Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 12
14. november 2004
Gældende

Landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om sundhedsvæsenets ydelser m.v. (Hjemmel til at Landsstyret kan fastsætte regler om sundhedspleje)

§ 1

I landstingsforordning nr. 15. af 6. november 1997 om sundvæsenets ydelser m.v. foretages følgende ændringer:


1. § 10 affattes således :
"§ 10. Alle børn og unge under 18 år tilbydes gratis forebyggende helbredsundersøgelser.
Stk. 2. Alle børn under og i den undervisningspligtige alder tilbydes gratis sundhedspleje.
Stk. 3. Landsstyret fastsætter regler for omfanget af og kravene til helbredsundersøgelser og sundhedsplejen.".

 

§ 2

Landstingsforordningen træder i kraft den 1. februar 2005
Grønlands Hjemmestyre, den 14. november 2004
Hans Enoksen

/

Asii Chemnitz Narup