Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 18
8. decembari 2004
Atorunnaartut

Qimarnguiit pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat

Inersimasunut paaqqinniffiit immikkut siunertallit pillugit Inatsisartut peqqussutaanni nr. 6-imi, Inatsisartut peqqussutaatigut nr. 5, 11. maj 1993-imeersukkut allannguuteqartinneqartumi, § 4, imm. 1 aamma § 6, imm. 2 naapertorlugit aalajangersarneqarput:

 

Atuuffissaa

§ 1. Nalunaarummi pineqarput qimarnguiit tassaasut arnanut angutinulluunniit persuttagaasimasunut, persuttagaanissamik sioorasaarneqarsimasunut imaluunniit taamaaqataannik ilaqutariinnermut inooqatigiinnermulluunniit tunngatillugu ajornartorsiuteqartunut inissiigallartarfiit.
Imm. 2. Angutit arnallu meeqqanik ilaqarsinnaapput, inissinneqarallarnerminnilu siunnersorneqartassapput, isumassorneqarlutik allatulluunniit ikiorserneqarlutik. Kinaassusermik isertuussilluni qimarnguimmiittoqarsinnaavoq.

§ 2. Qimarnguiit ileqqoreqqusaat imaattut pillugit aalajangersagaqassapput:
1) Qimarnguiup siunertarisaa.
2) Qimarnguiup aaqqissugaanerata ilusaa aalajangiisinnaassuseqarneralu.
3) Qimarnguiup aningaasaqarnerata qanoq aqunneqarnera.
4) Ileqqoreqqusat allannguuteqartinneqarnissaanni periusissat.
5) Qimarnguik matuneqassagaluarpat taassuma aningaasaataasa qanoq atorneqarnissaat.
Imm. 2. Qimarnguiup ileqqoreqqusai Ilaqutariinnermut Naalakkersuisoqarfimmit akuersissutigineqassapput.

§ 3. Qimarnguik imaattunik imaqartussanik ukiumoortumik nalunaarusiussaaq:
1) Ukiup ingerlarnga pillugu nalunaarusiaq.
2) Ingerlatsinermi kisitsisit kisitsisitigullu paasissutissat takussutissartaat.
3) Ukiumi naatsorsuutit missingersuutillu.
4) Ukiumut tulliuttumut siunertarisat iliuusissatullu pilersaarut.
Imm.2. Ukiumoortumik nalunaarusiaq ukiup aningaasaliiffiusup kingorna 1. marts nallertinnagu Ilaqutariinnermut Pisortaqarfimmut nassiunneqartassaaq.

 

Akuersissuteqarneq

§ 4. Qimarnguik aaqqissuunneqassaaq najugaqartut meeraqarpatalu meeraat sapinngisamik tamarmik immikkut ineqarsinnaasunngorlugit.
Imm.2. Uffarfeqarnissamut perusuersartarfeqarnissamut igaffeqarnissamut kiisalu isersimaartarfeqarnissamut periarfissaqassaaq.

§ 5. Qimarnguik aaqqissuunneqassaaq imalu pitsaatigitinneqarluni sanaartornermut ikuallattoorsinnaanermullu oqartussanit suliffinnillu nakkutilliisoqarfimmit sukkulluunniit akuerine-qarsinnaassalluni.

 

Akuersissuteqarneq

§ 6. Qimarnguiit Ilaqutariinnermut Naalakkersuisoqarfimmit akuersissutigineqassapput.
Imm.2. Qimarnguik ingerlatsineq pillugu kommunimik isumaqatigiissusiussaaq, ikinnerpaamik aalajangersakkanik imaattunik imaqartussamik:
1) Qimarnguiup sulineranut pingaarnerusumik siunertarisaq.
2) Qimarnguimmi inissat amerlassusaat illutaallu.
3) Sullissinerit neqeroorutillu qimarnguiup neqeroorutigisaasa nassuiaataat.
4) Innuttaasut qanoq ilillutik qimarnguimmut saaffiginnittarnissaannut periaasissat kikkullu qimarnguimmiissinnaanerat.
5) Kommunip nakkutilliinissamut pisussaaffia annertussusaalu,
6) Sulisorisat pillugit ingerlatsineq.
7) Piffissat ammasarfiit.
Imm. 3. Ingerlatsineq pillugu isumaqatigiissut qimarnguiup akuersissutigineqarnissaanik inassuteqaatitalerlugu kommunip Ilaqutariinnermut Pisortaqarfimmut nassiutissavaa.
Imm. 4. Ukiumoortumik nakkutilliineq pillugu kommuni nalunaarusiamik suliaqartassaaq,1. marts nallertinnagu Ilaqutariinnermut Pisortaqarfimmut nassiunneqartussamik.

 

Ingerlatsinermut tapiissutit

§ 7. Qimarnguiit najugaqarfimminni ingerlatsineq pillugu kommunimik isumaqatigiissusiorsimasut, Nunatta karsianiit ingerlatsinermut tapiissuteqarfigineqarnissamik qinnuteqaateqarsinnaapput. Ingerlatsinermut tapiiffigineqarnissamik qinnuteqaat Ilaqutariinnermut Pisortaqarfimmut nassiunneqassaaq, takuuk § 8.
Imm. 2. Nunatta karsia taamaallaat ingerlatsinermut aningaasartuutit matussuserneqarnissaannut tapiissuteqarsinnaavoq.
Imm. 3. Ingerlatsinermut aningaasartuutinut ilaapput:
1) Akissarsianut aningaasartuutit.
2) Ineqarnermut akiliutinut, kiassarnermut, innaallagissamut, imermut, iluarsaanernut nalinginnaasumillu illunik aserfallatsaaliinernut aningaasartuutit.
3) Pequtinik pisinermut aningaasartuutit,
4) Allaffeqarnermut aningaasartuutit (telefonip atorneqarneranut akiliutit, allakkat poortukkallu, pappiaqqat assigisaallu)
5) Atuisunut pinartumik ikiuinissaq pillugu aningaasartuutit.
6) Qimarnguiup kajumissutsiminnik sulisuisa akissarsiaqarlutillu sulisuisa ilinniartinneqarnerinut ilinniarteqqinneqarnerinullu atatillugu aningaasartuutit.

§ 8. Ingerlatsinermut tapiiffigineqarnissamik qinnuteqaatip imarissavai:
1) Ingerlatsinermut missingersuut kommunalbestyrelsip akuerisaa.
2) Ukiumoortumik nalunaarut, takuuk § 3.
3) Naatsorsuutit kingulliit kukkunersiukkat akuerisallu, imm. 2-imi piumasaqaatinik eqquutsitsisut, taamaattoq takuuk imm. 4.
Imm. 2. Naatsorsuutit kukkunersiuisumit akuerisamit naalagaaffimmilluunniit akuerisamit kukkunersiorneqarsimassapput atsiorneqarsimassallutik assuarliutitaqassanatillu.
Imm. 3. Qinnuteqaatit 1. marts nallertinnagu Ilaqutariinnermut Pisortaqarfimmi tiguneqartut tapiissutinik agguaassinermi ilaatinneqassapput. Qinnuteqaatit 1. martsip kingorna Ilaqutariinnermut Pisortaqarfimmi tiguneqartut tulleriinneri malillugit suliarineqassapput tapiiffigineqassallutillu tamanna aningaasaliissutitigut matussuserneqarsinnaappat.
Imm. 4. Qimarnguiit aallarterlaat naatsorsuutinik nassiussinissamik piumasaqaammi pineqartunut ilaatinneqanngillat.

§ 9. Ingerlatsinermut tapiissutit qaammatisiutit ukiuannut aningaasaliissutaasassapput. Tapiissutit aningaasaliissutigineqartut marlunngorlugit agguarneqassapput, siulliit 1. maj nallertinnagu tunniunneqassallutik, sinnerilu piffissap aningaasaliiffiusup siornani ukiumut naatsorsuutit tiguneqarneranni tunniunneqassallutik. Naatsorsuutit kukkunersiuisumit akuerisamit naalagaaffimmilluunniit akuerisamit kukkunersiorneqarsimassapput atsiorneqarsimassallutik assuarliutitaqassanatillu.
Imm. 2. Nunatta karsiata tapiissutai qimarnguiup ukiumoortumik nalunaarutaa qimarnguiillu ataasiakkaat ingerlatsinermut missingersuutaat kommunalbestyrelsimit akuerisaasut tunngavigalugit aalajangersarneqassapput.
Imm. 3. Aningaasartuutit § 7, imm. 3-imi taaneqartut naapertorlugit Nunatta karsiata tapiissutai amerlanerpaamik qimarnguiup ingerlatsinermut aningaasartuutaasa 50 %-iinik annertussuseqarsinnaapput.

§ 10. Qimarnguiit ataasiakkaat tamarmik piffissamut aningaasaliiffiusumut ukiumortumik naatsorsuutinik nassiussissapput. Ukiumoortumik naatsorsuutit qaammatisiutip ukiuata tulliani 1. maj nallertinnagu Ilaqutariinnermut Pisortaqarfimmut nassiunneqassapput, takuuk imm. 2.
Imm. 2. Naatsorsuutit kukkunersiuisumit akuerisamit naalagaaffimmilluunniit akuerisamit kukkunersiorneqarsimassapput atsiorneqarsimassallutik assuarliutitaqassanatillu.

 

Atuutilerfia

§ 11. Nalunaarut ulloq 1.december 2004-mi atuutilerpoq
Imm. 2. Peqatigitillugu Ajornartorsiortunut saaffiginnittarfiit pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 32, 30. november 1992-imeersoq atuukkunnaarsinneqarpoq.
Namminersornerullutik Oqartussat ulloq 8. december 2004
Asii Chemnitz Narup

/

Bo Gatzwiller