3
12. maj 2005
Gældende

Landstingslov om ændring af landstingslov om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige (Fordringer i medfør af landstingsforordning om biblioteksvæsen indgår i landstingsloven)

§ 1

I landstingslov nr. 3 af 2. maj 1996 om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige foretages følgende ændringer:

 

 

1. I § 1, stk. 2, nr. 15, udgår: "og".

2. I § 1, stk. 2, nr. 16, ændres "offentlige." til "offentlige, og".

3. I § 1, stk. 2, indsættes efter nr. 16som nyt nummer:
"17)Landstingsforordning om biblioteksvæsen.".

4. I § 2 indsættes efter "landstingsforordning om hjælp fra det offentlige": ", landstingsforordning om biblioteksvæsen".

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft den 1. juni 2005.
Grønlands Hjemmestyre, den 12. maj 2005
Hans Enoksen

/

Josef Motzfeldt