Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 30
14. november 2005
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om lægemiddelstatistik

I medfør af § 23, i landstingsforordning nr. 1 af 12. maj 2005 om lægemidler fastsættes:

 

Statistikansvarlig

§ 1. Landsapotekeren udarbejder, jf. § 23, 1. led, i landstingstingsforordning om lægemidler en årlig statistik over forbruget af lægemidler i sundhedsvæsenet.

 

Indhold og form

§ 2. Statistikken skal omfatte de i sundhedsvæsenet indkøbte og udleverede lægemidler.
Stk. 2. Sundhedsdistrikterne, Dronning Ingrids Hospital og lægeklinikken stiller de til lægemiddelstatistikken nødvendige oplysninger til rådighed for landsapotekeren.

§ 3. Statistikken opgøres pr. sundhedsdistrikt.

§ 4. Statistikken opgøres, som minimum for følgende lægemiddelgrupper:
1) ordinations- og indberetningspligtige lægemidler,
2) ordinationspligtige lægemidler,
3) lægemidler til dyr, og
4) håndkøbsmedicin udleveret af sundhedsvæsenet.

§ 5. Statistikken skal fremvise et klart billede af udviklingen i forbruget af lægemidler.

 

Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2006.
Grønlands Hjemmestyre, den 14. november 2005
Asii Chemnitz Narup

/

Søren Rendal