Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 6
21. april 2004
Ophævet

Hjemmestyrets bekendtgørelse om kommunernes erhvervsmæssige investeringer, garantistillelse, tilskud m.v.

I medfør af § 15 i landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v., fastsættes:

 

§ 1. Kommunernes årlige indberetninger til Tilsynsrådet for Kommunerne skal udarbejdes på skema som vedlagt bekendtgørelsen.
Stk. 2. Kommunen skal udarbejde et skema for hvert engagement kommunen støtter.

§ 2. En kommune må ikke forpligte sig til investering og garantistillelse til et projekt med mere end 350.000 kr. uden forudgående godkendelse fra Landsstyret.

§ 3. Etablering og drift af kommunalt fællesskab, fælleskommunal fondsdannelse eller tilsvarende konstruktioner, etableret med henblik på opfyldelse af formålet med landstingsloven om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudviklingen gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v., kræver forudgående tilladelse til etablering fra Landsstyret.

§ 4. En kommune skal kræve tilbagebetaling af støtte eller tilskud såfremt:
1) Tilskudsmodtageren har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger.
2) Tilskudsmodtageren har fortiet oplysninger af betydning for tildeling af tilskud.
3) Tilskuddet er helt eller delvist anvendt til andet formål end det, tilskuddet er givet til.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for tilskud til produktudvikling.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2004.
Grønlands Hjemmestyre, den 21. april 2004
Hans Enoksen

/

Jens K. Lyberth


Bilag