Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 2
21. maj 2004
Gældende

Landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat (DIS-registrering for krydstogtsejlads samt særligt fradrag for visse lærlinge)

§ 1

I landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat, som ændret senest ved landstingslov nr. 6 af 10. april 2003, foretages følgende ændringer:


1.
Efter § 15 indsættes:
"§ 15 a.
For personer, der er lærlinge på de grønlandske grunduddannelser, hvor der veksles mellem praktik i Grønland og skoleophold i Grønland, eller hvor der veksles mellem praktik i Grønland og skoleophold i Danmark, og hvor der ydes arbejdsgiveren tilskud til lærlinges lønudgifter i medfør af § 2 a i landstingsforordning om uddannelsesstøtte, nedsættes den skattepligtige indkomst for indkomståret 2004 til det beløb, den skattepligtige indkomst ville være opgjort til, såfremt lærlingelønnen under skoleopholdet havde været B-indkomst.
Stk. 2. Personer på socialhjælperuddannelsen, sundhedsmedhjælperuddannelsen, fåreholderuddannelsen samt lærlinge i skolepraktik er ikke omfattet af stk. 1."

 

2. Efter § 34 a indsættes:
"§ 34 b.Har en person, der er skattepligtig efter § 1 eller § 2, erhvervet lønindkomst ved tjeneste om bord på et passagerskib med en bruttotonnage på 1.100 eller derover, der er indregistreret i Dansk Internationalt Skibsregister, og som sejler i krydstogtsejlads, nedsættes den samlede skat med det beløb, der forholdsmæssigt falder på denne lønindkomst."

 

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juni 2004 og har virkning fra og med indkomståret 2004.
Grønlands Hjemmestyre, den 21. maj 2004
Hans Enoksen

/

Josef Motzfeldt

Dokumenter