Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 13
7. november 2003
Gældende

Landstingslov om ændring af landstingslov om indførselsafgifter (Afgiftsforhøjelser på cigaretter og andre tobaksvarer)

§ 1

I landstingslov nr. 19 af 30. oktober 1992 om indførselsafgifter, som ændret bl.a. ved landstingslov nr. 5 af 6. oktober 1999 og senest ved landstingslov nr. 10 af 11. november 2000, foretages følgende ændringer:

 

1. § 1, stk. 1, nr. 7 affattes således:

"Cigarer, cerutter og cigarillos,
a) 3 gr. pr. stk. og derunder . . . . . . . . . . . . . . . .  pr. stk. 1 kr. 11 øre.
b)over 3 gr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr. stk. 1 kr. 34 øre."

2. § 1, stk. 1, nr. 8 affattes således:  

"Cigaretter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr. stk. 1 kr. 89 øre."

3. § 1, stk. 1, nr. 9 affattes således:

"Røgtobak,
a) pladetobak, cut plug, granuleret o. lign.
    tobak samt anden røgtobak  med en
    snitbredde på mindst 1,5 mm. . . . . . . . . . . . . . . pr. kg. 417 kr. 59 øre.
b) andet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pr. kg. 987 kr. 76 øre."

4.  § 1, stk. 1, nr. 10 affattes således:

"Cigaretpapir, incl. hylstre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr. stk. 0 kr. 41 øre."

 

§ 2

Loven træder i kraft straks ved kundgørelse.
Grønlands Hjemmestyre, den 7. november 2003
Hans Enoksen

/

Josef Motzfeldt