Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 10
14. november 2004
Ophævet

Landstingslov om ændring af landstingslov om erhvervsfremme inden for turismeerhvervet og landbaserede erhverv (Opløsning af fonden til lån til etablering af overnatningsfaciliteter ("Unnuisa-fonden"))

§ 1

I landstingslov nr. 14 af 12. november 2001 om erhvervsfremme inden for turismeerhvervet og landbaserede erhverv, foretages følgende ændringer:

 

1.  Kapitel 3, §§ 10-15, ophæves.

2. § 19 affattes således:
"§ 19. Landstingslov om sagsbehandling i den offentlige forvaltning gælder også for virksomhed udøvet af et administrationsselskab, såfremt Landsstyret indgår aftale med et sådant om sagsforberedelse, jf. § 18, stk. 2.".

3. § 20, stk. 1, affattes således:
"§ 20. Afgørelser truffet i henhold til denne lov kan inden 4 uger fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt ansøgeren, påklages til Landsstyret.".

4. § 20, stk. 2, ophæves.

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft den 1. januar 2005.
Grønlands Hjemmestyre, den 14. november 2004
Hans Enoksen

/

Johan Lund Olsen