Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 12
28. maj 2003
Ophævet

Hjemmestyrets bekendtgørelse om grænsebeløb, egenandel og minimums- og maksimumbeløb for boligsikring

I medfør af § 6, stk. 3 i Landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger fastsættes følgende:

 

§ 1. I en husstand indgår alle voksne og børn, der har fast bopæl i boligen.
Stk. 2. Boligsikring ydes på grundlag af husstandsmedlemmernes samlede skattepligtige indkomster for det nærmest forudgående slutlignede år.

§ 2. Grænsebeløb for at modtage boligsikring er kr. 180.000 for en husstand uden børn.
Stk. 2. Grænsebeløb for at modtage boligsikring er kr. 372.000 for en husstand med 1 barn.
Stk. 3. Grænsebeløb for at modtage boligsikring er kr. 396.000 for en husstand med 2 børn.
Stk. 4. Grænsebeløb for at modtage boligsikring er kr. 408.000 for en husstand med 3 børn.
Stk. 5. Grænsebeløb for at modtage boligsikring er kr. 416.000 for en husstand med 4 børn.
Stk. 6. Grænsebeløb for at modtage boligsikring er kr. 428.000 for en husstand med 5 børn.
Stk. 7. Grænsebeløb for at modtage boligsikring er kr. 444.000 for en husstand med 6 eller flere børn.

§ 3. Egenandelen for forskellige indkomstintervaller op til grænsebeløbet i § 2 fremgår af bilag 1.

§ 4. Boligsikring på under kr. 1.200 pr. år kommer ikke til udbetaling. Ved ret til boligsikring for en kortere periode end et år udgør minimumsbeløbet en forholdsmæssig del.

§ 5. Boligsikring kan højst udgøre kr. 60.000 pr. år for en husstand. Ved ret til boligsikring for en kortere periode end et år udgør maksimumbeløbet en forholdsmæssig del.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. juli 2003.
Grønlands Hjemmestyre, den 28. maj 2003
Ruth Heilmann

/

Martha Abelsen


Bilag 1