Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 18
11. december 2003
Ophævet

Landstingslov om ændring af landstingslov om Landstinget og Landsstyret (Sekretariatsfunktion for Landstingets Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske udvalg)

§ 1.

I landstingslov nr. 11 af 20. oktober 1988 om Landstinget og Landsstyret som ændret senest ved landstingslov nr. 12 af 3. november 2003 foretages følgende ændringer:

 

1. § 15, nr. 3 affattes således:
"3. Landstingets Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Udvalg. Grønlands 2 folketingsmedlemmer deltager i udvalgets møder som tilforordnede."

2.  § 18, stk. 1, 1. punktum affattes således:
"Landsstyreformanden fremsender til Landstingets Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske udvalg redegørelser og oplysninger om udenrigs- og sikkerhedspolitiske emner af interesse for Grønland. "

3. § 18, stk.3 udgår.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

 

§ 2.

Landstingsloven træder i kraft den 15. december 2003.
Grønlands Hjemmestyre, den 11. december 2003
Hans Enoksen

/

Kaj Kleist